Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie w administracji publicznej

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz nauk dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Wykształcona zdolność diagnozowania i analizowania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz umiejętność skutecznego komunikowania się i negocjowania, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, kierownika przedsiębiorstwa, kierownika w strukturach bezpieczeństwa państwa. Absolwent posiadający wiedzę teoretyczną, jak i zdolności praktyczne będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.

Przedmioty kształcenia podstawowego, to między innymi:

 • Nauki o organizacji
 • Podstawy zarządzania
 • Propedeutyka prawa
 • Technologia informacyjna 
   

Przedmioty kierunkowe, to między innymi:

 • Dowodzenie
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektami
   

Absolwent specjalności zarządzanie w administracji publicznej będzie przygotowany do podjęcia pracy jako urzędnik administracji rządowej i samorządowej, organizacji rządowych i pozarządowych, administracji firm prywatnych, fundacji i stowarzyszeń. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego, finansów oraz zamówień publicznych. Zdobędzie kompetencje w zakresie negocjacji i mediacji w administracji oraz zarządzania jakością w urzędzie. Wszystkie uzyskane kwalifikacje podniosą prestiż i znaczenie absolwenta na rynku pracy jako specjalisty w zarządzaniu w administracji publicznej. Absolwent specjalności zostanie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe m.in.:

 • Finanse publiczne
 • Kontrola w administracji publicznej
 • Prawo administracyjne
 • Public relations w administracji publicznej
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie jakością w urzędzie