Legia Akademicka

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 już po raz drugi realizuje program Legii Akademickiej.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe oraz uzyskać stopień wojskowy. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

Legia akademicka - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - plakat

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:
– posiadasz obywatelstwo polskie;
– jesteś studentem Uczelni Wyższej;
– przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości aby odbyć kwalifikację wojskową);
– jesteś niekarany.

W Legii Akademickiej uczestniczą studenci wszystkich Wydziałów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, a także studenci z innych uczelni, który złożyli wniosek przystąpienie do programu.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek (POBIERZ) do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia:

– moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;

– moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

 

Zakres terminów realizacji zajęć:

  • Część teoretyczna programu w Uczelni: 01.02 do 30.04.2020.
  • Etap szkolenia praktycznego w centrach i ośrodkach szkolenia wytypowanych Jednostek Wojskowych: 27.06 do 27.09.2020.
  • szczegółowy plan zajęć do pobrania (akt. 14.02) – KLIKNIJ
  • podział grup (akt. 19.02) KLIKNIJ
  • szczegółowy plan zajęć do pobrania (akt. 24.02) – KLIKNIJ

Zobacz, co na temat Legii Akademickiej mówią studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa uczestniczący w programie w zeszłym roku:

Więcej informacji na temat Legii Akademickiej znajdziesz na stronie:

https://legiaakademicka.wp.mil.pl

Ulotka informacyjna: zobacz

Koordynator programu ze strony Uczelni:
mgr Katarzyna Stachowiak
e-mail: [email protected]tel. 618 510 518 wew. 220
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy