Kierunek dostępny też na wydziale: POZNAŃ
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Bezpieczeństwo lotnictwa

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Rozwój handlu międzynarodowego oraz usług i turystyki spowodował zwiększenie ruchu lotniczego. Dziś możemy w stosunkowo niedługim czasie przenieść się w odległe zakątki kuli ziemskiej. Możliwości jakie daje nam rozwój lotnictwa są ogromne. Aby jednak można z nich korzystać, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach oraz na pokładach samolotów. Zagadnieniami tymi zajmuje się właśnie jeden z obszarów bezpieczeństwa a mianowicie bezpieczeństwo lotnictwa. Obejmuje on przede wszystkim tworzenie zbioru działań, regulacji i procedur, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i pracownikom portów lotniczych i samolotów.  Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym jest istotne dla rozwoju gospodarczego państwa, ponieważ bezpieczne lotniska powodują, że handel międzynarodowy może odbywać się w sposób ciągły i zorganizowany. Turyści, którzy chcą podróżować do Polski, również biorą pod uwagę opinię na temat bezpieczeństwa lotnictwa kraju. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego zajmuje się opracowywaniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa, natomiast rządy każdego Państwa odpowiadają za przestrzeganie tych regulacji w ruchu lotniczym na terenie swojego kraju. Jeśli temat lotnictwa jest dla Ciebie interesujący, a w przyszłości chciałbyś zajmować się dbaniem o zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, nie wahaj się i wybierz tą specjalność.

Absolwent studiów Bezpieczeństwo narodowe na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa jest przygotowany do pracy:

 • w Siłach Powietrznych RP,
 • w portach lotniczych,
 • w przedsiębiorstwach spedycyjnych związanych z transportem lotniczym,
 • w agencjach ruchu lotniczego,
 • w prywatnych podmiotach sektora lotniczego.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa student zdobędzie:

 • wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania ruchem lotniczym,
 • wiedzę na temat faktów oraz postaci z historii lotnictwa, z uwzględnieniem wkładu Polaków oraz na temat wpływu postępu technicznego na rozwój lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu prawnych aspektów zarządzania ruchem lotniczym, uwzględniając specyfikę konkretnych sytuacji, zasady prawne funkcjonowania systemów bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach oraz zasadność stosowania wybranych procedur,
 • wiedzę na temat roli poszczególnych instytucji związanych z organizacją ruchu lotniczego, struktury władzy lotniczej na świecie, w Europie i w Polsce,
 • wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lotów oraz źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa lotów,
 • wiedzę na temat podstawowych i zaawansowanych metod, procesów, procedur i modeli składających się na zarządzanie ryzykiem zagrożeń, możliwe do zastosowania w szczególności w domenach lotnictwa oraz etapy procesu zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie,
 • wiedzę na temat warsztatu pracy na określonych stanowiskach powiązanych z problematyką bezpieczeństwa lotnictwa,
 • wiedzę z zakresu metod szacowania ryzyka, oceny ryzyka i reagowania na ryzyko zagrożeń oraz postępowania wobec ryzyka,
 • wiedzę na temat roli kontroli przestrzeni powietrznej jako elementu kontroli lotów oraz znaczenia zadań, zasad i narzędzi kontroli przestrzeni powietrznej w szerszym aspekcie,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa w celu analizowania i interpretowania wielopłaszczyznowych problemów,
 • umiejętność określenia zakresu działań związanych z bezpieczeństwem lotnictwa oraz charakteryzowania systemów kierowania bezpieczeństwem, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym,
 • umiejętność dokonania analizy i oceny organizacyjno-prawnych aspektów funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w kontekście historycznym,
 • umiejętność analizowania i stosowania procedur dotyczących zarządzania ruchem lotniczym i ryzykiem, a także kontroli przestrzeni powietrznej i ochrony infrastruktury,
 • umiejętność identyfikowania i oceniania skutków zagrożeń, uwzględniając różnorodne uwarunkowania,
 • umiejętność zaprezentowania kompetencji i obowiązków służb w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Bezpieczeństwo lotnictwa:

 • Kontrola przestrzeni powietrznej,
 • Ochrona infrastruktury lotniczej,
 • Organizacja i logistyka ruchu lotniczego,
 • Prawo i procedury lotnicze,
 • Terroryzm powietrzny,
 • Zarządzanie ryzykiem w ruchu lotniczym.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GLIWIC:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy