KURSY I SZKOLENIA

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w instytucjach publicznych i prywatnych przedsiębiorstwach

Oferta nieaktualna

OPIS

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – crisis management, prewencja kryzysowa. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także unikania potencjalnych zagrożeń.

 

Za pomocą warsztatów i analizy studiów przypadków przekazana zostanie uczestnikom szkolenia wiedza, dzięki której świadomie i zgodnie z istniejącymi kanonami sztuki PR będą mogli przygotowywać plany kryzysowe, materiały antykryzysowe, oraz reagować w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie ma również na celu przygotowanie jego uczestników do efektywnych, profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami mediów przed, w trakcie oraz po zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

 

Cele szkolenia

Podczas całego procesu szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji z mediami, a w tym:

 • właściwego odczytywania własnej mowy ciała oraz mowy ciała innych osób,
 • komunikacji w procesie kontaktów z dziennikarzami,
 • prowadzenia wywiadów,
 • samooceny w kontaktach interpersonalnych.

Poza tym osoby szkolone poszerzą swoje umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, umiejętności odczytywania i nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych oraz stresowych oraz odpowiedniego nastawienia do osób z otoczenia.
Szkolenie da uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie minimalizacji konfliktów, asertywnego zachowania, perswazji, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacji różnicy zdań.

 

Program szkolenia

 • zarządzanie kryzysem w organizacji – zagadnienia wprowadzające
 • determinanty kryzysu
 • źródła kryzysów
 • prewencja kryzysowa
 • procedura zarządzania w sytuacji kryzysowej
 • działania prewencyjne
 • ocena stopnia narażenia organizacji na kryzys
 • planowanie antykryzysowe i plan antykryzysowy
 • kroki opracowania planu komunikacji kryzysowej
 • symulacje kryzysu
 • działania w fazie kryzysu
 • konstruowanie sztabu antykryzysowego
 • określenie skali kryzysu
 • budowa scenariuszy kryzysu
 • prezentacja jednoznacznego stanowiska organizacji (komunikacja z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym)
 • strategie zarządzania w kryzysie
 • działania pokryzysowe
 • media relations w kryzysie
 • zasady komunikacji z mediami
 • mediaplan kryzysowy
 • wystąpienia w mediach podczas kryzysu

 

Adresaci szkolenia: szkolenie dla instytucji publicznych, przedsiębiorców i innych osób

 

MIEJSCE I TERMIN

W trakcie ustaleń.

CENA

W trakcie ustaleń.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 89 762 07 88 // e-mail:  [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy