Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Kryminalistyka śledcza

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent na tej specjalności zdobędzie wiedzę z zakresu badania i udokumentowania czynności kryminalistycznych. Zdobędzie również umiejętności diagnozy psychologicznej sprawców w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Umiejętność pozyskiwania osobowych źródeł informacji na podstawie wiedzy prawa karnego zarówno materialnego jak i procesowego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Kryminalistyka śledcza

  • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo-śledczych
  • Metodyka kryminalistyczno-śledcza
  • Prakseologia operacyjnych działań dochodzeniowo – śledczych
  • Prawo karne, materialne i procesowe
  • Ślady i dowody w kryminalistyce śledczej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy