Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij

Strona główna » Artykuł » Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości

CZAS TRWANIA (ilość godzin):  Dwa semestry (244 godziny) 
CENA:                    

 • opłatę czesnego w wysokości 1700 zł za semestr
 • opłata czesnego dla Absolwentów Uczelni 850zł

 

Chcesz pracować w „kryminalistyce”, ale nie wiesz jak zacząć tą „przygodę”? 
Zacznij od nas - wiedza to podstawa!

Przekrocz granicę strachu, realizuj swoje pasje - bądź kim chcesz!

Świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podjęcia konkretnego działania zmierzającego do eliminacji niepożądanych zachowań jest głównym celem kierunku studiów. Celem wiodącym kierunku pozostaje zaznajomienie słuchaczy z aktualnymi tendencjami w zakresie: zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa).

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata), pracujących w strukturach MSWiA  (m.in. Policja, ABW, CBA, Straż Graniczna) oraz w firmach zajmujących się kompleksowym zabezpieczaniem bezpieczeństwa (m.in. prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne), a także osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach.

Studia podyplomowe „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” uzupełniają wiedzę funkcjonariuszy państwowych, a osobom ubiegającym się o zatrudnienie w obszarze bezpieczeństwa nadają  kwalifikacje umożliwiające realizację planów zawodowych. 

Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerza wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji.

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, pracy operacyjnej, psychologii (szczególnie negocjacji i psychomanipulacji) oraz  medycyny sądowej.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Miejskiej Policji oraz Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości, psychomanipulacji i negocjacji.

Przygotowanie absolwentów kierunku „Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości” poszerza kompetencje i umożliwia awans osobom pracującym już w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. 

Forma kształcenia: studia podyplomowe
Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji: kwalifikacje podyplomowe
Liczba semestrów: 2 semestry

KONTAKT:
Poznań:
Punkt Informacyjno-Rekrutacyjny
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-788 Poznań
tel: (61) 670-33-11 // e-mail: rekrutacja@wsb.net.pl
lub 
Centrum Studiów Podyplomowych i Kursów
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-788 Poznań
tel: (61) 851 05 18  // e-mail: dyrektor-podyplomowe@wsb.net.pl   


 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu:

 1.  O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe  (licencjackie lub magisterskie).
 2.  Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 3.  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4.  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów tj: 
  • oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • podania do Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe - kliknij, aby wypełnić lub pobierz wersję PDF
  • kserokopii dowodu osobistego
  • 2 fotografii o wymiarze 37x52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle, 
  • 2 kopert ze znaczkami,  zaadresowanych do siebie,
  • dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej


Opłata rekrutacyjna na studia podyplomowe wynosi 50 zł i płatna jest przelewem na konto Uczelni: 07 1050 1520 1000 0023 2843 8268 z dopiskiem „opłata rekrutacyjna - studia podyplomowe".

Istnieje także możliwość przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, na adres:

 1. Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu - rekrutacja@wsb.net.pl
 2. Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku - rekrutacja.gdansk@wsb.net.pl
 3. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach - rekrutacja.gliwice@wsb.net.pl


W przypadku przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, oryginalną dokumentację należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście przed rozpoczęciem zajęć.