Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Gdańsku na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności Bezpieczeństwo publiczne umożliwią Ci uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu konfliktów oraz w nawiązaniu współpracy z negocjatorami.

Po studiach magisterskich z zakresu bezpieczeństwa publicznego możesz podjąć pracę m.in. w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol.

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki studiom II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Publiczne w Gdańsku zdobędziesz  profesjonalną wiedzę z zakresu:

  • zadań administracji publicznej
  • poznasz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  • zgłębisz zagadnienia związane z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem
  • rozwiązywania konfliktów
  • nawiązania współpracy z negocjatorami.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

  • Ochrona infrastruktury krytycznej
  • Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i krajach UE
  • Przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
  • Współczesne zagrożenia terroryzmem
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy