ZARZĄDZANIE

Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Zarządzanie kryzysowe to działalność administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym.  Polega ono na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz przygotowaniu do podejmowania kontroli nad sytuacjami trudnymi w oparciu o zaplanowane wcześniej działań. Zadaniem zarządzania kryzysowego jest też reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także usuwanie ich skutków oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury.

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie umożliwiają opanowanie umiejętności związanych m.in. z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowy i rozwiązywania konfliktów oraz związane z zarządzaniem ludźmi. W trakcie tych studiów słuchacz pozna zadania administracji publicznej w zakresie reagowania kryzysowego, istotę i zadania instytucji bezpieczeństwa na szczeblu państwowym i samorządowym. Zdobędzie również doświadczenie w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zakresu planowania i logistyki w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie kryzysowe w Województwie, Powiecie i Gminie znajdują zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, w wydziałach zarządzania kryzysowego oraz instytucjach z wiązanych z zarzadzaniem kryzysowym, w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu krajowym i samorządowym.

 

W programie studiów m.in.:

  • Analiza i ocena ryzyka
  • Infrastruktura krytyczna i jej ochrona
  • Instytucja bezpieczeństwa na szczeblu samorządowym
  • Planowanie bezpieczeństwa w jednostkach samorządowych
  • Podstawy prawa administracyjnego
  • Przywództwo w zarządzaniu kryzysowym

DLA KOGO?

Studia adresowane są do kandydatów zainteresowanych zarządzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem publicznym.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

– dla osób pracujących lub chcących podjąć pracę w instytucjach, których zadaniem i celem jest zarządzanie kryzysowe lub zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  • Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  • Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 440 zł; semestralna: 2390 zł; jednorazowa: 4490 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: