KURSY I SZKOLENIA
SZKOLENIA Z OBSZARU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

Edukator mediatorów rówieśniczych- szkolenie nauczycieli

OPIS

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla Rady Pedagogicznej nt.: „ Edukator mediatorów rówieśniczych – szkolenie nauczycieli”.

Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania mediacji do szkół. Zdobyte umiejętności pozwolą na organizowanie Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych – wspieranie i super wizowanie mediatorów rówieśniczych prowadzących mediacje w szkołach.

 

Szkolenie jest prowadzone zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. 2001 nr 56 poz. 591).

Czas trwania szkolenia wynosi 4 godz. x 45 min.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Geneza mediacji – sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna. Mediacja w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Konflikt w pracy mediatora rówieśniczego – rodzaje konfliktów w szkole, koło konfliktu,
  postawy i indywidualne strategie działania w sytuacjach konfliktowych. Cykl konfliktu.
 3. Narzędzia mediatora mające zastosowanie w mediacjach szkolnych i rówieśniczych:
  1. ułatwiające komunikację – techniki komunikacji i formy ich zastosowań w mediacji,
  2. diagnozujące konflikt i etap radzenia sobie z nim,
  3. techniki negocjacyjne – przygotowanie stron do negocjacji.
 4. Mediacja a inne formy działania w sytuacji konfliktu w szkole, rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktu.
 5. Mediacja – czym jest, zasady, procedury i przebieg mediacji
 6. Etapy mediacji rówieśniczych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, funkcje mediatora w procesie mediacji.
 7. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.
 8. Obszary zastosowań mediacji rówieśniczej, szkolonej i oświatowej – kwalifikacja spraw do mediacji.
 9. Dokumentacja prowadzona i przygotowywana przez mediatora rówieśniczego.
 10. Opracowywanie programu zajęć kształcących mediatorów rówieśniczych.
 11. Organizacja i opieka nauczyciela nad Szkolnymi Klubami Mediatora Rówieśniczego

 

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!

Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE I TERMIN

W trakcie ustaleń

W trakcie ustaleń.

REKRUTACJA

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: [email protected]
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem – w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: [email protected]

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYplik DOC

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa,
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań
NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 89 762 07 88 // e-mail: [email protected]

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy