KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Psychologia przywództwa

OPIS

Czas trwania: 14 godzin 

We współczesnym świecie rozwój organizacji zależy przede wszystkim od kompetencji managerów. Istotne stają się umiejętności przydatne w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Proponowane szkolenie rozwojowe oparte jest na pogłębianiu samoświadomości zwiększającej skuteczność osobistą w roli lidera, jak również członka zespołu.

Szkolenie dedykowane jest managerom rozpoczynającym swoją karierę na stanowisku kierowniczym oraz managerom chcącym rozwinąć swoją kompetencje związane z rozumieniem grup i zarządzaniem zespołem

Cele:

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat różnych procesów psychologicznych, których świadomość przyczynia się do empatycznego, efektywnego nawiązywania i kształtowania relacji z innymi ludźmi. Uczestnicy zdobędą i rozwiną również umiejętności budowania autorytetu lidera w zespołach.

PROGRAM SZKOLENIA

  1. Czym jest przywództwo i zarządzanie zespołami?
  2. Dlaczego rozkaz to za mało, czyli po co liderom psychologia?
  3. Zespół i jego zasoby – dobór właściwego stylu zarządzania
  4. Komunikacja motywująca jako element zmiany –  expose, delegowanie zadań, trudne decyzje, feedback
  5. Efektywny – nieefektywny zespół – warunki współpracy
  6. Ja jako lider

PROWADZĄCY: dr Ewa Wojtowicz

Psycholog, dr nauk humanistycznych w tej dyscyplinie, coach ICC, wykładowca, trener, doradca zawodowy. Od 15 lat pracuje jako wykładowca akademicki, edukator i trener w zakresie kształtowania kompetencji zwiększających osobistą skuteczność w życiu zawodowym i osobistym oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Aktualnie adiunkt w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Wcześniej pracowała jako dziekan wydziału psychologii i kierownik studiów podyplomowych „Efektywna komunikacja w  biznesie” w Uczelni Techniczno – Handlowej w Warszawie. Poza uczelniami praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Realizowała również różnorodne projekty edukacyjne i biznesowe skierowane do młodzieży, studentów, specjalistów i managerów. Prowadzi własną praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu (Pracownia psychologiczna SENSO, www.wojtowiczewa.pl). W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruje się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN: 

W trakcie ustaleń.

MIEJSCE:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA

Studenci i Absolwenci WSB – 450 zł

Pracownicy WSB – 450 zł

Osoby spoza Uczelni – 500 zł

REKRUTACJA

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 
Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy