Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności związanych z tematyką zarządzania jakością tak wyrobów, jak i otaczającego nas środowiska naturalnego czy przestrzeni w zakładach pracy, co wiąże się ściśle z  bezpieczeństwem człowieka.

Po studiach możesz podjąć pracę jako Specjalista ds. Jakości w instytucjach prywatnych, gdzie wymagane jest opracowywanie i wprowadzanie nowych systemów jakości w zakresie działalności przedsiębiorstwa i produkcji.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia magisterskie na specjalności Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem przygotowują specjalistów w zakresie:

  • projektowania systemów zarządzania jakością w każdym aspekcie życia społecznego
  • metod wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją towarów przeznaczonych na rynek konsumencki.

Po studiach:

  • potrafisz przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem
  • znasz zagadnienia związane ze standaryzacją i normalizacją
  • wiesz w jaki sposób przygotować i wdrożyć systemy zarządzania jakością.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności SYSTEMY JAKOŚCI W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM

  • Kontrola i audyt jakości zarządzania bezpieczeństwem
  • Ocena i analiza ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem
  • Standaryzacja i normalizacja
  • Zarządzanie jakością

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy