Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » Partnerzy

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi! 


WSS w Gliwicach podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach

17 stycznia 2018 r. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach podpisał porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, mając na uwadze potrzebę wspólnej działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz badawczo-wdrożeniowej i promocyjnej.

Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektora mgr inż. Jacka STEBLA  oraz przedstawicieli WSS w Gliwicach mgr Annę MAJEWSKĄ oraz mgr Natalię ULANOWICZ w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach.

Jednym z profili kształcenia ZSP nr 2 w Rydułtowach jest technik logistyk ze specjalnością wojskową, gdzie uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu samoobrony, technik interwencji, strzelectwa, terenoznawstwa oraz pierwszej pomocy. 

W ramach niniejszego porozumienia Uczelnia umożliwi m.in. pracownikom i uczniom Szkoły uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, zajęciach terenowych, wykładach otwartych i innych formach aktywności naukowej.

Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, integrowania środowiska uczniowskiego z młodzieżą studencką oraz organizacji wspólnych wydarzeń.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Międzychodzie nowym partnerem WSB

Dnia 12.12.2017 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zawarła porozumienie o współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie. Porozumienie podpisali: Prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej Bolewski oraz Dyrektor szpitala mgr Maciej BAK.

 

Dla studentów kierunku bezpieczeństwo zdrowotne to poszerzone możliwości w zakresie praktyk studenckich. Podczas spotkania Dyrektor Maciej Bak potwierdził, że jest doskonałym menadżerem otwartym na edukację zdrowotną.


Podpisano porozumienie o współpracy między WSS w Gliwicach a Powiatową Komendą Policji

Przedstawiciele Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach i Komendy Powiatowej Policji  w Tarnowskich Górach podpisali porozumienie o współpracy.

Do podpisania porozumienia doszło 5 grudnia 2017 roku na terenie Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach. Podpisy pod umową złożyli przedstawiciele Wydziału oraz Komendant insp. mgr Tadeusz STUCHLIK.

Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, praktyk zawodowych, prowadzenia działań z zakresu informacyjno-promocyjnego, integrowania środowiska policji z młodzieżą studencką oraz organizacji wydarzeń związanych z popularyzacją bezpieczeństwa wśród młodzieży akademickiej.

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach ma już podpisanych kilka podobnych umów o współpracy   z komendami powiatowymi, poprzez co wspólnie budujemy naszą markę podczas różnego rodzaju akcji promocyjnych czy też praktyk studenckich. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy studentom kształcić się w kierunku bezpieczeństwa, a działania te będziemy wspierać naszą obopólną współpracą.

 


WSS w Gliwicach podpisał porozumienie z MOW w Rudach

16 października 2017r. przedstawicielki  Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach – mgr Anna MAJEWSKA oraz mgr Natalia ULANOWICZ – spotkały się z Panem Rafałem LAZAREM - Dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach - w celu podpisania porozumienia o współpracy i organizacji praktyk zawodowych.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach funkcjonuje Gimnazjum z trzema oddziałami oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. W czasie rozmowy, przedstawiciele obu instytucji wymienilisię swoimi oczekiwaniami oraz najbliższymi wydarzeniami i zadaniami, które będą realizować studenci podczas praktyk zawodowych w Mow-ie w Rudach.


Podpisanie Porozumienia o Współpracy z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa od lat współpracuje z różnymi podmiotami, a grono naszych partnerów sukcesywnie powiększa się. W dniu 3 października zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uczelnią a Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza.

Podpisania porozumienia dokonali Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach dr Helena MAREK oraz Komendant płk SG Roman ŁUBIŃSKI.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca obejmująca przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie metodyki nauczania oraz realizacji procesu dydaktycznego a także  wychowania i edukacji w obszarze bezpieczeństwa.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków w Straży Granicznej przygotowujących wysoko wykwalifikowane kadry do prestiżowej i odpowiedzialnej służby w ochronie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Swoją działalność realizuje w oparciu o obiekty, w których szkolenie dla potrzeb formacji granicznych prowadzone jest od ponad sześćdziesięciu lat, kontynuując wieloletnie tradycje szkolnictwa zawodowego powstałych po II wojnie światowej Wojsk Ochrony Pogranicza.

W murach kętrzyńskiej szkoły realizowane są szkolenia z zakresu ochrony granicy państwowej, prawa, kryminalistyki, fałszerstw dokumentów, pirotechniki, bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, taktyki i techniki interwencji oraz języków obcych.

Wszystkie szkolenia, oprócz wyposażenia słuchaczy w określoną specjalistyczną wiedzę, mają za zadanie wyrobienie określonych nawyków i umiejętności koniecznych podczas wykonywania codziennych, niełatwych obowiązków służbowych.

Szkolenia prowadzone są w salach wykładowych i specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt techniczny. Słuchacze, poznają tajniki wykonywania zawodu i zastosowania sprzętu i urządzeń analogicznych do tego, który znajduje się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Kętrzyńska szkoła Straży Granicznej znana jest w cywilnych środowiskach akademickich z organizacji licznych sympozjów i konferencji naukowych, których efektem są liczne publikacje pokonferencyjne, artykuły i skrypty oraz filmowe i fotograficzne materiały dydaktyczne.

Dla obu stron porozumienia, to również ogromna szansa na wymianę doświadczeń oraz wiedzy w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem.

Informacje oraz zdjęcia pochodzą ze strony:
http://www.cs.strazgraniczna.pl/


Instytucje powiatu nowotomyskiego partnerami WSS w Poznaniu

30 września, podczas wyjątkowego wydarzenia - inauguracji roku akademickiego 2017/2018 – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podpisała cztery pakty o współpracy z ważnymi instytucjami z regionu powiatu nowotomyskiego.

Na szczeblu regionalnym uroczystego przypieczętowania partnerskiego dokumentu dokonali: Starosta Powiatu Nowotomyskiego Ireneusz Kozecki oraz Jego Magnificencja. Strony zobligowały się do wymiany doświadczeń w propagowaniu bezpieczeństwa, wsparcia w organizacji wydarzeń i edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

Do grona naszych partnerów dbających o bezpieczeństwo na co dzień dołączyli również: Komenda Powiatowa Policji w Nowym Tomyślu reprezentowana przez nadkom. Sławomira Wenderskiego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej reprezentowana  przez mł. bryg. Krzysztofa Wojtaszewskiego. Obie strony zobowiązały się wspierać w propagowaniu bezpieczeństwa i współdziałać na płaszczyźnie organizacji „bezpiecznych” przedsięwzięć.

Szkołą, która dołączyła do długiej listy naszych partnerów został, reprezentowany przez Dyrektor Agnieszkę Kaczmarek, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu. Żywimy nadzieję na owocną współpracę i obopólne korzyści wynikające ze wspólnego mianownika jakim jest profil militarny szkoły.

 

mgr Alicja Tomaszak


Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu zawarła pakt o współpracy

29 września 2017 r. Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu podpisał porozumienie o współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Inspiracja do podpisania paktu był rozwijający się na uczelni kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali przedstawiciele instytucji: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu mgr Marcin Zieliński oraz Prorektor ds. kontaktów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dr inż. Andrzej Bolewski.

Strony paktu zadeklarowały organizację wspólnych przedsięwzięć, promowanie idei bezpieczeństwa zdrowotnego oraz edukację na rzecz bezpieczeństwa. 

mgr Alicja Tomaszak


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu nowym partnerem WSB

11 września 2017 r. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach podpisał porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Porozumienie zostało podpisane przez zastępcę Dyrektora mgr Jacka PANKIEWICZA oraz przez Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, który reprezentowały mgr Anna MAJEWSKA oraz mgr Agnieszka KOSAK, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu praktyk zawodowych, metodyki nauczania, prowadzenia działań z zakresu informacyjno-promocyjnego. Dla obu stron porozumienia to również ogromna szansa na wymianę doświadczeń oraz wspólną organizację wydarzeń związanych z krzewieniem bezpieczeństwa wśród młodzieży akademickiej społeczności lokalnej.


WSS w Gdańsku podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Flandria

31 sierpnia 2017r. przedstawicielki Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku – Pani Dziekan, dr Helena MAREK, dr Joanna PIETRAS oraz mgr Beata BĄCZKIEWICZ – spotkały się z koordynatorką regionalną Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria, Panią Justyną ŻYWNĄ.

Flandria powstała 20 lat temu w Inowrocławiu dzięki środkom z Rządu Flamandzkiego oraz Federacji Chrześcijańskich Stowarzyszeń Wzajemnościowych z Belgii.

Działania Flandrii koncentrują się na zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych, edukacji prozdrowotnej oraz wspieraniu możliwości samorealizacji. Przedsięwzięcia prowadzone i wspierane są przez wolontariuszy, którzy są specjalistami m.in. w dziedzinie psychologii, dietetyki, fizjoterapii. Wykorzystują oni swoją wiedzę oraz umiejętności, prowadząc warsztaty dla różnych grup społecznych – uczniów i studentów, osób starszych. Obecnie Stowarzyszenie posiada swoje oddziały w Bydgoszczy, Toruniu, Gdyni oraz Poznaniu.

Spotkanie, podczas którego Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku oraz Koordynator Regionalny Stowarzyszenia podpisały porozumienie o współpracy, przebiegło w przyjaznej atmosferze. W czasie rozmowy, przedstawicielki obu instytucji wymieniły się swoimi oczekiwaniami oraz zaplanowano wydarzenia, które w najbliższym czasie  będą współorganizowane przez Stowarzyszenie Flandria oraz Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku.


Straż Miejska w Zabrzu nowym partnerem WSS Gliwice

30 sierpnia 2017r. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach podpisał porozumienie ze Strażą Miejską w Zabrzu, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa.                

Porozumienie zostało podpisane przez Komendanta Straży Miejskiej mgr Zbigniewa JUSKOWIAKA oraz Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach, który reprezentowały mgr Anna MAJEWSKA oraz mgr Natalia ULANOWICZ, w siedzibie Straży Miejskiej w Zabrzu.

Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu praktyk zawodowych, metodyki nauczania, prowadzenia działań z zakresu informacyjno-promocyjnego. Dla obu stron porozumienia, to również ogromna szansa na wymianę doświadczeń oraz wspólną organizację wydarzeń związanych z krzewieniem bezpieczeństwa wśród młodzieży akademickiej.  

 


Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA nowym partnerem WSS Gliwice

31 lipca 2017 roku, Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach podpisał porozumienie o współpracy z Centrum zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień FAMILIA w Gliwicach, w którym dyrektorem jest mgr Maciej OSUCH.  Strony postanowili podjąć współpracę z zakresu możliwości odbywania praktyk studenckich oraz działalności pod kątem edukacji, zadań wychowawczo–opiekuńczych, terapeutycznych i promocyjnych.


Gliwice podpisały porozumienie z MOS w Wojsce   

Ogromnie miło nam poinformować, że Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach zyskał nowego Partnera. Dnia 19 lipca 2017 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy między Wydziałem Studiów Społecznych w Gliwicach, który reprezentowały mgr Anna MAJEWSKA i mgr Natalia ULANOWICZ a Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Wojsce Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, reprezentowanym przez siostrę mgr Urszulę MROCZEK - dyrektor ośrodka i szkoły podstawowej.

Głównymi założeniami współpracy są działania, które skupiać będą się wokół praktyk studenckich, wolontariacie oraz ogólnej obopólnej współpracy. Dla obu stron porozumienia to również ogromna szansa na wymianę doświadczeń  oraz wspólną organizację wydarzeń.


 WSS Gliwice podpisało porozumienie z ZSEU w Zabrzu

17 lipca 2017 roku Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach i Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu podpisali porozumienie o współpracy. Prodziekan ds. Społecznych mgr Anna MAJEWSKA i Pani Dyrektor mgr Iwona NOWAKOWSKA złożyli uroczyste podpisy pod umową o współpracę. Współpraca obejmować będzie sferę wychowawczą, dydaktyczną oraz badawczo-wdrożeniową. Zamiarem obu stron jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych. 

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu działają klasy o profilu wojskowym i policyjnym.

Mamy nadzieję, że współpraca z ZSEU w Zabrzu to szansa na realizację wielu interesujących, a przede wszystkim merytorycznych i metodycznie ciekawych i owocnych projektów.


W Częstochowie podpisano porozumienie o współpracy między Wydziałem Studiów Społecznych w Gliwicach a Wojskową Komendą Uzupełnień

Przedstawiciele Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie podpisali porozumienie o współpracy.

Do podpisania porozumienia doszło 12 kwietnia 2017 roku na terenie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie. Podpisy  pod umową złożyli przedstawiciele Wydziału oraz Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie ppłk Adrian KLIMEK.Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, prowadzenia działań z zakresu informacyjno-promocyjnego, integrowania środowiska żołnierskiego z młodzieżą studencką oraz organizacji wydarzeń związanych z krzewieniem patriotyzmu wśród młodzieży akademickiej.

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach ma już podpisanych kilka podobnych umów o współpracy z komendami powiatowymi, poprzez co wspólnie budujemy naszą markę podczas różnego rodzaju akcji promocyjnych czy też praktyk studenckich. Mamy nadzieję, że dzięki temu pomożemy studentom kształcić się w kierunku bezpieczeństwa, a działania te będziemy wspierać naszą obopólną współpracą.WSS w Gliwicach podpisał porozumienie z Fundacją ZACISZE GRAŻYNY

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach zyskał nowego Partnera. W dniu 10 kwietnia 2017 r.  zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy gliwickim Wydziałem a Fundacją ZACISZE GRAŻYNY.

Głównymi założeniami współpracy między Wydziałem Studiów Społecznych w Gliwicach a Fundacją Zacisze Grażyny są działania, które skupiać będą się wokół praktyk studenckich, wolontariacie oraz ogólnej obopólnej współpracy. Dla obu stron porozumienia, to również ogromna szansa na wymianę doświadczeń oraz wiedzy w zagadnieniach związanych z pedagogiką.

Zanim jednak doszło do sformalizowania współpracy pracownicy Wydziału przekazali dary dla podopiecznych Fundacji, które zebrali studenci i kadra w ramach przedświątecznej akcji „Zbiórka darów dla podopiecznych Fundacji Zacisze Grażyny”.

Mamy nadzieję, że współpraca z Zaciszem Grażyny to szansa na realizację wielu interesujących, a przede wszystkim merytorycznych i metodycznie ciekawych projektów.


WSS w Poznaniu i Zakład Karny we Wronkach podpisały porozumienie o współpracy

Dnia 07.03.2017r. przedstawiciel władz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Zakładu Karnego we Wronkach  podpisali we Wronkach porozumienie o współpracy. To dobra wiadomość dla studentów działającego w Poznaniu Wydziału Studiów Społecznych.

Do podpisania porozumienia doszło podczas spotkania Dziekan dr Aliny SKORB-GAŁY z Dyrektorem Zakładu Karnego płk Marcelim SAUERMANNEM we Wronieckim Zakładzie Karnym. Swoje podpisy pod umową złożyli Prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej BOLEWSKI oraz płk Marceli SAUERMANN, Dyrektor ZK we Wronkach.

W ramach porozumienia studenci WSB będą mogli za zgodą Dyrektora Zakładu odbywać praktyki studenckie, jak również realizować w nim zajęcia terenowe. 

— Jesteśmy gotowi wspierać działania uczelni w zakresie kształcenia studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa poprzez udostępnianie infrastruktury zakładu, doświadczenia i wiedzy naszych pracowników oraz pomoc w realizacji zajęć praktycznych — powiedział Pan płk Marceli SAUERMANN.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa ma już podpisaną umowę o współpracy z Aresztem Śledczym w Poznaniu, ale nie tylko.

— Od kilku lat mamy porozumienie z jednostkami o podobnej charakterystyce i zakresie działalności, na mocy których każdy student kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ma możliwość realizacji zajęć praktycznych i tym samym wzbogacenia swojej wiedzy w tym jakże trudnym i specyficznym miejscu pracy — powiedział Prorektor ds. kontaktów, dr inż. Andrzej BOLEWSKI.

Okolicznościowa figurka pamiątkowa wręczona Pani Dziekan przez Dyrektora ZK we Wronkach, została wykonana rękoma osoby osadzonej w ZK, w 2016 roku.


Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie nowym partnerem WSB

Dnia 23.02.2017 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podczas Dni Otwartych Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach, zawarła porozumienie o współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie. Porozumienie podpisali: Rektor dr Andrzej ZDUNIAK oraz Komendant Wojewódzki insp. Tomasz KLIMEK.

 

W marcu tego roku zostanie uruchomiony nowy kierunek na bartoszyckim wydziale jakim jest BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. Komendant Tomasz KLIMEK wyraził nadzieję, że podpisane porozumienie pomoże studentom kształcić się w kierunku bezpieczeństwa - Komendant zobowiązał się również wspierać te działania swoim doświadczeniem.

W ramach  współpracy  na rzecz edukacji studentów na specjalizacji policyjnej, planowane jest podjęcie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych, działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem kandydatów do służby w Policji po ukończeniu studiów. jak i umożliwienie odbywania praktyk dla studentów kierunku bezpieczeństwo publiczne w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Więcej na temat porozumienia można przeczytać na stronie bartoszyce.wm.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie nowym partnerem Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku dr Helena Marek podpisała porozumienie z przedstawicielami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie. Współpraca ma na celu organizowanie wspólnych działań promocyjnych. Dzięki podpisanemu porozumieniu pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku obejmą studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, a w tym organizacja punktu konsultacyjnego MCK OHP w WNS w Giżycku.

Strony zobowiązały się wspierać i współorganizować przedsięwzięcia edukacyjno-zawodowe. Informować młodzież o ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa oraz komplementarnych usługach rynku pracy realizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Giżycku. Istotny celem porozumienia jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz przygotowaniu młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy.

W spotkaniu Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa reprezentowały Dziekan WNS w Giżycku dr Helena Marek oraz Prodziekan WNS w Giżycku mgr Ewa Szymańska natomiast Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP mgr Marta Buczyńska Doradca zawodowy MCK OHP w Giżycku oraz Paulina Barczak Pośrednik pracy MCK OHP w Giżycku.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie nowym partnerem WSB

Dnia 8 lutego 2017 roku nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie pomiędzy Wydziałem Studiów Społecznych w Gdańsku oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. ZSP jest jednocześnie jedną z największych szkół mundurowych na Pomorzu. Uroczyste podpisanie porozumienia nastąpiło pomiędzy Panią Dziekan dr Heleną MAREK a Panią Dyrektor  Szkoły Dorotą NOWICKĄ – KLIMOWICZ.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie stanowi miejsce wizyt naszych wykładowców – jak chociażby warsztaty antydyskryminacyjne z mgr Beatą BĄCZKIEWICZ, które odbyły się 1 lutego bieżącego roku. Klasy mundurowe ZSP odwiedzają również Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku, by wraz z naszymi studentami uczestniczyć w wykładach. Tym razem nie mogło być inaczej - 8 lutego podpisaniu porozumienia towarzyszyły warsztaty antystresowe z mgr Moniką BARAN dla tegorocznych maturzystów z klas mundurowych. Ich tytuł brzmiał: „Jak się nie poddać stresowi”. Egzamin dojrzałości zawsze wiąże się z dużym zdenerwowaniem młodych ludzi, warto więc uzyskać wiedzę, jak niwelować nieprzyjemne uczucia. Uczniowie chętnie wzięli udział w warsztatach, a Pani Monika BARAN odpowiadała na pytania i udzielała cennych wskazówek dla licealistów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie rozpoczął działalność 1 września 1994 roku jako Liceum  Ogólnokształcące, natomiast 1 września 2002 roku w związku z reformą oświaty Szkoła przeszła restrukturyzację i uzyskała dzisiejszy status. Warto nadmienić, że klasy mundurowe są innowacją pedagogiczną w ZSP – powstały w  2011 roku. W roku szkolnym 2016/2017 Liceum prowadziło nabór do takich klas jak: policyjna, wojskowa, mundurowo-sportowa czy biotechnologiczna. Zajęcia w zakresie wojskowości z młodzieżą licealną prowadzi Komandor podporucznik Piotr KOHNKE.

ZSP w Redzie prowadzi oprócz zajęć również ćwiczenia dodatkowe z zakresu strzelnictwa, biegów na orientację czy taktyki poruszania się w terenie zurbanizowanym i leśnym, a także wiele kół zainteresowań.

Jako pracownicy Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku bardzo się cieszymy zawartym porozumieniem i życzymy Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie jeszcze wielu tak udanych wspólnych warsztatów i wykładów, jednocześnie trzymając kciuki za sukcesy i dobre wyniki tegorocznych maturzystów.

/W.D./  


Komenda Miejska Policji w Rybniku nowym partnerem WSB

W dniu 17 lutego 2017r. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach zyskał nowego partnera do współpracy - Komenda Miejska Policji w Rybniku.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Komendy przez Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Rybniku mgr Teofila MARCINKOWSKIEGO, oraz Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gliwicach dr Nataszę STARIK.

Podpisane porozumienie obejmuje współpracę dotyczącą wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

 


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach nowym partnerem WSB

16 lutego 2017r. Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach podpisał porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gliwicach, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej.


Porozumienie zostało podpisane przez  Komendanta WKU ppłk dypl. Romana NOWOGRODZKIEGO oraz Rektora WSB w Poznaniu dr Andrzeja ZDUNIAKA w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.

Tuż po podpisaniu porozumienia o współpracy między podmiotami, Komendant WKU ppłk dypl. Roman NOWOGRODZKI wręczył Rektorowi dr Andrzejowi ZDUNIAKOWI – w dowód uznania za okazane zaangażowanie w realizację zadań służących umacnianiu obronności Rzeczypospolitej – akt nadania odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.

Współpraca pomiędzy podmiotami dotyczy wspólnej wymiany doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, prowadzenia działań z zakresu informacyjno-promocyjnego, integrowania środowiska żołnierskiego z młodzieżą studencką oraz organizacji wydarzeń związanych z krzewieniem patriotyzmu wśród młodzieży akademickiej.  

 


OLIGOS nowym partnerem 

Stowarzyszenie Oligos z siedzibą w Rybniku rozpoczęło oficjalną współpracę z Wydziałem Studiów Społecznych w Gliwicach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Porozumienie zostało podpisane w dniu 24 stycznia 2017 roku przez Dziekan Wydziału – dr Nataszę STARIK i Prezes Stowarzyszenia – Elżbietę PIOTROWSKĄ. Współpraca pomiędzy Wydziałem a Stowarzyszeniem będzie dotyczyć działalności edukacyjnej, wychowawczej, doradczej i promocyjnej. Jej celem jest podnoszenie świadomości, wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz umożliwienie odbywania studenckich praktyk zawodowych, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi osobom niepełnosprawnym i kształcenia studentów.


Wydział Nauk Społecznych w Giżycku bogatszy o nowe porozumienia

WNS w Giżycku może się pochwalić bogatszą ofertą praktyk dla swoich studentów. W dniu 13.01 Rektor WSB w Poznaniu dr Andrzej ZDUNIAK, Dziekan WNS w Giżycku dr Helena MAREK oraz Prodziekan WNS w Giżycku mgr Ewa SZYMAŃSKA podpisali porozumienia o współpracy z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Piszu, mł. insp. Radosławem DRACH oraz z Zastępcą Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, podinsp. Robertem WIERCISZEWSKIM.

Porozumienia mają na celu współpracę na rzecz aktywnej edukacji oraz działań promocyjno - informacyjnych poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, uczestnictwa w różnych projektach naukowych, badawczych oraz wzajemnego wspierania się w działaniach. Reprezentanci Komend Powiatowych Policji w Piszu i Mrągowie zobowiązali się również do przyjmowania studentów Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku na praktyki zawodowe, dzięki czemu oferta szkoły rośnie i staję się atrakcyjniejsza. 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i podległy jej Wydział giżycki planują kolejne spotkania w celu sformalizowania kolejnych porozumień z różnymi instytucjami, aby oferta Uczelni stawała się bezkonkurencyjna.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu nowym partnerem WSB

20 grudnia 2016 r. Uczelnia podpisała porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży akademickiej.Znakiem zawartego porozumienia był uścisk dłoni Prorektora ds. kontaktów dr. inż. Andrzeja BOLEWSKIEGO oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień ppłk mgr. Ryszarda GRZEŚKOWIAKA.

Współpraca pomiędzy podmiotami ma się realizować m. in. poprzez wspólną wymianę doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, integrowanie środowiska żołnierskiego z młodzieżą studencką czy organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.

Współpraca środowiska wojskowego i akademickiego z pewnością przełoży się na wymierne korzyści. A realizować się będzie poprzez odbywanie praktyk studenckich pod okiem doświadczonych żołnierzy, jak i kształcenie żołnierzy w ramach rekonwersji.


Trójstronne partnerstwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zyskała nowych partnerów do współpracy. W dniu 15 grudnia b.r., podpisano trzy porozumienia, których sygnatariuszami zostali: Międzynarodowa Federacja Modern Ju- Jitsu w Głogowie, reprezentowana przez Prezydenta Międzynarodowej Federacji Romanem GRZEGORZEM, Polski Związek Ju- Jitsu w Katowicach, w imieniu którym podpisał Vice-Prezes Związku Dariusz HAJEWSKI oraz Klub Sportowy ‘’Juda Koch’’ Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Floating Arena, którą reprezentował Prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Jarosław KOCH. W imieniu uczelni porozumienie podpisał Prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej BOLEWSKI.


Strony zobowiązały się do wspólnych przedsięwzięć na wielu płaszczyznach, a mianowicie prowadzenia współpracy w zakresie działań promocyjno-informacyjnych na zasadzie wzajemności w szczególności dotyczących organizacji projektów edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Partnerzy będą się wspierać w zakresie wymiany usług edukacyjnych, wzajemnej promocji, współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, dzięki którym studenci WSB będą mogli zapoznać się z niezwykłą kulturą tradycyjnych  sztuk walki, a członkowie naszych partnerów otrzymają możliwość podwyższania kwalifikacji zawodowych na preferencyjnych warunkach.


WOPR Oddział Miejsko-Powiatowy w Poznaniu nowym partnerem WSB

Dnia 29 listopada 2016 roku Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu zyskał nowego partnera – WOPR Odział Miejsko-Powiatowy w Poznaniu. Porozumienie o współpracy podpisali: Prezes WOPR Jacek SKITEK i dr inż. Andrzej BOLEWSKI, prorektor ds. kontaktów WSB.

Porozumienie obejmuje współpracę na rzecz kształtowania i umacniania w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, bezpiecznych zachowań na obszarach wodnych, przeciwdziałanie różnym zagrożeniom, edukację na rzecz bezpieczeństwa.

Strony zobowiązały się organizować wspólne przedsięwzięcia promujące idee bezpieczeństwa i jego rozwoju.  

   


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im J. Lompy nowym partnerem WSB!

Dnia 24 października 2016 Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie zyskał nowego partnera - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach z Filią w Jaworznie. Na współpracy skorzystają przede wszystkim studenci jak i pracownicy merytoryczni z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, którzy uzyskają dostęp do zbiorów bibliotecznych. Biblioteka oferuje szeroki zakres literatury z dziedziny bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa narodowego Polski oraz wybranych problemów systemów bezpieczeństwa.

 

Podpisane porozumienie pomiędzy Dyrektorem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach mgr Marią GRABOWSKĄ, a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie reprezentowaną przez dr Dobiesława DERDĘ,  ułatwi studentom Wydziału Nauk Społecznych zgłębianie wiedzy poprzez dostęp do niezbędnych materiałów i specjalistycznej literatury.


A gdyby tak o pomoc w propagowaniu bezpieczeństwa poprosić psiaki? 

W wyjątkowo „bezpiecznych” okolicznościach, przy okazji III Dnia Bezpieczeństwa organizowanego na WSS w Poznaniu, w obecności naszych studentów i psów Boya, Maxa i Aslana podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Fundacją Pro Familia Mea. Uroczystego przypieczętowania partnerskiego dokumentu dokonały: Prezes Fundacji Marlena ZANDECKA i Dziekan Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu dr Alina SKORB-GAŁA.

Fundacja Pro Familia Mea, jako pierwsza w Polsce zwalcza narkotyki i dopalacze w szkołach, a to wszystko za sprawą „dobrego nosa” psiaków. Mieliśmy okazję się o tym przekonać podczas III Dnia Bezpieczeństwa, kiedy to w czasie prelekcji mgr. Krzysztofa ZYGMUNTA, Boy Max i Aslan z uporem maniaka obwąchały plecaki naszych żaków. Na szczęście – mimo determinacji czworonogów – studenci okazali się „czyści” :-). 


Niezmiernie nam miło, że podpisaliśmy porozumienie z fundacją, która tak aktywnie działa na rzecz profilaktyki antynarkotykowej wśród dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo bowiem jest dla nas sprawą pierwszorzędną i stawiamy sobie za punkt honoru propagowanie i wspieranie działań fundacji. 


Nowa sala widowiskowo-koncertowa w MDK im. Jaworzniaków

17 października to ważna data dla naszego partnera. Otóż w tym dniu nastąpiło  otwarcie nowo wyremontowanej sali widowiskowo-koncertowej w MDK im. Jaworzniaków.

Miejsce to nie tylko ma swój klimat, ale także długą historię. Salę tę zbudowali młodociani więźniowie w ramach resocjalizacji. Początkowo przez wiele lat był to obóz pracy, następnie KWK Komuna Paryska znalazła dla niej inne zastosowanie. Zaczęto wykorzystywać potencjał sali do rozwoju kultury i utworzono miejskie kino „Związkowiec”.

17 października  w samo południe nastąpiło uroczyste przecięcie wstęg, poświęcenie sali Widowiskowo-Koncertowej oraz miejskie Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W nadchodzącym tygodniu MDK oferuje bogaty repertuar szczególnie dla miłośników sztuki. Zaplanowano spektakl pt. „Fluo”, który jest całkowicie nowatorską koncepcją przedstawienia teatralnego. Aktorzy zaczarują widzów przy pomocy kolorów bodypaintingu, świateł oraz efektów fluorescencyjnych. Po dodaniu do tego muzyki i tańca przedstawienie gwarantuje widzom niezapomniane wrażenia, które zapamiętają na długi czas.

MDK im. Jaworzniaków oferuje szeroką gamę wydarzeń w najbliższym czasie. m.in. spektakle teatralne profesjonalnych teatrów czy seanse filmowe. Będą też odbywać się miejskie uroczystości i inne ważne imprezy kulturalne. Na pewno o tym miejscu wkrótce przekonają się nie tylko mieszkańcy miasta Jaworzna, a także sąsiedzi, zaciekawieni nowym nabytkiem kulturalnym.


Konsalnet Ochrona nowym partnerem WSB


Dnia 6.09.2016 roku Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu
zyskał nowego partnera firmę Konsalnet Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Głównym celem podpisanego porozumienia są działania promocyjno-informacyjne.

Podpisane porozumienie pomiędzy Konsalnet Ochrona reprezentowanym przez Wiceprezesów Tomasza LICHOTĘ oraz Ryszarda PODGÓRSKIEGO, a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu reprezentowaną przez dr inż. Andrzeja BOLEWSKIEGO, to otwarcie się na nowe możliwości jakie z pewnością zaprocentują w niedalekiej przyszłości.

Nowe projekty pozwolą nam działać efektywniej, a sama współpraca pozwoli na wzajemne poszerzenie i wymianę doświadczeń.


TESCO Polska nowym partnerem WSB

Dnia 29.08.2016 roku Wydział Nauk Społecznych w Giżycku zyskał nowego partnera firmę TESCO Polska – Sklep CHM Tesco Kętrzyn. Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca na rzecz aktywnej edukacji oraz działań promocyjno-informacyjnych, a także współpraca dotycząca problematyki dydaktycznej i praktyk studenckich.

Filozofia Tesco Polska bazuje na byciu częścią lokalnej społeczności oraz realizacji różnego rodzaju kampanii, które pozwolą na budowanie pozytywnego wizerunku Pasażu Tesco.

Jednym z projektów był projekt „Poznaj bliskiego sąsiada” nagrodzony Złotym Spinaczem. Badania miały na celu wsparcie ciekawych inicjatyw społecznych, zachęcenie ludzi do zaangażowania się w losy lokalnej społeczności, a także budowanie trwałych relacji sąsiedzkich.

Podpisane porozumienie pomiędzy Tesco Polska – sklep CHM Tesco Kętrzyn – reprezentowanym przez kierownika Konrada SUCHODOŁA, a Wydziałem Nauk Społecznych w Giżycku reprezentowanym przez dziekana dr Helenę MAREK, to szansa na nowe, ciekawe możliwości, jakie otwierają się zarówno przed uczelnią, jak i przed samymi studentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Mamy ogromną nadzieję, że wspólne projekty pozwolą nam na prężne i efektywne działanie zarówno w obrębie zajęć praktycznych, jak i teoretycznych, również na płaszczyźnie naukowej, a nawiązana współpraca będzie doskonałą okazją do wymiany oraz wzbogacenia obopólnych doświadczeń.


Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach nowym partnerem WSB!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach reprezentowanym przez dyrektora mgr. Jarosława PUSZKO, a Wydziałem Nauk Społecznych w Giżycku – reprezentowanym przez dziekan dr Helenę MAREK.

Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach jest prężnie działającą instytucją, która dba o rozwój kultury w regionie. Przy Centrum działa także Uniwersytet III Wieku, popularyzujący edukację w każdym wieku. Pierwsze wspólne działania rozpoczęły się już w maju, kiedy to w trakcie „Weekendu Zdrowia” organizowanego przez Wydział Nauk Społecznych w Giżycku, zdolne wokalistki z Centrum Kultury Kłobuk uświetniły swoim występem to wydarzenie.

Celem podpisanego porozumienia jest m.in. podjęcie współpracy dydaktyczno - wychowawczej, badawczo - wdrożeniowej, kulturalnej i społecznej. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy zostaną przeprowadzone efektywne działania, które przyczynią się do promocji edukacji i kultury na wielu płaszczyznach życia. 


Grono partnerów poszerza się! 

Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie poszerzył swoje grono partnerów. Do podmiotów współpracujących z wydziałem dołączyła Katowicka Wojskowa Komenda Uzupełnień.

Współpraca została sformalizowana 23 czerwca 2016r. w siedzibie WNS w Jaworznie,  poprzez uroczyste podpisane aktu porozumienia pomiędzy WKU w Katowicach, a WSB. Podczas spotkania, partnerów reprezentowali Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk mgr inż. Piotr RANCIA, a Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa dr Andrzej ZDUNIAK

Na mocy podpisanego porozumienia podjęta zostanie współpraca na rzecz edukacji proobronnej oraz działań promocyjno- informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym szczególnie pełnionej w ramach służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych, Obronie Terytorialnej, a także problematyki dydaktycznej i naukowo- badawczej.

Podczas spotkania omówiono wspólny plan działania oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw do wzajemnie korzystnej współpracy.


Podpisanie porozumienia z Młodzieżowym Domem Kultury im. Jaworzniaków

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 23 czerwca 2016r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Młodzieżowym Domem Kultury im. Jaworzniaków reprezentowanym przez dyrektora mgr inż. Szczepana PALIŃSKIEGO a Wydziałem Nauk Społecznych w Jaworznie – reprezentowanym przez dziekana dr. Dobiesława DERDA.

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie jest placówką oświatowo-wychowawczą, do której uczęszczają dzieci i młodzież z całego miasta. Jest to miejska placówka nastawiona na pozalekcyjną pracę z dziećmi i młodzieżą w godzinach popołudniowych.
Statutowym celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i umiejętności.

Efektem porozumienia będzie ścisła współpraca w zakresie wyrównanie szans rozwoju kulturalnego młodzieży oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym. Współpraca będzie opierała się także na wzajemnej wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia młodzieży oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych
i kulturalnych.


Porozumienie o współpracy z Zarządem Miejskim LOK 

Uroczyste zawarcie aktu porozumienia pomiędzy Zarząd Miejski LOK reprezentowany przez prezes mgr inż. Krystynę SOKÓŁ a Wydziałem Nauk Społecznych w Jaworznie – reprezentowanym przez dziekana dr. Dobiesława DERDA odbyło się w dniu 15 czerwca br. na terenie Strzelnicy Miejskiej.

W tym dniu, odbywały się Zawody Strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Jaworzna zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju w Jaworznie w których uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po zawodach odbył się Dzień otwarty z LOK na strzelnicy miejskiej zorganizowany przez ZM LOK Jaworzno dla uczczenia 115 lat nadania praw miejskich miastu Jaworzno. 

Mamy ogromną nadzieję, że podpisane porozumienie pozwoli nam na efektywne działanie. Już nie możemy doczekać się organizacji wspólnych inicjatyw przeznaczonych dla naszych studentów i nie tylko! 


Porozumienie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu podpisane!

Dnia 13 czerwca 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach, podpisano porozumienie o współpracy. Strony reprezentowały: dziekan Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach - dr Helena MAREK - oraz dyrektor CEiP Iwona PEKURA.

Dostrzegając narastającą potrzebę, podejmowania wspólnych działań na rzecz młodzieży oraz koordynacji działań na rzecz rynku pracy, obie strony podjęły się współpracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków wśród młodzieży znajdującej się w grupie odbiorców obu podmiotów, organizowania spotkań informacyjno – promocyjnych i przedsięwzięć edukacyjno - zawodowych obejmujących wzajemną promocję działań uczelni oraz MCK OHP, informowanie potencjalnych klientów o usługach MCK OHP oraz o ofercie edukacyjnej uczelni, a także objęcie wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy studentów uczelni.

Podczas spotkania specjalistów MCK OHP z panią dziekan omówiono wspólny plan działania oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw do wzajemnie korzystnej współpracy.


Nowy partner Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie

Jaworznicki wydział zyskał nowego partnera - Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej. Współpraca została sformalizowana 15.06.2016 r. poprzez uroczyste podpisane porozumienia pomiędzy stronami. Podczas spotkania, partnerów reprezentowali:  dyrektor szkoły mgr Robert KARLIK i dziekan wydziału dr Dobiesław DERDA.

Celem podpisanego porozumienia jest m.in. podnoszenie poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia studentów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz akademickiego, a szczególnie popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka, budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno-wychowawczych województwa śląskiego oraz powstania wspólnych inicjatyw wydawniczych

Cieszymy się niezmiernie i mamy nadzieję na owocną współpracę!


TOMMA Diagnostyka Obrazowa - nowy partner WSB

10.06.2016 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu zyskała nowego partnera firmę TOMMA Diagnostyka Obrazowa. Głównymi celami podpisanego porozumienia są: współpraca na rzecz aktywnej edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego oraz działania promocyjno-informacyjne.

Współpraca z firmą TOMMA, to ogromna szansa oraz wiele nowych możliwości, jakie otwierają się zarówno przed uczelnią, ale również samymi studentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Doświadczenie, ugruntowana pozycja na rynku, to tylko niektóre z licznych aspektów stanowiących o silne naszego nowego partnera.  

Mamy ogromną nadzieję, że podpisane porozumienie pozwoli nam na prężne i efektywne działanie. Już nie możemy doczekać się organizacji wspólnych akcji, które będą promować edukację na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego.


Porozumienie o współpracy "Stowarzyszenie Serdeczni" podpisane!

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach poszerzył swoje grono partnerów. Do podmiotów współpracujących z wydziałem dołączyło „Stowarzyszenie Serdeczni”.

07.06.2016 r.  prodziekan dr inż. Krystian CUBER oraz prezes stowarzyszenia dr Gabriela KOWALSKA podpisali porozumienie o współpracy, na mocy, którego obydwie instytucje zobowiązały się podjąć współpracę z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczej, doradczej oraz promocyjnej. Zamiarem stron jest podnoszenie świadomości, wspieranie nauki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz umożliwienie odbywania studenckich praktyk zawodowych, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych, oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi osobom niepełnosprawnym i kształcenia studentów. 


Gierłatowski GOK nowym partnerem!

Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach poszerzył swoje grono Partnerów. Do podmiotów współpracujących z Wydziałem dołączył Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. Współpraca została sformalizowana 24.05.2016 r. poprzez uroczyste podpisane porozumienia pomiędzy gierałtowickim GOK-iem, a WSB. Podczas spotkania, Partnerów reprezentowali Dyrektor Piotr RYCHLEWSKI, a Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach - Dziekan Natasza STARIK. Na mocy podpisanego porozumienia podjęta zostanie współpraca z zakresu działalności edukacyjnej, wychowawczej doradczej i promocyjnej.

Zapraszamy na oficjalną stronę naszego Partnera: http://www.gok.gieraltowice.pl/


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Giżycku nowym partnerem WSB 

W dniu 20 kwietnia 2016 roku w giżyckim wydziale szkoły ponadgimnazjalnej - Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Białymstoku został podpisany akt porozumienia pomiędzy Dyrektor szkoły Panią Beatą ŻMIJEWSKĄ, a Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku – Panią dr Heleną MAREK. Uroczystość podpisania porozumienia o współpracy odbyła się w obecności całej społeczności szkolnej – nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów.

Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Białymstoku został założony 4 lipca 1945r. jako stowarzyszenie o charakterze edukacyjnym. W tej formie prawnej funkcjonuje do dziś. Założyciel 15 Ośrodków Kształcenia Zawodowego na obszarze dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, przy których funkcjonują szkoły niepubliczne mające uprawnienia szkół publicznych.  Jednym z nich jest nasz partner - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku,  dysponujący profesjonalnie wyposażonymi salami wykładowymi oraz specjalistycznymi pracowniami m.in. komputerowymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi.

Strony porozumienia zadeklarowały stałą współpracę w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym i dydaktycznym oraz wzajemną promocję wspólnych działań.

Uświetnieniem uroczystości podpisania porozumienia o współpracy był finał szkolnego konkursu fryzjerskiego FOLKLOOK. Zadaniem uczestników konkursu – uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik usług fryzjerskich, było przygotowanie wybranej przez siebie modelki do prezentacji fryzury, makijażu oraz stroju w stylu folk. Jury i zgromadzona publiczność były zachwycone pomysłowością i wyobraźnią uczennic i jednego ucznia, którzy wzięli udział w konkursie.

Jesteśmy pewni, że otwiera się przed nami szansa na realizację wielu barwnych i interesujących projektów.


Porozumienie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu podpisane! 

W dniu 19 kwietnia br., w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, zostało podpisane porozumienie o współpracy między ODN reprezentowanym przez Dyrektor Ośrodka  ̶ mgr Ewę SUPERCZYŃSKĄ, a naszą Uczelnią reprezentowaną przez Prorektora ds. kontaktów dr. inż. Andrzeja BOLEWSKIEGO.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego, obejmującą swym zasięgiem szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Strony porozumienia deklarują wolę stałej współpracy w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze popularnonaukowym i dydaktycznym oraz wolę wzajemnej partnerskiej promocji wspólnych działań, obejmujących edukację ustawiczną nauczycieli. Nad implementacją zapisów porozumienia czuwać będą, obecni przy jego podpisaniu, mgr Iwona WYSOCKA  ̶  Kierownik Pracowni Kształcenia Ustawicznego ODN, mgr inż. Roman DWULIT – nauczyciel konsultant ODN ds. informatyki oraz dr Ewelina FLATOW-KALETA  ̶  Pełnomocnik Rektora ds. Edukacji Ustawicznej.

Nawiązana współpraca umożliwi poszerzenie oferty Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w zakresie edukacji ustawicznej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ustawicznej nauczycieli. W ramach podjętej współpracy, w najbliższym czasie skonstruowany zostanie program szkoleń dla nauczycieli przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych tej grupy odbiorców.

Wierzymy, że otwiera się przed nami szansa na realizację wielu interesujących, a przede wszystkich merytorycznie przydatnych i metodycznie ciekawych projektów.


Polski Czerwony Krzyż nowym partnerem WSB

W dniu 22 marca br., w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu, podpisano Porozumienie o Współpracy pomiędzy tym niezwykle zasłużonym Stowarzyszeniem, a naszą Uczelnią.

Polski Czerwony Krzyż jest największą i najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kieruje 7 zasadami: humanitaryzmem, bezstronnością, neutralnością, niezależnością, dobrowolnością, jednością i powszechnością.

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów: krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych. Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny, w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 Oddziałów Rejonowych. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Działania Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką oraz promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

Polski Czerwony Krzyż działa często w obszarach, w których działalność instytucji publicznych, zarówno rządowych jak i samorządowych jest niewystarczająca.

Nie wszyscy z pewnością wiedzą, że od wielu lat w ramach PCK działa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań. Wydawać by się mogło, że jest to instytucja potrzebna tylko w warunkach wojny i sytuacji kryzysowych. Nic bardziej błędnego. Nawet w dzisiejszych czasach nadal wiele osób poszukuje swoich bliskich za jego pośrednictwem.

Kolejnym ważnym obszarem działalności PCK jest promocja honorowego krwiodawstwa. Wielu z nas jeśli nie uczestniczyło w zbiórce krwi, to korzystało z tego cennego daru choćby raz w życiu.

Opieka i pomoc socjalna to kolejne ważne zadania. Ogromne rozwarstwienie społeczne sprawia, że nadal jest duża liczba potrzebujących, dla których pomoc z PCK jest czasami jedyną. 

Coraz częściej również z aktywnością Stowarzyszenia kojarzona jest działalność szkoleniowa, np. w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, a także wolontariat.

W tych właśnie obszarach pojawiła się możliwość współpracy pomiędzy partnerami.

Uczelnia nasza, której misją jest szeroko rozumiana działalność w zakresie bezpieczeństwa, znakomicie może łączyć swoje zadania statutowe z misją Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak podkreślali główni sygnatariusze porozumienia: p. Hanna GAJOWIECKA - Dyrektor Okręgowy PCK w Poznaniu oraz Prorektor ds. kontaktów WSB, dr inż. Andrzej BOLEWSKI, nadszedł czas aby połączyć siły i wspólnie zrealizować wiele cennych dla środowiska lokalnego zadań, włączając w to społeczność akademicką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Zapowiada się bardzo interesująca współpraca. Tego zdania byli obecni przy podpisaniu Porozumienia, p. Justyna  KOWALSKA – ZYCH, st. specjalista ds. statutowych Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz p. Marek KUPŚ – Dyrektor Centrum współpracy z otoczeniem WSB, którzy z ramienia Stron odpowiedzialni byli za przygotowanie dokumentu.              Ryńskie Centrum Kultury partnerem WSB!

15 marca br. W siedzibie Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku obyło się spotkanie dotyczące współpracy pomiędzy Uczelnią a Ryńskim Centrum Kultury.

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali; Dyrektor RCK Pan Marek Podskalny oraz Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Helena Marek.

Strony zobowiązały się do wspólnych działań promujących kulturę, edukację oraz współuczestnictwo w organizowanych projektach, wydarzeniach naukowo- kulturalnych.

Pierwszym z  nich będzie udział Ryńskiego Centrum Kultury podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Bezpieczeństwo Zdrowotne Ujęcie Interdyscyplinarne, które odbędzie się 13 – 15 kwietnia w St. Bruno Hotel****Mazury w Giżycku. Jest to jedno z wielu przedsięwzięć, które zostało omówione i zaplanowane podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy.

 

Przed nami wiele konferencji wykładów, wernisaży oraz wspólnych działań w wielu płaszczyznach.


Nowi partnerzy gliwickiego Wydziału

Miesiąc marzec był bardzo pracowitym okresem pod kątem zawierania nowych porozumień. Do grona partnerów gliwickiego wydziału dołączył Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach oraz Gmina Zbrosławice. Cieszymy się niezmiernie i mamy nadzieję na owocną współpracę.

 Porozumienie z Fundacją Panteon Mistrzów

4 lutego 2016 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa nawiązała współpracę z Fundacją Panteon Mistrzów, reprezentowaną przez Pana Pawła JÓŹWIAKA. Pan Paweł, o którym mieliśmy już przyjemność wspomnieć, to nasz wzorowy absolwent oraz 5-krotny Mistrz Europy w brazylijskim ju-jitsu. Tytuł Mistrza zobowiązuje, dlatego też mamy nadzieję prężnie działać w ramach zawiązanej współpracy.


Powracając w nasze akademickie przestrzenie jako Prezes Fundacji, Pan Paweł nie tylko planuje czynnie się zaangażować w ramach sportowych inicjatyw, organizowanych pod szyldem Uczelni, ale także reaktywować swój proces kształcenia na studiach magisterskich. Tym bardziej jest nam po drodze, iż kierunek bezpieczeństwa narodowego obcym nie jest naszemu Mistrzowi. Wszak Pan Paweł to także wieloletni instruktor służb mundurowych, stąd też jesteśmy przekonani, że Jego akademicka reaktywacja to strzał w dziesiątkę i inwestycja, która przyniesie obopólne korzyści.

Zawiązane porozumienie zostało podpisane w doborowym towarzystwie Pana Dariusza HAJEWSKIEGO, Viceprezesa Polskiego Związku Ju-Jitsu oraz młodej spadkobierczyni talentu Sary JÓŹWIAK. Kto wie? Może Ich obecność i odbyte rozmowy poszerzą jeszcze zakres planowanych z energią działań...


Na dobry początek roku... Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa partnerem Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15 stycznia 2016 r. w obecności władz, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji z Gminy Wydminy dokonało się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wydmińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, a naszą Uczelnią.

Doniosły moment uświetniony koncertem jazzowym „Na dobry początek roku”, miał przełomowe znaczenie dla  stron podpisujących, ponieważ od 15 stycznia 2016r. Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje pod patronatem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Akt porozumienia został podpisany przez Panią mgr Ewę KULPIŃSKĄ – MEJOR  Prezes UTW oraz ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa przez Jego Magnificencje Rektora dra Andrzeja ZDUNIAKA i Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku dr Helenę MAREK.

Zamiarem zaprzyjaźnionych instytucji jest dążenie do organizacji wspólnych tradycyjnych imprez środowiskowych oraz podejmowania inicjatyw społecznych mających na celu rozwój społeczności lokalnej. Zapewne, studenckie sekcje artystyczne, niejednokrotnie uświetnią imprezy organizowane przez Wydział Nauk Społecznych w Giżycku. Studenci  Wydmińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą również uczestniczyli w wykładach otwartych organizowanych przez naszą Uczelnię.

Już wkrótce zdamy relacje ze wspólnie realizowanych przedsięwzięć :-)


Porozumienie z Zespołem Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

W dniu 20 stycznia br., w obchodzącym niedawno 70-lecie istnienia, Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy tamtejszą Szkołą, a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. W obecności nauczycieli i uczniów klas mundurowych, porozumienie w imieniu Uczelni podpisał Pan dr inż. Krystian CUBER – Prodziekan WSS w Gliwicach, natomiast w imieniu Szkoły - Pani Dyrektor mgr Elwira DERSIEWICZ.


Strony porozumienia zobowiązały się do aktywnej współpracy wychowawczej, dydaktycznej, badawczo - wdrożeniowej oraz wspólnych inicjatyw środowiska akademickiego i szkolnego, zwłaszcza w dziedzinie sportu i kultury.

Pan Dziekan wymieniał możliwości jakie dają studia w WSB, natomiast Pani Dyrektor zachęcała uczniów klas maturalnych, aby kontynuowali naukę w naszej Uczelni.

Jest to kolejna szkoła ponadgimnazjalna na Górnym Śląsku, która dołączyła do Partnerów WSB. Liczymy, że już w najbliższym roku akademickim wielu jej absolwentów zasili szeregi naszej Uczelni.  


Porozumienie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach a WSB oficjalnie zatwierdzone 

W dniu 21 stycznia 2016 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa reprezentowana z upoważnienia Jego Magnificencji Rektora dra Andrzeja ZDUNIAKA przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku dr Helenę MAREK, zawarła porozumienie o współpracy z Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach – mgr Eweliną ALEKSIUK. Podpisanie aktu porozumienia stanowiło tylko kwestię formalną, wszak współpraca pomiędzy instytucjami układa się już doskonale od dłuższego czasu.

Celem współpracy zaprzyjaźnionych instytucji będzie wzajemna promocja, kreowanie korzystnego wizerunku oraz realizacja wspólnych imprez kulturalno – edukacyjnych.

Strony porozumienia z przyjemnością wspominają wspólne działania w ramach zeszłorocznej I edycji Weekendu Zdrowia, który odbył się w dniach 5 – 6 września 2015 r. Owocna współpraca skłoniła instytucje do współorganizacji II edycji tego przedsięwzięcia zaplanowanej na 7 – 8 maja 2016 r. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia już wkrótce!

A tymczasem już w ferie zimowe – 3 lutego 2016 r. - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach oraz Panowie Krzysztof i Piotr ŚWIDEREK - studenci Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku, zorganizują dla maluchów pokazy sztuk walki


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, nowym Partnerem WSB 

W dniu 15 stycznia 2016 roku do grona Partnerów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa dołączył Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach.

Początek istnienia szkoły sięga roku 1951.  Kształcenie rozpoczęło się od specjalności: krawiectwo odzieży damskiej lekkiej oraz dziewiarstwo. W 1989 roku szkoła otrzymała odznakę „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych może się pochwalić tytułem „Bezpiecznej Szkoły” oraz członkostwem Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły, który zdobyła w 2012 roku.

Podczas uroczystego podpisania porozumienia o współpracy, został przeprowadzony wykład otwarty przez Panią dr Annę KURKIEWICZ, Dyrektor Centrum jakości kształcenia na temat: „Bezpieczeństwo a (nie)zdolność do myślenia – rola edukacji w kształtowaniu krytycznego myślenia”. Czy myślenia można się nauczyć? Co to jest bezpieczne myślenie? Na te pytania niech każdy odpowie z osobna. Należy pamiętać, że myślenie jest umiejętnością, które korzysta z potencjału inteligencji.

Celem podpisanego porozumienia jest m.in. podnoszenie poziomu nauczania uczniów oraz kształcenia studentów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska szkolnego oraz akademickiego, a szczególnie popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka, budowanie znaczącej pozycji środowisk dydaktyczno - wychowawczych województwa warmińsko – mazurskiego oraz powstania wspólnych inicjatyw wydawniczych.

Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor dr Andrzej ZDUNIAK, natomiast ze strony Szkoły jego Dyrektor - mgr Zbigniew PIETRZAK.

Zobacz relację z podpisania porozumienia na stronie www.bartoszyce.wm.pl


Pierwszy krok w stronę nowego porozumienia 

W dniu 11 grudnia br. w siedzibie WSB w Poznaniu, odbyło się spotkanie poświęcone przyszłej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, a Państwowym  Uniwersytetem im. N. I. LOBACHEVSKIEGO w Niżnym Nowogrodzie. Rosyjską Uczelnię reprezentowała p. doc. dr Irina PETROVA – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych,   natomiast  WSB : p. dr inż. Andrzej BOLEWSKI-Prorektor ds. kontaktów, p. dr Anna KURKIEWICZ - Dyrektor Centrum jakości kształcenia, dr Natalia LYMAR – Prodziekan Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku, dr Andriej LYMAR – Kierownik ds. kontaktów WSS w Gdańsku oraz Marek KUPŚ – Dyrektor Centrum współpracy z otoczeniem.


Sformułowano cztery główne tematy wyznaczające wstępne obszary przyszłej współpracy, tj.:

  1. Współpraca w ramach programu ERASMUS PLUS.
  2. Wymiana studentów, pracowników dydaktycznych oraz pracowników administracyjnych.
  3. Konsultacje i wymiany doświadczeń dydaktycznych oraz procedur administracyjnych.
  4. Wymiana naukowa, naukowo - badawcza oraz wydawnicza.

Rosyjski gość ponadto interesował się wieloma zagadnieniami w tym min. profilami kształcenia na naszej Uczelni, procedurami administracyjnymi oraz prawnymi uwarunkowaniami funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, a także polityką edukacyjną państwa.

Przez kolejne dwa dni p. Irina PETROVA mogła bliżej poznać stolicę Wielkopolski zwiedzając jej główne atrakcje. Strony wyraziły nadzieję, że następnym etapem współpracy będzie podpisanie porozumienia. 


Porozumienie z Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

22 listopada br. w Gdańsku podpisano Porozumienie o Współpracy, pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, a Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, im. Leona MIRZY-KRYCZYŃSKIEGO z siedzibą w Gdańsku.

Centrum Kultury Tatarów RP prowadzi bardzo bogatą i zróżnicowaną działalność statutową. Jej głównym celem jest m.in. ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów, pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i historii, obrona i popieranie ich interesów ekonomicznych, pomoc materialna swoim członkom, a także prowadzenie Medresy - Szkoły Koranicznej. Niemniej ważnym celem jest integracja społeczności tatarskiej z miejscową ludnością.

Potomkowie dzisiejszych Tatarów, od średniowiecza związani są z naszym krajem. Wielokrotnie stawali w obronie jego granic, będąc lojalnymi i oddanymi sprawie Ojczyzny obywatelami. Doświadczali również licznych represji i prześladowań, zwłaszcza ze strony stalinowskiego reżimu. W latach trzydziestych i czterdziestych ubiegłego wieku dokonano masowych przesiedleń społeczności tatarskiej z terenów Krymu oraz wschodnich rubieży II RP. Rozproszenie miało na celu fizyczne i kulturowe unicestwienie tej niezwykle walecznej grupy narodowościowej.

