Jakie uprawnienia mają funkcjonariusze w związku z realizacją zadań Krajowej Administracji Skarbowej

Jakie uprawnienia mają funkcjonariusze w związku z realizacją zadań Krajowej Administracji Skarbowej

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Celno-Skarbowej posiadają szereg uprawnień, które są szczegółowo opisane w ustawie z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej. Funkcjonariusze zgodnie z artykułem 133 ustęp 1