Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach) Dwa semestry (304 godziny) |

Zapisz się on-line na studia podyplomowe

      Cena: 1700 zł za semestr
      Uwaga! Dla Absolwentów Uczelni:  Promocja: 850  taniej

 

CEL STUDIÓW:
Świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podjęcia konkretnego działania zmierzającego do eliminacji niepożądanych zachowań jest głównym celem kierunku studiów. Celem wiodącym kierunku pozostaje zaznajomienie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zakresie: zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa).
 

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:
Studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa nadają  kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych.
Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerza wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji. Przygotowanie absolwentów kierunku „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” poszerza kompetencje i umożliwia awans osobom pracującym już w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. 

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

  • Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), pracujących w strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna) oraz w firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne), a także osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

KADRA DYDAKTYCZNA:

  • Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii (szczególnie negocjacji i psychomanipulacji) oraz  medycyny sądowej.

  • Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości, psychomanipulacji i negocjacji.

>>>Zobacz szczegółowy program studiów<<< 

     Zobacz nasze inne studia podyplomowew Poznaniu  w Gdańskuw Gliwicach 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT:
Poznań:
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-788 Poznań
tel: (61) 670-33-11 // e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl
lub 
Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-788 Poznań
tel: (61) 851 05 18  // e-mail: dyrektor-podyplomowe@wsb.net.pl   

Gdańsk:
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
tel: (58) 341 98 51 wew. 12 // e-mail: rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl 

Gliwice:
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny
ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice
tel: (32) 335 40 19 wew. 14 // e-mail: rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl
 


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
                Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: