Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką pozwalają  wzbogacić Twoje kompetencje o profesjonalną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera. Dzięki studiom rozwiniesz swoje umiejętności kreowania właściwych postaw w kontaktach z osobami audytowanymi  i kontrolowanymi i uzyskasz kwalifikacje do pracy w komórkach kontroli.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistyką uzyskasz kwalifikacje do pracy w administracji publicznej w komórkach kontroli, audytu i bezpieczeństwa informacji, w jednostkach wojskowych, w firmach użyteczności publicznej oraz instytucjach finansowych.

Po studiach:

  • Dzięki dużej ilości zajęć praktycznych jesteś dogłębnie przygotowany do prowadzenia działań związanych z controllingiem
  • Masz umiejętności zarządzania ludźmi i pracy z grupą
  • Potrafisz współpracować z zespołem

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności AUDYT I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI Z ARCHIWISTYKĄ

  • Audyt i kontrola systemów informatycznych
  • Postępowanie audytorskie i pokontrolne
  • Strategia bezpieczeństwa narodowego
  • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy