czerwiec, 2021

04czealldayIII Studencka Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codziennościPoznań

więcej...

Szczegóły wydarzenia

Drodzy Studenci!
Zapraszamy na III edycję Studenckiej Konferencji Naukowej

“Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”

 

UCZETNISTWO I TERMINARZ

KARTA ZGŁOSZENIA (kliknij, aby pobrać)

1.     do 24 maja br. – nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

2.     do 30 maja br. – przedstawienie szczegółowego programu wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział oraz dokonają opłaty konferencyjnej.

3.     do 31 maj br. – nadsyłanie gotowych artykułów konferencyjnych  zgodnych z wymaganiami redakcyjnym. Tekst wystąpienia o objętości nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron formatu A4 wraz z płytą CD (Microsoft Word) powinien być wysłany na adres poczty elektronicznej konferencji.

Wytyczne dla autorów i oświadczenie znajdują się poniżej.
Więcej informacji dla autorów artykułów znajdują się na stronie
https://www.wsb.net.pl/o-uczelni/wydawnictwo/
 

4.     04 czerwca br. III KONFERENCJA STUDENCKA ,,Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności” w Poznaniu.

5.     Obrady prowadzone będą w językach polskim, w formie referatów, komunikatów, warsztatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – do 20 minut, komunikat  –  do 10 minut, wypowiedź w dyskusji  –  do 5 minut.

Uwaga! Za zgłoszone referaty i artykuły autorzy nie otrzymają honorarium.

6.     Komitet Naukowy Konferencji zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i tematów referatów oraz artykułów.

7.     do końca maja 2022 r. opublikowanie monografii naukowej z III KONFERENCJI STUDENCKIEJ ,,Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności” w Poznaniu.

 

​Bank Zachodni WBK 55 1090 1346 0000 0001 1934 6268
koniecznie z dopiskiem:  III KONFERENCJA STUDENCKA oraz Imię i NAZWISKO uczestnika konferencji.

 

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
III KONFERENCJA STUDENCKA

,,Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności”
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań

lub

e-mail: [email protected]

PROBLEMATYKA

 

ZARZĄDZANIE W CODZIENNOŚCI

 • Przywództwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w codzienności.
 • Problemy psychologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.
 • Systemy zarządzania ochroną zdrowia.
 • Zarządzanie jakością.
 • Zarządzanie w codzienności z perspektywy kontroli czy audytu.

 

BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

 • Bezpieczeństwo zdrowotne na co dzień.
 • Bezpieczeństwo żywieniowe.
 • Bezpieczeństwo ekologiczne.
 • Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa na co dzień.
 • Rola i obecność mediów w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwu na co dzień.
 • Bezpieczeństwo jako codzienna potrzeba.
 • Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miast i wsi.
 • Prewencja i profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa.
 • Rola organów nadzoru zewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa na co dzień.
 • Bezpieczeństwo na co dzień w świadomości społecznej.

 

PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA W CODZIENNOŚCI

 • Psychologiczne aspekty wybranych zawodów z sektora bezpieczeństwa na co dzień.
 • Edukacja na rzecz bezpieczeństwa.
 • Rola edukacji w kształtowaniu postaw na rzecz bezpieczeństwa.
 • Pedagogika i psychologia dzieci i młodzieży – budowanie społeczeństwa przyszłości.
 • Pedagogika pracy i czasu wolnego.
 • Pedagogika resocjalizacyjna – jako działanie na rzecz bezpieczeństwa.
 • Psychologia dialogu w komunikacji społecznej – wyzwaniem XXI w.
 • Psychologia sytuacji kryzysowych – przezwyciężanie kryzysów.
 • Psychologia w sporcie, biznesie i zarządzaniu.
 • Neuropsychologia i Psychologia kliniczna.

 

PROGRAM

 • 09:00 – 10:00 – rejestracja online
 • 10:00 – 12:00 – sesja plenarna online
 • 12:00 – 12:30 – przerwa
 • 12:30 – 14:30 – sesje problemowe (I – zarządzanie, II – bezpieczeństwo, III –  psychologia i pedagogika)
 • 14:30 – 15:00 – przerwa
 • 15:00 – 18:00 – sesje problemowe (I – zarządzanie, II – bezpieczeństwo, III –  psychologia i pedagogika)

 

KOMITETY

 

KOMITET NAUKOWY:

 • Prof. zw. dr hab. Jerzy OLSZEWSKI – przewodniczący
 • Dr hab. Inż. Andrzej GAŁECKI
 • Dr hab. Daniel FIC
 • Dr hab. Ewa MISTERSKA
 • Dr hab. Iwona WALKOWSKA
 • dr Karina KNASIECKA-FALBIERSKA
 • Dr Natalia MAJCHRZAK
 • Dr Agnieszka KIJAK
 • Dr Anna STOPPEL

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Dr Katarzyna GÓRECKA – przewodnicząca
 • Dr Sebastian NIEDZWIECKI- wiceprzewodniczący
 • Dr Anna KURIEWICZ- wiceprzewodniczący
 • Mgr Ewelina KOSIŃSKA – sekretarz
 • Mgr Blanka BARAŃSKA
 • Mgr Julita JABŁOŃSKA
 • Mgr inż. Żaneta SZCZEPAŃSKA

Patronat JM Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa
Katedra nauk humanistycznych: Dr Anna KURKIEWICZ – kierownik
Katedra nauk o bezpieczeństwie: Dr Natalia MAJCHRZAK – kierownik
Katedra nauk o zarządzaniu: Dr Katarzyna GÓRECKA – kierownik

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

 

Kiedy

Cały dzień (Piątek) 04.06.2021

Gdzie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Organizator

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań