KURSY I SZKOLENIA

Rola i zadania technika kryminalistki na miejscu zdarzenia

OPIS

Przedstawienie śladów kryminalistycznych  z podziałem  według różnych kategorii oraz omówienie podstawowych śladów i zabezpieczanie.

Przedstawienie profilaktyki kryminalistycznej głównie na podstawie śladów mechanoskopijnych.

Celem kursu jest:

Omówienie podstawowych pojęć kryminalistyki, a mianowicie pojęcie miejsca zdarzenia, kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia, oględziny miejsca zdarzenia, pojęcie śladu  i innych terminów występujących podczas oględzin miejsca zdarzenia. Podczas wykładu zostanie omówiona problematyka zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia pierwszego patrolu policji przez osoby postronne (świadków zdarzenia) oraz do przybycia grupy dochodzeniowo – śledczej.

Dokumentacja sporządzana na miejscu zdarzenia przez technika kryminalistyki – zadania.

Przedstawienie śladów kryminalistycznych  z podziałem  według różnych kategorii oraz omówienie podstawowych śladów i zabezpieczanie.

Przykładowy dzień służby technika kryminalistyki i „ciekawostki z życia”

W kolejnym dniu praktyczny pokaz czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia przeprowadzony z uczestnikami szkolenia na bazie tzw. „śladów widocznych”. Omówienie zachowania się poszczególnych osób na miejscu zdarzenia głównie świadków, poszkodowanych osób wzywających policję itd.

Szkolenie realizowane jest w czasie 6 godzin szkoleniowych

PROWADZĄCY: asp. sztab. Dariusz SIKORA – specjalista – koordynator

Zespołu Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach

W służbie techniki kryminalistycznej 28 lat, ukończony kurs specjalistyczny techniki kryminalistycznej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, uczestnik seminarium w ramach projektu partnerskiego „Chemiczne ślady kryminalistyczne” organizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne w Warszawie oraz Krajowy Urząd Kryminalny w Berlinie Centrum Kompetencyjne Techniki Kryminalnej. W latach 2013 i 2014 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Kryminalistycznej Targów Techniki Kryminalistycznej CrimeLab jako ekspert pokazowych praktycznych oględzin miejsca zdarzenia w konfrontacji z technikami z Czech oraz Słowacji.

Laureat konkursu „Policjant Służby Kryminalnej” garnizonu śląskiego 2015 r. w kategorii najlepszy policjant –  technik kryminalistyki.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:

w trakcie ustalania

MIEJSCE:  

w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 61 8 510 518 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy