Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Cyberbezpieczeństwo

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia w ramach specjalności Cyberbezpieczeństwo mają za zadanie poszerzenie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie opracowywania i stosowania szeregu technologii, procesów i praktyk. Działania te odbywają się w celu ochrony komputerów, danych, sieci i programów przed atakami, uszkodzeniami i nielegalnym dostępem. Specjaliści w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego mogą pełnić cztery podstawowe role: doradców, projektantów, testerów oraz analityków. Pierwsza z ról polega na doradzaniu klientom w zakresie polityki i strategii bezpieczeństwa w danej organizacji oraz na przeprowadzaniu oceny ryzyka w celu ustalenia stopnia narażenia organizacji na zagrożenia cybernetyczne. Projektant specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie systemów np. automatyki przemysłowej, zarządzaniu alarmami czy wdrażaniu standardów cyberbezpieczeństwa systemów sterowania. Zadaniem testera jest zabezpieczenie firmy poprzez testowanie jej oprogramowania oraz raportowanie błędów. Głównym zadaniem na stanowisku analityka jest analiza ryzyka informatycznego.

Stanowiska związane z branżą IT należą do najlepiej opłacanych profesji w Polsce. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa sukcesywnie wzrasta. Jest to wynik zmian na rynku pracy. Powstają nowe zawody, głównie związane z technologią.

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki wiedzy z obszaru Cyberbezpieczeństwa oraz praktycznym umiejętnościom możesz podjąć pracę w takich podmiotach jak:

 • dostawcy sieci;
 • instytucje rządowe, np. Departament Bezpieczeństwa;
 • instytucje finansowe, np. banki;
 • linie lotnicze;
 • firmy doradcza w zakresie bezpieczeństwa;
 • każda duża organizacja.

Po specjalności Cyberbezpieczeństwo:

 • jesteś specjalistą Cyber Security w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego;
 • masz wiedzę dotyczącą wykrywania zagrożeń, obsługi incydentów, audytu i kontroli systemów informatycznych;
 • znasz standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • potrafisz wdrażać mechanizmy bezpieczeństwa;
 • dysponujesz umiejętnościami z zakresu ochrony danych w sieci;
 • posiadasz umiejętność planowania i organizacji cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności CYBERBEZPIECZEŃSTWO

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych i aplikacji Webowych
 • Kryptografia stosowana
 • System hardening
 • Testy penetracyjne

 

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy