KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Przygotowanie do awansu zawodowego dla nauczycieli

OPIS

Cel szkolenia:

– Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego (wykład)

– Przykłady planów rozwoju zawodowego na poszczególne stopnie awansu (warsztaty)

– Przykłady sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego (warsztaty)

– Przygotowanie do rozmowy lub egzaminu (warsztaty)

Do kogo skierowany:

Do nauczycieli, którzy rozpoczęli lub są w trakcie awansu zawodowego.

Prowadzący:

Dorota Dębosz – Zalewska

Od trzynastu lat jest związana z szeroko pojętą edukacją: dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest Nauczycielem Dyplomowanym, Wykładowcą akademickim, Szkoleniowcem. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w szkołach różnego szczebla, na uczelniach oraz firmach szkoleniowych w Polsce, Czechach i Portugalii. Specjalizuje się w zagadnieniach: z dziedziny prawa, zwłaszcza prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego. Z wykształcenia jest historykiem. W tej dziedzinie szczególnie interesuje się paleografią – czyli rozczytywaniem starych dokumentów. W trakcie kilkunastu lat pracy zawodowej zdobyła doświadczenie w: wystąpieniach publicznych, pozyskiwaniu środków na realizację projektów o zasięgu międzynarodowym, budowaniu marki edukacyjnej, kształtowaniu umiejętności miękkich. Swoimi doświadczeniami i wiedzą chętnie dzieli się na prowadzonych szkoleniach. Wiedzę teoretyczną i praktyczną zdobywała w trakcie licznych studiów, w tym: magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, a także kursów i szkoleń w Polsce i za granicą. Jest autorką publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ponadto wyniki swojej pracy badawczej ogłasza na konferencjach naukowych, w których regularnie uczestniczy. W życiu kieruje się słowami Eleonory Roosvelt: „…Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń…”

Forma zajęć: Wykład / Warsztaty

Czas trwania: 6 h

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:
w trakcie ustalania

MIEJSCE:
w trakcie ustalania

CENA

w trakcie ustalania

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 61 8 510 518 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy