5th International Security Congress

“CULTURE OF WAR- NARRATIVES AND FACTS”

Main page

%-mMonths%-nDays%-HHours%-MMinutes%-SSeconds

University of Security located in Poznan cordially invites you to

5th International Security Congress

“CULTURE OF WAR- NARRATIVES AND FACTS”

06-08/12/2023

Hotel Mercure in Torun

 

The idea of the Congress is an attempt to integrate and confront representatives of both the scientific community and practitioners who, in their daily activities, deal with broadly understood security problems in its multiple aspects. The invitation is therefore addressed to the academic community, a wide range of representatives of all uniformed services (Polish Army, Police, municipal guards, flre brigades, Prison Service, Border Guard, Customs Service), medical and rescue services, representatives of state and local government administration at various levels, the world politics and business – to all those for whom broadly understood security issues are inherently important, both in their practical and theoretical dimension.

 

 

Organizing issuess

1.  The condition for participation is sending the application form (by traditional mail or as an attachment to an e-mail) and transferring the congress fee to the organizer’s account by October 31, 2023.

2.  The sessions will be conducted in Polish and English, in the form of papers, announcements, workshops, discussions at plenary sessions and in problem sections. Due to the need to limit the duration of the Congress, the organizers allocate the following time for individual types of speeches: paper – up to 20 minutes, announcement – up to 10 minutes, statement in the discussion – up to 5 minutes.

3.   The Scientific Council of the Congress reserves the right to limit the topics of the debates after receiving applications for participation and topics of papers and announcements.

4.  The reviewed scientific monograph will be published. Attention! The authors will not receive a fee for the submitted papers and announcements.

5.   The text of the speech, which does not exceed 10 standard A4 pages (Microsoft Word), together with all statements (downloadable on the website), should be sent by e-mail to the following address: publishing [email protected], by December 31, 2023 at the latest.

6.  The congress fee in the amount of PLN 400, paid by all participants, is intended for congress materials, publication of an article in a multi-author monograph, a banquet dinner on the first day of the Congress and a dinner on the second day of the Congress.

7.  The fee for publication without participation in the Congress is PLN 250.

8.   The fee for participation in the online Congress together with the publication is PLN 300. Participation in the online Congresswithoutpublicationis PLN 150.

9.  The fee for participation in the Congress for students from the University of Security is PLN 350.

10.    Till November 30, 2023, all participants who register their participation and pay the congress fee on time will be presented with a detailed program of the Congress.

 

Payment and correspondence details

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa (University of Security), 60-778 Poznan,

Elizy Orzeszkowej 1, NIP: 7781423778

ING 82 1050 1520 1000 0023 2843 8276

With the note: “CONGRESS” and the name and surname of the Congress participant

e-mail: [email protected]  // kongres.wsb.net.pl

Committee

Committee of honour

Andrzej ZDUNIAK, PhD, prof. WSB – Chair
Lt Gen. dr hab. Eng. Jozef BUCZYNSKI, prof. WSB
BrigGen dr. Stefan CZMUR, prof. WSB
BrigGen MA Pawel PRUSZYNSKI
BrigGen prof. dr hab. Tadeusz SZCZUREK

Scientific committee

Prof. dr hab.Jadwiga MAZUR – Chair
Pro£ dr hab. Karol OLEJNIK – Vice-presiding
Prof. dr hab. Zygmunt BABINSKI
Prof. dr hab. Eng. Marian KOPCZEWSKI
Prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
Prof. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI
Prof. dr hab. Michal PLACHTA
Prof. dr hab. Jadwiga STAWNICKA
Prof. dr hab. Stanislaw SLADKOWSKI
Prof. dr hab. Eng. Jaroslaw WOLEJSZO
Prof. dr hab. Janusz GOLINOWSKI
Pro£ dr hab. Bogdan GRENDA
Prof. dr hab. Eng. Piotr KOWALCZYK
Prof. dr hab. Miroslaw KWIECINSKI
Prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI
Dr hab. Maria MALINOWSKI-RUBIO, prof. WSB
Prof. dr hab. Eng. Katarzyna MALYJUREK
Prof. dr hab. Slawomir MAZUR
Rev. Prof. dr hab. Miroslaw MICHALSKI
Prof. dr hab. Eugeniusz MOCZUK
Prof. dr hab. Eng.Jan POSOBIEC
Prof. dr hab. Janusz ZIARKO
Dr hab. Franciszek NOWINSKI, prof. WSB
Dr hab. Eng. Andrzej GALECKI
Dr hab. Halina TUMOLSKA
PhD Marzena KORDACZUK-WAS
PhD Leszek KOWALCZYK
PhD Andrzej MARIANSKI
PhD Sabina SANETRA-POLGRABI
Col PhD Eng. Cezary SOCHALA
PhD Anna STOPPEL, prof. WSB
PhD Hanna SOMMER
PhD Malgorzata STOCHMAL
PhD Andrzej WARMINSKI
PhD Eng. Grzegorz ZAKRZEWSKI
MA Anna NASTULA

Organizing committee

PhD Stanislaw MIKOLAJCZAK, WSB – Congress organizing Director
MA Anna BASKIEWICZ – Secretary of the Congress
MA Bruno WLODARCZYK – Spokesman of the Congress
PhD Andrzej POTOCZEK (Chairman of the association Salutaris) – a member
PhD Dariusz HYBS – a member
Phd Sebastian NIEDZWIECKI – a member
PhD Zaneta POLOWCZYK – a member
PhD Urszula SKRZYPCZAK – a member
MA Ewa JANASIK-SATKOWSKA – a member
MA Natalia MIKULA-KARPINSKA – a member
MA Joanna MISTERSKA – a member
MA Patryk PRZYBYLAK – a member
MA Paulina ROSZAK – a member
MA Sylwia SKRZYPKOWIAK – a member
MA Karolina RUCZYNSKA – a member

 

Papers

Lp AUTOR Tytuł referatu Instytucja
1 Prof. dr hab. inż. Stanisław BEDNAREK Innowacyjne technologie informacyjne – nadzieje, zagrożenia i wyzwania Uniwersytet Łódźki
2 Sylwia CHARZEWSKA Kobiety z syndromem DDA a ich funkcjonowanie w związkach partnerskich Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
3 Dr Łukasz CZEKAJ Przygotowanie miast i ochrona ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
4 Dr Maryla FAŁDOWSKA / Dr Danuta KRZEWNIAK Współczesne potrzeby i wymagania w zakresie edukacji odnośnie do narracji Anty-Katynia – rosyjskiej propagandy zagrażającej bezpieczeństwu Polski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
5 Mgr Karolina GORZKOWSKA Wzmożona imigracja na tle fałszerstwa dokumentów Kancelaria Prawno Grafologiczna
6 Magdalena GRZYBOWSKA Wpływ otwartych rozmów o umieraniu na poziom lęku przed śmiercią u schyłku życia Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
7 Dr Dariusz HYBŚ Psychologiczne determinanty zapobiegania zjawiskom kryminogennym Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
8 Prof. dr hab. Krzysztof KAGANEK Bezpieczeństwo w ośrodkach narciarskich na wybranych przykładach Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
9 Natalia KALISZEWSKA Wpływ mediów społecznościowych na występowanie zaburzeń odżywiania u młodzieży Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
10 Dr inż. Tadeusz KANTAK / dr Krzysztof NOWAKOWSKI / dr inż. Andrzej WYRZYKOWSKI Planowanie operacyjne i obronne na przykładzie samorządu szczebla gminnego Gmina Przodkowo / Akademia Marynarki Wojennej Gdynia
11 Kpt. dr Albert KAROLEWSKI Odsyskiwanie Izolowanego Personelu w obliczu współczesnego konfliktu Wojskowa Akademia Techniczna
12 Kinga KROCZYŃSKA Wpływ emocji na samookaleczenia młodzieży w wieku 14-15 lat. Analiza i wdrażanie skutecznych metod profilaktycznych Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
13 Alicja KUCZYŃSKA Proces akceptacji choroby onkologicznej przez pacjenta Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
14 Katarzyna KWIECIEŃ Techniki manipulacyjne. Gaslighting, przemoc, której nie widać w odniesieniu do osobowości narcystycznej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
15 Sylwia LIBERRA Trend czy kondycja emocjonalna jako główny determinant w kształtowaniu się uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
16 Dr Paweł ŁUBIŃSKI Powszechny charakter obrony cywilnej i ochrony ludności w Polsce w świetle (nie)obowiązujących norm prawnych Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
17 Mgr Agnieszka MACKOJĆ Wpływ nowoczesnej technologii na proces uczenia się dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 12-14 lat Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
18 Prof. dr hab. Maria Paula MALINOWSKI RUBIO Czy imigranci stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego? Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
19 Prof. dr hab. Jadwiga MAZUR Wojna w przekazie medialnym narracje i emocje Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
20 Joanna MIESZCZANKIN Terapia poznawczo-behawioralna a jakość życia dorosłcyh osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
21 Iwona Anna MIKA Sposoby postrzegania samobójstwa przez uczniów szkoły podstawowej i średniej Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
22 Dr Nina ORZECH / Dr Tomasz ORZECH Wpływ jednostek oświatowych na bezpieczeństwo publiczne Akademia Wojsk  Lądowych / Akademia Nauk Stosowanych
23 Mgr Barbara ORZECHOWSKA-SERKOWSKA Psychoterapia jako forma leczenia zaburzeń emocjonalnych adolescentów z udziałem farmakoterapii Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
24 Mgr Anna POLASZEWSKA-SZATKOWSKA Obrona psychologiczna społeczeństwa jako istotny element bezpieczeństwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
25 Mgr Sylwia POSIADAŁA Kultura języka w czasie wojny – przegląd wybranych tytułów artykułów prasowych (i okładek prasowych) od początku wybuchu wojny na Ukrainie do dziś Grafoekspert Sylwia POSIADAŁA
26 Dr Andrzej POTOCZEK Solidaryzm samorządowy w obszarze bezpieczeństwa lokalnego – doświadczenia kujawsko-pomorskie Stowarzyszenie Salutaris
27 Dr Tomasz PRAUZNER Świadomość edukacyjna młodzieży w zakresie cyberprzestępczości – konkluzje z badań społecznych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Pedagogiki
28 Prof. dr hab. Magdalena REDO Czy RRSO wzmacnia bezpieczeństwo finansowe polskiego kredytobiorcy? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
29 Dorota RODAK-PIERNIKOWSKA Problemy emocjonalne i sposoby radzenia sobie z nimi przez osoby z niepełnosprawnością ruchową Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
30 Sylwia RUMIŃSKA Depresja jako zagrożenie psychospołeczne w pracy żołnierza Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
31 Kamilla RYBA Strategie radzenia sobie rodziny w sytuacji kryzysu psychicznego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
32 Katarzyna RZECZKOWSKA Rola systemów motywacyjnych jako narzędzi stymulujących uczenie się i podnoszących samoocenę Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
33 Agnieszka SCHULZ Wsparcie i opieka psychologiczna osób dorosłych chorych na nowotwór Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
34 Mgr Agnieszka SETLAK Psychospołeczne skutki dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
35 Dr Anna STOPPEL Bezpieczeństwo jako temat parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2023 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
36 Justyna SUŁYK Zagrożenie substancji psychoaktywnych jako zagrożenie dla młodzieży w wieku szkolnym Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
37 Dr Emilia SZYNWELSKA-ŻOŁNOWSKA Stres w pracy a bezpieczeństwo pracownika Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
38 Karolina ŚLUSARCZYK  / Wiktor KORNAŚ Sztuczna Inteligencja jako instrument propagandowy: analiza technologicznych metod manipulacji. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Gliwicach
39 Małgorzata TOMCZAK Uzależnienia i jego główne rodzaje w dobie pandemii Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu wydział w Koszalinie
40 Tomasz WÓJTOWICZ Koniec ery czołgów? Analiza wykorzystania broni pancernej na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
41 Dr Andrzej ZDUNIAK Wymiana międzynarodowa młodzieży i studentów istotnym elementem ograniczania zagrożeń konfliktami zbrojnymi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Topics of interest

  • Culture of war and peace
  • Communicating about the war (narratives, information and disinformation)
  • Cybersecurity in times of war and peace
  • Myths and facts about security in times of war and peace
  • Security – preparation, reorganization and challenges
  • Resilience of organizations responsible for security during a crisis
  • Security in the information society
  • Migrations during the war

Program

Timetable

Editorial requirements

The text of the post-conference article with a volume consistent with the editorial requirements should be submitted by January 31, 2024 at the latest to: Congress Secretariat e-mail: [email protected] or the Manager of the Publishing House of the University of Security with its registered office in Poznań e-mail: [email protected]

At the end of the article, please attach: title in English,
abstract in Polish and English (up to 10 lines, informing about the subject and purpose of the
research and the results),
key words in Polish and English (minimum 3 words),
bibliography,
a short note about the author – sample note

In case of any doubts, please contact the Publishing Manager:
[email protected]
The reviewed scientific monograph will be published and original copies will be sent to participants by December 2024.

Attention! The authors will not receive a fee for the submitted papers and announcements.

Kontakt

PLEASE SEND CORRESPONDENCE TO:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Congress “Culture of War – Narratives and Facts.”

st. Eliza Orzeszkowa 1 60-778 Poznań

CONTACT: [email protected] // kongres.wsb.net.pl

Organizers:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – Poznań, Gdańsk, Gliwice, Giżycko, Bartoszyce, Jaworzno, Skoczów, Jastrzębie-Zdrój – logo

Honorary patronage: