PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA

Autokreacja i budowanie wizerunku

STUDIA PODYPLOMOWE

CEL STUDIÓW

Dwusemestralne studia podyplomowe (niestacjonarne) na kierunku Autokreacji i budowania wizerunku  mają na celu uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu transgresji i zarzadzania zmianą, podstaw komunikacji interpersonalnej. Zdobyta wiedza pozwoli na rozwinięcie umiejętności kształtowania i kierowania własnym wizerunkiem. Celem studiów jest wzbogacenie kandydata w warsztat potrzebny na poziomie pracy psychologicznej, doradczej jak również konsultingowej, w której to wizerunek pełni istotna kwestię.

 

Po kierunku Autokreacji i budowania wizerunku  będziesz specjalistą w obszarze kreacji i budowania wizerunku w sferze doradczej, konsultingowej, co pozwoli Tobie na znalezienie zatrudnienia m. in. w:

 • w branży zajmującej się kreowaniem wizerunku i wizażu,
 • agencjach i magazynach związanych z modą,
 • jako stylista, doradca zajmujący się kreowaniem wizerunku firmy i osób,
 • jako indywidualny przedsiębiorca: właściciel marki,
 • w obszarach zajmujących się współpracą z instytucjami bądź osobami przy kształtowaniu skutecznej komunikacji oraz budowaniu wizerunku,
 • w obszarze szeroko pojętej psychologii i pedagogiki (zajmujących się budowaniem i wzmacnianiem motywacji, pracą nad emocjami)
 • jako coach, mentor, tutor.

W programie studiów m. in.:

 • Autokreacja stylu odżywiania się,
 • Coaching, mentoring i tutoring,
 • Formy treningu indywidualnego,
 • Język angielski w coachingu, mentoring i tutoring,
 • Kompetencje emocjonalne i komunikacja interpersonalna,
 • Moda, wizaż i stylizacja,
 • Podstawy odnowy biologicznej,
 • Psychologia emocji i motywacji,
 • Psychologia kognitywistyczna,
 • Psychologia społeczna w social mediach,
 • Teoria i praktyka wpływu społecznego i manipulacji,
 • Transgresja i zarządzanie zmianą,
 • Żywność funkcjonalna i wygodna.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

 • osób, które pracowały, pracują lub zamierzają podjąć pracę w obszarze kreowania wizerunku, wizażu, obszarach kładących duży nacisk na komunikację społeczną szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: psychologia, pedagogika, kosmetologia, bezpieczeństwo zdrowotne, zdrowie publiczne itp.
 • osób pragnących kształtować swój wizerunek, zarówno w sferze zawodowej, szczególnie w zawodach, których istotnym elementem są wystąpienia publiczne, jak i tych, które chcą pracować nad autoprezentacją z powodów osobistych
 • do menedżerów, dyrektorów, kierowników, doradców, pracowników marketingu i promocji.
 • osób zainteresowanych tematyką, chcących doskonalić swoje kompetencje.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
 • pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
 • uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłata miesięczna: 480 zł;  semestralna: 2690 zł; jednorazowa: 5230 zł

PLANY STUDIÓWplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: