KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO

Pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

 

blank

OPIS

Cel ogólny szkolenia :  Zaznajomienie z sytuacjami zagrożenia życia i zdrowia w sytuacjach codziennych oraz przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Cele szczegółowe na poziomie wiedzy –  zdobycie wiedzy z zakresu:

 • organizacji postępowania i współpracy podczas zdarzenia bezpośrednio zagrażającego życiu
 • organizacji postępowania i współpracy w zdarzeniu urazowym
 • asortymentu i sprzętu medycznego
 • zasad wzywania pomocy medycznej

Cele szczegółowe na poziomie umiejętności – nabycie umiejętności z zakresu:

 • Zachowania na miejscu zdarzenia i organizacji terenu
 • Postępowania w przypadku zatrzymania krążenia- resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowania w przypadku urazów części ciała
 • Postępowania w przypadku porażenia prądem
 • Postępowania w przypadku zagrożenia życia w wyniku nagłych ataków

Proponowane narzędzia i metody pracy trenerskiej :

 • Zapoznanie z podstawowymi narzędziami stosowanymi podczas zdarzeń (zawartość apteczki, inne przedmioty codziennego użytku, mogące pomóc podczas zdarzenia)
 • Ćwiczenia z fantomami

Plan szkolenia:

 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy
 • Wypadki w pracy- zabezpieczenie miejsca zdarzenia; postępowanie
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Urazy (głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica, kończyny, kręgosłup)
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego
 • Zadławienia
 • Zatrucia
 • Oparzenia
 • Atak astmy oskrzelowej
 • Atak padaczki

Firma oraz profil zawodowy osoby prowadzącej:

EDUKACJIA I USŁUGI MEDYCZNE

Ul. Wiązowa 19

62-040 Puszczykowo

NIP: 779-135-54-23

Prowadzący: wykwalifikowani Ratownicy Medyczni, Instruktorzy Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

MIEJSCE I TERMIN

TERMIN:

W trakcie ustaleń.

MIEJSCE:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA

125 zł

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres:[email protected]

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 61 8 510 518 wew. 27 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy