KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

RODO – potrzeba wdrażania i aktualizacji wymagań

OPIS

Program szkolenia:

Zagadnienia:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
  Dane osobowe,
  • Szczególne kategorie danych osobowych,
  • Przetwarzanie danych,
  • Profilowanie danych,
  • Pseudonimizacja,
  • Zbiór danych,
  • Administrator Danych Osobowych (ADO),
  • lnspektor Ochrony Danych (DPO/IOD)
 • Osoba upoważniona do przetwarzania danych.
 • Rodo po zmianach z maja 2019 r. po wejściu w życie tzw. Ustawy sektorowej.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i uprawnienia osób, których dane dotyczą:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,
 • zasada minimalizacji danych,
 • zasada prawidłowości danych,
 • zasada ograniczenia przetwarzania danych,
 • zasada integralności i poufności – wykład
 • Obowiązki Administratora Danych Osobowych
 • Stosowanie mechanizmów ochrony danych,
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych,
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego.
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach,
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Ocena skuteczności dla ochrony danych,
 • Szacowanie ryzyka,

inne, wynikające z obecnych przepisów.

– Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy RODO
– Wpływ RODO na systemy informatyczne.
Sankcje RODO
– Ustawa o dostępie do informacji publicznej:
– kiedy i w jaki sposób dochować ustawowego obowiązku informacyjnego
– kiedy odmówić dostępu do informacji publicznej

Forma zajęć: Wykład / Warsztaty

Czas trwania: 10 h

Do kogo skierowany: Przedsiębiorców, IOD, osób zajmujących się ochroną danych osobowych lub takich, które wiążą swoją przyszłość z tą dziedziną

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
w trakcie ustalania

MIEJSCE:
w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy