Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » O uczelni » Rodowód i tożsamość

Rodowód i tożsamość

        Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku.

          Ogólny kierunek działalności uczelni to kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Bezpieczeństwo Publiczne, Bezpieczeństwo Zdrowotne, Pedagogika, Psychologia oraz Zarządzanie.

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni.

          Założycielem uczelni jest Sartoux Mouans Sp. z o.o.. Wśród grona osób przygotowujących koncepcję kształcenia i wychowania Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, znaczący udział mieli pracownicy naukowi Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz oficerowie, kadra dydaktyczno-naukowa Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Zaproszenie przedstawicieli tych środowisk do grupy tworzącej uczelnię powodowane było zamiarem i pragnieniem stworzenia nowej jakości dydaktyczno-wychowawczej, której wyznacznikiem będą wartości, etos i solidność. Na podkreślenie zasługuje fakt, że duża część osób wypracowujących koncepcję kształcenia uczelni, oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych, osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych posiada także bogate doświadczenie w administrowaniu uczelnią wyższą, jak i w kierowaniu oraz wychowywaniu.

          Inicjatywa utworzenia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz poparciem przedstawicieli władz samorządowych, szkół oraz zakładów pracy nie tylko regionu wielkopolskiego, co dowodzi, iż nie będzie to kolejna wyższa szkoła kształcąca bezrobotnych nauczycieli, czy też kandydatów na kierowników, ale uczelnia kształcąca wysokiej klasy specjalistów do pracy w miejscach zapobiegania patologiom społecznym, świadczących na wysokim poziomie usługi w specyficznej dziedzinie, jaką jest bezpieczeństwo, w realizacji programów resocjalizacyjnych i promujących bezpieczeństwo oraz integrację europejską. Poparcia te świadczą także o dużej społecznej potrzebie uczelni wyższej, której misją dydaktyczno-wychowawczą jest edukacja dla bezpieczeństwa, a drogowskazem w jej realizacji dość często zapominane dzisiaj wartości jak: honor, godność, słowo i odpowiedzialność.

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelnią, której obszar działalności dydaktyczno-wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka w najszerszym słowa tego rozumieniu – wyjątkowo oczekiwana na europejskim rynku pracy. Absolwenci uczelni dysponować będą takimi kompetencjami zawodowymi, które uczynią ich konkurencyjnymi na rynku pracy. Staną się zaczynem pionierskiej kadry menedżerów bezpieczeństwa, której nasze społeczeństwo jeszcze nie posiada.

          Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest uczelnią o charakterze zawodowym, kształcącą studentów oraz organizującą im możliwości osobistego rozwoju i twórczego działania w różnych dziedzinach aktywności społecznej, związanych z bezpieczeństwem człowieka i społeczeństwa. Problematyka ta jest także podstawowym przedmiotem podejmowanych badań naukowych oraz działań doradczych i konsultacyjnych, z aktywnym udziałem w nich także studentów. WSB jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją. Szkoła buduje swój wizerunek i tworzy tradycje w oparciu o efekty edukacyjne i działania na rzecz środowiska.