Dzisiejsi Tatarzy stanowią często znakomicie zintegrowane z miejscową społecznością grupy etniczne. Zajmują wiele odpowiedzialnych stanowisk społecznych i zawodowych. Zachowali jednak swoje rodowe imiona i nazwiska oraz część niezwykle bogatej kultury.

Porozumienie ma na celu m.in. jej propagowanie wśród studentów i pracowników WSB oraz kontynuowanie dialogu międzykulturowego i wiedzy o tradycjach Tatarów polskich. Służyć temu będą wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

Podpisy pod Porozumieniem złożyli: w imieniu WSB – Rektor dr Andrzej ZDUNIAK, natomiast Centrum reprezentował jego Prezes Jerzy KUCZYŃSKI-SZAHUNIEWICZ, pełniący również funkcję Prezydenta Związku Szlachty Tatarskiej.      


Szpiatl powiatowy w Piszu nowy Partnerm WSB

Od 20 listopada nowym partnerem Uczelni jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Powiatowy w Piszu, w województwie warmińsko-mazurskim, wyróżniony w Rankingu ,,Bezpieczny Szpital”, organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.

,,Lepiej diagnozować, lepiej leczyć” – jest to motto, które patronuje bieżącej działalności Szpitala. Zasada ta wynika z wysokich standardów jego pracy i jest gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług medycznych. Był to również jeden
z powodów dla których zabiegaliśmy o współpracę z tą placówką. Kształcąc m.in. ratowników medycznych, staramy się pozyskiwać partnerów dbających o jak najwyższy poziom swojej działalności.

Partnerzy zobowiązali się do aktywnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, działalności dydaktycznej, naukowo–badawczej oraz wzajemnej promocji. Szpital Powiatowy w Piszu będzie również wspierał nasze działania zmierzające do uruchomienia nowego kierunku, a studenci będą mieli możliwość odbywać w nim praktyki.   

Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor dr Andrzej ZDUNIAK, natomiast ze strony Szpitala jego Dyrektor - mgr inż. Marek SKARZYŃSKI.        


Porozumienie z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską w Giżycku

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Giżycku jest kolejnym partnerem WSB w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej. Placówka posiada 17 przychodni specjalistycznych, 3 gabinety (zabiegowy, RTG, fizjoterapii) oraz Pracownię Diagnostyki USG i laboratorium. Placówka posiada status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dostępna jest więc dla wszystkich posiadających ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązana jest udzielać pomocy każdemu w sytuacji zagrożenia życia. Przychodnia posiadając rozbudowaną bazę diagnostyczną, stanowi atrakcyjne miejsce praktyk dla naszych studentów.

W przyszłości planowane są wspólne przedsięwzięcia profilaktyczno-zdrowotne wśród studentów i pracowników WSB oraz edukacyjne, adresowane do pracowników Przychodni i ich rodzin.  

Uroczystego podpisania porozumienia dokonali: w imieniu Przychodni - Dyrektor, lek. med. Artur RADMAN, a w imieniu Uczelni – Rektor dr Andrzej ZDUNIAK.       


Powiat krotoszyński - nowy Partner WSB z południa Wielkopolski

17 listopada 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy powiatem krotoszyńskim, a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Wybór partnera nie był przypadkowy.  

Powiat krotoszyński należy do najbardziej prężnych w Wielkopolsce. Dobrze rozwinięta gospodarka - zwłaszcza jej wielobranżowość, na wysokim poziomie rolnictwo i przetwórstwo spożywcze oraz znakomita infrastruktura techniczna i społeczna, czynią go nie tylko przyjaznym dla mieszkańców, ale konkurencyjnym i atrakcyjnym dla inwestorów. Dzięki temu bezrobocie należy do najniższych w Wielkopolsce, a dochody gwarantują dynamiczny rozwój Powiatu i gmin wchodzących w jego skład.

Powiat krotoszyński to również znaczący ośrodek edukacyjny. Wśród ponad 2 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, są potencjalni studenci naszej Uczelni. Do nich oraz do strażaków, policjantów, urzędników, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i studentów Uniwersytetu III Wieku, w pierwszej kolejności kierowana jest nasza oferta. Jednak głównym spoiwem naszej współpracy będzie bezpieczeństwo.  Słowo to często pojawiało się w wystąpieniach głównych jego sygnatariuszy. Dziś nabiera ono specjalnego znaczenia. Ponadto biorąc pod uwagę profil naszej Uczelni oraz zadania realizowane przez Powiat, strony zgodnie ustaliły, że nadszedł czas praktycznych działań oraz ich profesjonalnego przygotowania.

Porozumienie podpisali, ze strony Powiatu: Starosta Krotoszyński - Stanisław SZCZOTKA, Wicestarosta – Paweł RADOJEWSKI, natomiast ze strony WSB, Prorektor ds. kontaktów – dr inż. Andrzej BOLEWSKI.   

 

Bezpośrednio po uroczystym podpisaniu porozumienia odbyła się konferencja prasowa, gdzie gospodarze i goście odpowiadali na pytania dziennikarzy. Oprócz Starosty i jego zastępcy Powiat reprezentowali: Przemysław WÓJCIK – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Andrzej WICHŁACZ – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Waldemar WRONECKI z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, natomiast naszą uczelnię oprócz pana Prorektora, Marek KUPŚ – Dyrektor Centrum Współpracy z Otoczeniem.  

Spotkanie zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem oraz zobowiązaniem aktywnej współpracy.  

 


Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie wśród Partnerów WSB

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie dołączył do Partnerów WSB. Ta zasłużona dla miasta i okolic placówka, rozpoczęła działalność w roku 1962 jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Fabryki Przekładni Samochodowych ,,POLMO” w Tczewie.

W ciągu półwiecza kilkakrotnie zmieniały się profile kształcenia, przejmowano kierunki z innych szkół, by w roku 2002 przyjąć obecną nazwę, patrona oraz  sztandar. Od tego czasu wzbogacono również ofertę edukacyjną o nowe zawody: technik logistyk i technik usług fryzjerskich.

Szkoła dba nie tylko o wysoki poziom nauczania, ale również o to, aby jej uczniowie czuli się pełnoprawnymi podmiotami odpowiedzialnymi za jej wizerunek. Partnerstwo jest jednym z podstawowych celów misji realizowanej przez placówkę.

Porozumienie ma przybliżyć uczniom i nauczycielom problematykę bezpieczeństwa, zachęcać do aktywnej edukacji oraz większej integracji ze środowiskiem akademickim. W planach są wspólne działania promocyjno-edukacyjne, mające bardziej zintegrować partnerów.

Porozumienie ze strony Zespołu Szkół, podpisała pani Dyrektor mgr Elżbieta Tamara MAŁECKA, w imieniu Wydziału Studiów Społecznych w Gdańsku – Prodziekan ds. społecznych dr Natalia LYMAR.  

      


Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, 10 października 2015r. w Bartoszycach, Jego Magnificencja, Rektor dr Andrzej Zduniak podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, Panem Sławomirem Wójcikiem.

Strony będą podejmować wspólne działania w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego, działań promocyjno – informacyjnych oraz będą zajmować się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa zdrowotnego, a także problematyką dydaktyczną i naukowo – badawczą.

Nawiązana współpraca umożliwi poszerzenie oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Społecznych w Bartoszycach o specjalność pielęgniarstwo, a przyszłości zaowocuje organizacją studiów podyplomowych i szkoleń.


Extra Wieści Bartoszyckie nowym Partnerem WSB!

  Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach, we wrześniu b.r. rozpoczął współpracę z gazetą „Extra Wieści Bartoszyckie”. Współpraca pozwoli na wzajemną prezentację i promocję interesujących wydarzeń, przedsięwzięć oraz projektów. Zawarte porozumienie jest szansą na dotarcie z przekazem do szerokiego grona odbiorców. 

 


Bartoszycki Dom Kultury 

  10 października Jego Magnificencja Rektor dr Andrzej Zduniak podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 w Bartoszycach zawarł porozumienie z Bartoszyckim Domem Kultury, reprezentowanym przez Panią Katarzyna Basak.

  Placówki będą podejmować współpracę dydaktyczno – wychowawczą oraz badawczo – wdrożeniową. Celem jest wspólne podejmowanie działań na rzecz rozwoju życia społecznego i kulturalnego w regionie.    Trójstronne partnerstwo w Czarnkowie

 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu zyskała nowych partnerów do współpracy. W dniu 6 października b.r., w siedzibie starostwa powiatowego w Czarnkowie odbyła się niezwykła uroczystość. Podpisano trzy porozumienia, których sygnatariuszami zostali : Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, reprezentowany przez Starostę Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mgr Tadeusza TETERUSA, Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie, w imieniu której porozumienie podpisał Komendant Powiatowy mł. insp. mgr Piotr RYŻEK oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, którą reprezentował st. bryg. mgr  inż. Jacek KWAPIS. W imieniu Uczelni wystąpił Prorektor ds. kontaktów, dr inż. Andrzej BOLEWSKI.

 Strony zobowiązały się do wspólnych działań w wielu płaszczyznach. Najważniejsze z nich to: edukacja i kultura, wymiana doświadczeń w zakresie szerokorozumianego bezpieczeństwa, przedsięwzięcia promujące standardy prawidłowych zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz współuczestnictwo w wybranych projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych.

 Nowi partnerzy uczelni zobowiązali się również do udziału w konsultacjach w zakresie nowelizacji programowych treści kształcenia, organizacji przez uczelnię szkoleń i kursów doskonalących, współdziałania z uczelnią - w przypadku powiatu - szkół, organizacji i stowarzyszeń, a także umożliwienia studentom odbycia praktyk zawodowych.   

 Wszyscy zgodnie podkreślali, że dołożą wszelkich starań, aby aktywnie uczestniczyć w realizacji treści  porozumień.

Przygotował : Marek Kupś    


Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Nishio

Z dniem 20 września br. roku, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą Poznaniu zyskała nowego partnera. Stowarzyszenie Aikido Nishio będzie odtąd współpracowało z naszą Uczelnią w zakresie działań promocyjno-informacyjnych, edukacyjnych, kulturowych oraz sportowych.

Cele Stowarzyszenia znakomicie wpisują się w misję Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.  Działalność Stowarzyszenia  ma m.in. na celu ochronę i promocję zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom, patologii społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne, pomoc ofiarom katastrof, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą, działalność kulturalną i sportową.

Partnerzy będą się wspierać w zakresie wymiany usług edukacyjnych, wzajemnej promocji, współorganizacji imprez kulturalnych i sportowych, dzięki którym studenci WSB będą mogli zapoznać się z niezwykłą kulturą i językiem japońskim, a członkowie Stowarzyszenia otrzymają możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych na preferencyjnych warunkach.      

Porozumienie w imieniu Uczelni zostało podpisane przez dr. inż. Andrzeja  BOLEWSKIEGO - Prorektora ds. kontaktów, a w imieniu Stowarzyszenia, Prezesa - Karola KROLLA.


WSB podpisuje porozumienie o współpracy ze spółką PHU Marsel

W dniu 15-tego września do grona partnerów WSB dołączyła Spółka PHU Marsel z siedzibą w Poznaniu. Porozumienie o wzajemnej współpracy podpisali: w imieniu Uczelni – Prorektor ds. kontaktów, dr inż. Andrzej BOLEWSKI, natomiast w imieniu Spółki - Iwona ŁUŹNIAK – JANAS, współwłaściciel.

Spółka PHU Marsel stanowi wzorcowy przykład prężnie działającego tzw. small business’u. Dzięki innowacyjności i ,,elastyczności’,  sklep spółki Marsel stawia czoła wyzwaniom wciąż zmieniającego się rynku spożywczego i cieszy się dużym uznaniem swoich klientów, których grono stale się powiększa.

Doświadczenia Spółki będą pomocne w nowelizacji programowych treści kształcenia dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast jej pracownicy otrzymają ze strony Uczelni preferencyjną ofertę edukacyjną.  


Holenderska współpraca

  7 lipca 2015 r. Uczelnia zawarła porozumienie na holenderskiej ziemi z NHL University of Applied Sciences (Leeuwarden, Holandia). Współpraca między uczelniami ma opierać się na Programie Erasmus+ i ma dotyczyć wymiany studentów oraz nauczycieli w ramach bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Zawarte porozumienie to furtka do międzynarodowej kariery. Ma opierać się obopólnej wymianie doświadczeń, możliwej dzięki wspólnie organizowanym konferencjom i sympozjom naukowym, wymianie kadry naukowo - dydaktycznej oraz studentów. Zawarte porozumienie to także ogromna szansa dla przyszłych absolwentów, którzy będą mogli uzyskać podwójny dyplom ukończenia studiów, co z pewnością zwiększy ich atuty i ułatwi adaptację na rynku pracy, także na arenie międzynarodowej.


Porozumienie z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie

  29  czerwca 2015 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podpisała porozumienie o współpracy z Domem Dziecka w Kórniku-Bninie.  Tym samym obie Strony postanowiły rozpocząć współpracę w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa człowieka, w szczególności pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz innej problematyki, związanej z edukacją i wychowaniem.

  Zawiązana współpraca stanowić będzie znakomite podłoże do obustronnej wymiany pedagogicznych doświadczeń. Wszak korelacja środowiska akademickiego z obszarem praktycznie powiązanym z materią pedagogiczną to płaszczyzna, na której warto wymieniać doświadczenia.

  W zamierzeniach współpracy zaplanowane zostały wspólne sympozja, wykłady, konferencje i projekty. Porozumienie będzie też umożliwiać odbycie praktyk studenckich. Wierzymy także, że nawiązana współpraca uruchomi liczne przedsięwzięcia na płaszczyźnie wolontariatu.


Pakt z Domem Młodzieży w Poznaniu zawarty

  Od 23 czerwca 2015 r. do szacownych partnerów naszej uczelni dołączył Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 53a.

   

  Porozumienie o współpracy podpisali: dr inż. Andrzej Bolewski - prorektor ds. kontaktów WSB i ks. Mariusz Słomiński - dyrektor Domu Młodzieży. Strony planują wymianę doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki, wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych, wymianę informacji naukowych.    


Dom Dziecka nr 3 w Poznaniu naszym partnerem

  23 czerwca 2015 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zawarła porozumienie z Domem Dziecka nr 3 w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 28 a. Podpisujący oficjalny akt współpracy z ramienia uczelni - prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej Bolewski - podkreślił potrzebę wspólnego działania w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa człowieka, w tym edukacji i wychowania.

  

  Strony planują współorganizację wielu przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych.

  Współpraca, choć dotychczas nieformalna, trwa już kilka lat. Studenci WSB corocznie organizują zbiórkę darów wigilijnych dla podopiecznych Domu Dziecka. Nierzadko przyszli pedagodzy wybierają tę placówkę jako miejsce realizacji praktyki zawodowej. Podpisane porozumienie niewątpliwie przyczyni się do częstszych i bardziej owocnych, wzajemnych kontaktów, zwłaszcza w obszarze pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

      


WSB poszerza grono partnerów

  18 czerwca 2015 r. do grona partnerów współpracujących z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa dołączył Dom Pomocy Społecznej w Rogowie, a 19 czerwca 2015 r. - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

  Obydwie placówki współpracować będą z uczelnią w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa człowieka, w szczególności edukacji i wychowania.

  Nawiązana współpraca daje też studentom możliwość poznania specyfiki tych placówek i zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez realizację praktyk studenckich.


Współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej

   12 maja 2015 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zawarła porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Poznaniu. Tym samym Rektor, dr Andrzej Zduniak oraz płk Grzegorz Fedorowicz zobligowali się do współpracy na rzecz aktywnej edukacji w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z systemem penitencjarnym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

   Formalnie zawiązany „pakt” ma się objawić obustronnymi korzyściami. Z jednej strony ma umożliwiać podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszom Służby Więziennej, z drugiej ma się przyczynić do częstego prezentowania swoich osiągnięć i doświadczeń przedstawicielom Inspektoratu w ramach zaaranżowanych wykładów, sympozjów czy konferencji.

   Zawiązane porozumienie ma również otworzyć „furtkę” naszym studentom, którzy zdecydują się na odbycie praktyk w przestrzeniach więziennych.

(źródło zdjęć: http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-poznan/news,31674,porozumienie-z-wyzsza-szkola.html)


Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku kolejnym partnerem WSB

   21 lutego 2015 roku Uczelnia podpisała porozumienie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku. Jego Magnificencja dr Andrzej Zduniak oraz reprezentujący IPN dr Karol Nawrocki złożyli podpisy pod dokumentem inaugurującym współpracę, mającą za zadanie popularyzację wiedzy na tematy związane z najnowszą historią Polski. W celu rozwijania ducha patriotyzmu i odpowiedzialności za Państwo, Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w zakresie promocji tych wartości wśród studentów Uczelni poprzez współorganizowanie spotkań, konferencji, wystaw. 

   Nawiązanie porozumienia uświetniła wystawa "Urna to jest taki pniak. Wrzucisz »nie«, wychodzi »tak«. Referendum 30 czerwca 1946 roku w województwie gdańskim", a także prelekcja przedstawiciela gdańskiego oddziału IPN Krzysztofa Drażby, który opowiedział o kulisach referendum z 1946. 

              


Poczwórny pakt wołowski zawarty

   17 lutego 2015 r. na specjalne zaproszenie Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie, Pani mgr Barbary Kołodziej, delegacja Uczelni gościła na tamtejszej ziemi. Zaaranżowane uroczystości były zwieńczeniem dokonanych w kuluarach ustaleń, dzięki którym uroczyście podpisano porozumienia pomiędzy czterema Podmiotami.

   Prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej Bolewski oraz rzecznik naszej Uczelni, mgr Anna Szymaniak w obecności Wicestarosty Powiatu Wołowskiego Władysława Boczara, Skarbnika Gminy Wołów - Anny Bandoch, bryg. Wojciecha Maciejewskiego - Komendanta Powiatowej  Staży Pożarnej w Wołowie, Dyrektora Zakładu Karnego w Wołowie, mjra Robert Kuczery oraz Dyrektorów okolicznych szkół gimnazjalnych przybyłych wraz z delegacjami, zanim dokonali aktów podpisania porozumień, mieli przyjemność uczestniczenia w specjalnie przygotowanej przez uczniów klas mundurowych akademii.

   Licealni mundurowi rozpoczęli pokazem musztry, po czym zaprezentowali się w krótkim repertuarze muzycznym. Jeden z Uczniów przedstawił także zgromadzonym na sali Gościom swój krótkometrażowy film, w którym zobaczyliśmy życie codzienne klasy mundurowej: treningi, obozy, musztrę, dające dostrzec spoiwo  łączące uczniów z ich potencjalną przyszłą Akademią. Bo, kto wie? Może podopieczni Pani Julii Kołtun - “opiekunki” klas mundurowych oraz kpt. Leszka Kołtuna - trenera i dowódcy musztry, tworzących podwaliny klasy mundurowej, zasilą w przyszłości szeregi naszej Uczelni, co będzie dla nas nie lada zaszczytem.

  

   A że byliby znakomicie przygotowanymi do studiowania na skojarzonej z ich profilem kształcenia uczelni, nie mamy wątpliwości. Wszak zawarte porozumienia pomiędzy Uczelnią a wołowskim LO, tamtejszym Zakładem Karnym oraz Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Wołowie (woj. dolnośląskie) stały się gwarantem zawodowego sukcesu klas mundurowych na tamtejszej ziemi. Zawierający „wołowski pakt” Partnerzy zobowiązali się do wspólnej edukacji „młodych”, opartej nie tylko na zajęciach teoretycznych z przedmiotów poruszających zagadnienia bezpieczeństwa, ale także praktycznych.

   Ufamy, iż możliwość podjęcia wielu wspólnych inicjatyw umożliwi młodzieży wołowskiej wieloaspektowe szanse  rozwoju, które przełożą się na ich zawodowy sukces.


Uczelnia poszerza kontakty wśród mazurskich “mundurówek”

 Z dniem 1 grudnia 2014 r. Uczelnia podpisała porozumienie z 9. Warmińskim Pułkiem Rozpoznawczym w Lidzbarku Warmińskim, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, za szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego.

Na znak zawartego porozumienia Jego Magnificencja dr Andrzej Zduniak oraz dowódca Pułku płk dypl. Tomasz Łysek uścisnęli sobie dłonie. Współpraca pomiędzy Podmiotami ma się realizować m. in. poprzez wspólną wymianę doświadczeń z zakresu metodyki nauczania, integrowanie środowiska żołnierskiego z młodzieżą studencką czy organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych.

Wygląda na to, że nowy Wydział w Bartoszycach zyskał partnera, z którym może realizować projekty bliskie uruchomionej w ramach pedagogiki specjalności studiów, tj. pedagogiki wojskowej.


 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach naszym partnerem

27 października 2014 r. zawarto „pakt o współpracy” pomiędzy Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa a 4 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Gliwicach. Wzajemne zobowiązania zostały podjęte na rzecz aktywnej edukacji dla bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem do służby w wojskowych jednostkach logistycznych. Strony podjęły też dialog w zakresie problematyki dydaktycznej i naukowo – badawczej.

Zawiązany „pakt” ma zaowocować podjęciem wspólnej strategii na rzecz edukacji, która przełoży się na wykłady, sympozja i naukowe konferencje.  Stanie się też szansą uzyskania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych przez żołnierzy i pracowników 4 WOG, a także pretekstem do udzielania merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym studentów WSB.


Policja w Giżycku powiększa grono mazurskich Partnerów

10 października 2014 r. Uczelnia nawiązała współpracę z jeszcze jednym podmiotem mazurskim – Komendą Powiatową Policji w Giżycku. Reprezentujący Jednostkę – insp. mgr Andrzej Mazurek na znak „przymierza” uścisnął dłoń Jego Magnificencji  Rektora dr. Andrzeja Zduniaka oraz reprezentującej nasz gliwicki wydział – Pani Dziekan dr Helenie Marek.

„Na szczycie” w Giżycku Strony oddały się dyskusji dotyczącej kondycji edukacji, powiązanej z profilem mundurowym. Esencją debaty stały się wspólnie zarysowane plany pod kątem rekrutacji i naboru kandydatów zarówno na studia o specjalizacji policyjnej, jak i do służby w Policji.

Przed nami zapewne wiele dynamicznych projektów. Wierzymy, że z tak prężnie funkcjonującym Partnerem uda nam się wiele planów skutecznie przekłuć w czyn.


Bartoszycka Policja na straży mundurowego potencjału

7 sierpnia 2014 r. Uczelnia zawiązała kolejne porozumienie w Kranie Tysiąca Jezior. Tym razem partnerem stała się Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach. Na znak zawiązanej współpracy ręce uścisnęli sobie przedstawiciele obu Podmiotów: Jego Magnificencja dr Andrzej Zduniak oraz insp. mgr Krzysztof Gąsiorowski, Komendant tamtejszego oddziału Policji.

Dżentelmeńska umowa oparła się głównie na ustaleniu wspólnej strategii działań edukacyjnych, realizowanych nie tylko na szczeblu akademickim, ale także związanych z wcześniejszym etapem edukacji w ramach klas średnich o profilu policyjnym. Wspólnie strony zobowiązały się także projektować przyszłość edukacyjną funkcjonariuszom odchodzącym do rezerwy, którzy zdecydują się na dalszy rozwój w ramach rekonwersji.   

Przed nami zatem wspólne wykłady, sympozja i konferencje. Zapowiadają się także studenckie praktyki oraz wspólne przedsięwzięcia, które z pewnością przełożą się na wymierne korzyści mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego.


WSzW w Olsztynie naszym nowym partnerem

4 sierpnia 2014 r. Uczelnia podpisała porozumienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Olsztynie. Jego Magnificencja dr Andrzej Zduniak oraz reprezentujący WSzW płk dypl. Andrzej Szczołek uścisnęli sobie ręce na znak partnerstwa. Jego idea ma opierać się na dwukierunkowym działaniu na rzecz obronności państwa, bezpieczeństwa i uwypuklenia roli wojska w sytuacjach kryzysowych. 

Partnerzy wyznaczyli sobie za cel wiele obopólnych przedsięwzięć. Planowane konferencje, wspólne sympozja, debaty i konsultacje na temat programów kształcenia czy wspólne projekty naukowo-badawcze, mają przyczynić się do edukacji proobronnej na najwyższym szczeblu.

Współpraca środowiska wojskowego i akademickiego z pewnością przełoży się na wymierne korzyści. A realizować się będzie zarówno poprzez odbywanie praktyk studenckich pod okiem doświadczonych żołnierzy, jak i kształcenie mundurowych w ramach rekonwersji.


 “Protokooperacja” WSB i 6 Batalionu

30 czerwca 2014 r. w siedzibie 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie prorektor ds. rozwoju, dr inż. Andrzej Bolewski, prof.  nadzw. WSB oraz dr Natasza Starik, prorektor ds. społecznych, podpisali porozumienie z 6 Batalionem Chemicznym Sił Powietrznych w Śremie, reprezentowanym przez Dowódcę ppłk. mgr. inż. Bogusława Marka.  Zawiązana w ten sposób „protokooperacja” ma zrodzić owoce w postaci obustronnych korzyści.

Strony podjęły współpracę na rzecz aktywnej edukacji dla bezpieczeństwa oraz działań promocyjno-informacyjnych związanych z rekrutacją i naborem do służby w jednostkach wojsk chemicznych, a także współpracę dotyczącą problematyki dydaktycznej oraz naukowo-badawczej. „Misja” ma się zrealizować poprzez, między innymi, wspólny udział w konferencjach naukowych, możliwość odbywania studenckich praktyk pod skrzydłami Batalionu, a także kształcenie żołnierzy, odchodzących do rezerwy w ramach rekonwersji.

To nie przypadek, że delegacja naszej Akademii znów zagościła na Ziemi Śremskiej. Dotychczasowe porozumienia zawarte w tamtejszej Policji oraz ZS im. H. Cegielskiego potwierdzają, że to region bogaty w specjalistów ds. bezpieczeństwa, dokładających wszelkich starań w procesie edukacji na tym polu oraz wychowania w duchu patriotyzmu. 


Lubasz i jego mundurowy potencjał

   Z dniem 20 maja 2014 r. Jego Magnificencja Rektor dr Andrzej Zduniak wraz z Prorektorem ds. rozwoju dr. Andrzejem Bolewskim odwiedzili Szkoły im. I. J. Paderwskiego prowadzone przez EDUKACJĘ LUBASZ, w celu zawiązania współpracy. Szkoła w Lubaszu to placówka z wyraźnie określoną misją, którą ujęto w credo na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej: „Wszyscy pragniemy mieć dobrą szkołę, która uczy jak należy pracować dla Ojczyzny, jak mądrze i dobrze żyć”.

   U naszych nowych Partnerów ogromną wagę przywiązuje się do wychowania patriotycznego młodzieży. Świadczą o tym liczne konkursy, szkolenia i spotkania aranżowane pod kątem tematyki mundurowej. Przedstawiciele naszej Akademii mieli nawet okazję „skosztować” jednej z wielu ceremonii musztry, która nieobca jest wychowankom tejże placówki.  

   Niezaprzeczalnie w Lubaszu “drzemie” ogromny mundurowy potencjał. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy go rozbudzać wspólnie.


"Kontrakt" z WOPR-em

20 maja 2014 r. prezesi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego w asyście naszego studenta – Pana Tomasza Dembskiego „zacumowali” w gabinecie Jego Magnificencji. Ta niecodzienna wizyta wydała plon w postaci zawartego porozumienia, którego owocem ma być obopólna wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania, projektowania programów edukacyjnych oraz realizacji procesu dydaktycznego i jego udoskonalania.

Jeśli współpraca pomiędzy Podmiotami będzie się układała tak dobrze, jak każda sesja Pana Tomasza, to możemy wróżyć sobie same sukcesy” – te słowa rektorskiej „przepowiedni” już mają swoje odzwierciedlenie w działaniu. Wszak, zanim doszło do oficjalnego zawiązania akademickiego “kontraktu”, WOPR już włączył się w organizację wspólnej konferencji. Ufamy, że planowane na 16 czerwca 2014 r. intelektualne „posiedzenie” studentów i praktyków, jest pierwszym, ale nie ostatnim.

Współpraca z nowym Podmiotem to też wielka szansa dla naszych studentów, którzy pod okiem praktyków, będą mogli na preferencyjnych warunkach doskonalić swoje umiejętności. Specjalnie dla nich będą organizowane kursy dla ratowników wodnych oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Pod skrzydłami Uczelni natomiast, przy kole naukowym “Ratownik”, ma się zawiązać Drużyna WOPR WW. Znając zapał i sprawnościowe umiejętności naszych studentów - możemy się spodziewać, że od tego roku wodne akweny w rejonie Wielkopolski będą coraz bardziej bezpieczne. 

 


  Śremska Policja kolejnym partnerem WSB

   6 maja 2014 r. Jego Magnificencja gościł w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie. Owocem rozmów z Komendantem -  insp. mgr. Zbigniewem Rogalą było zawiązane porozumienie, skierowane głównie na rzecz edukacji studentów w ramach specjalizacji policyjnej. Jeszcze przed oficjalnie zawartym “paktem”, współpraca pomiędzy Podmiotami, już była realizowana w szerszym kontekście.

   Początkiem wspólnych działań na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa jest akcja “Poświęć chwilę, sprawdź promile”. Przyłączając się do niej, będziemy aktywować jej ideę w ramach zajęć terenowych. To pierwsze, ale nie ostatnie wspólne przedsięwzięcie. Śremska Policja już opracowuje kolejny projekt, tym razem, skierowany do seniorów. Niewątpliwie wpłynie on na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, wszak podniesie świadomość czyhających zagrożeń.

   Śremskie statystyki policyjne mówią same za siebie - to region bezpieczny. Czy byłby takim bez działań zaangażowanych w ten wynik służb, pozostawmy bez komentarza… Dlatego z satysfakcją i dumą wkraczamy w partnerskie działania na śremskiej ziemi. Będziemy się nimi chwalić także w naszych wydziałach zamiejscowych. Wszak bezpieczeństwo nasze, zwłaszcza na drogach, zależy nie tylko od nas samych, ale i współuczestników ruchu drogowego.


 Wizyta Rektora w nowej szkole partnerskiej

   14 kwietnia 2014 r. szacowna delegacja naszej Akademii, na czele z Jego Magnificencją – Rektorem dr. Andrzejem Zduniakiem gościła w małej miejscowości, koło Turku – Kaczkach Średnich, gdzie prężnie funkcjonuje Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego. Planowana już od dłuższego czasu wizyta, zrodziła owoc w postaci porozumienia o współpracy na płaszczyźnie edukacyjnej dwóch podmiotów, kształcących na różnych poziomach, ale  w zbliżonym profilu.

   Wszak ZSR w Kaczkach obecnie edukuje blisko stu kadetów w klasach o profilu bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo pożarowe. Właśnie z myślą o Nich, w towarzystwie Jego Magnificencji oraz Prorektora ds. Rozwoju – dr. Andrzeja Bolewskiego, do Kaczek wybrał się też prof. dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, który wygłosił wykład pt. „Wschodnie sąsiedztwo a kwestia bezpieczeństwa”.

   W planach związanych z zacieśnianiem partnerskich relacji są m.in. ujęte wspólne wykłady, sympozja  czy środowiskowe spotkania, dzięki którym moglibyśmy razem wprowadzać młodzież na salony akademickich przestrzeni,  tak ściśle związane z ideą munduru, dumnie noszonego przez uczniów ZSR w Kaczkach Średnich.


 „Podniebne przymierze” z 6 Batalionem

W marcu 2014 r. Uczelnia nawiązała współpracę z 6 Batalionem Powietrznodesantowym w Gliwicach na płaszczyźnie edukacyjno-zawodowej. „Podniebne przymierze” ma nie tylko promować edukację na rzecz bezpieczeństwa, ale także ułatwić wymianę doświadczeń poprzez prace naukowo-badawcze, jak i praktyki zawodowe, odbywane pod skrzydłami doświadczonych pilotów.

4 listopada 2003 r. na mocy decyzji MON jednostka 6BP otrzymała imię gen. dyw. Edwina Rozłubirskiego – człowieka, który wykonując 738 skoków, stał się symbolem klasy mistrzowskiej.

   Działając pod zaszczytnym dla lotników patronatem, 6 Batalion Powietrznodesantowy zdaje się być jedną z doborowych jednostek Wojska Polskiego. Często bierze udział w  misjach poza granicami kraju, czego dowodem są liczne „Gwiazdy Afganistanu”, wręczane zasłużonym tego garnizonu.

Ufamy, że nawiązana współpraca przyniesie obopólne korzyści.  


 Agencja detektywistyczna Partnerem Uczelni

11 marca 2014 r. Władze Uczelni nawiązały współpracę z Agencją Detektywistyczną i Ochrony JOKER. Tym samym Uczelnia zyskała kolejnego Partnera, dzięki któremu nasze Akademickie Centrum Karier i Rozwoju wzbogaca się o godne uwagi oferty.

Nawiązana współpraca umożliwi wymianę doświadczeń z dziedziny szeroko rozumianej ochrony oraz detektywistyki. Zawarte porozumienie stało się pomostem dla studentów, ułatwiającym dotarcie pod skrzydła praktyków z wieloletnim doświadczeniem oraz odbycie praktyk i staży zawodowych. Studentom, chcącym czynnie wzbogacać swoje CV, partnerstwo rysuje ciekawe perspektywy.

Firma JOKER to agencja ochrony z blisko ćwierćwiecznym doświadczeniem. Zaufanie i odpowiedzialność to słowa, które budują markę firmy od lat. “Jokerom” zaufało już wielu klientów, którzy podkreślają zaangażowanie, pasję i oddanie licencjonowanych zawodowców.  


23 grudnia 2013 roku Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, nawiązał współpracę z gdańskim oddziałem Instytutu Edukacji Technologii Informatycznych w Bydgoszczy. Na mocy porozumienia Strony będą wspólnie realizować przedsięwzięcia w ramach programu edukacyjnego: "Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci w wieku przedszkolnym". Ufamy, że zaprojektowany cykl warsztatów, przełoży się na się na zwiększenie świadomości i wyzwoli dojrzałe reakcje najmłodszych uczestników projektu w sytuacjach realnego zagrożenia.


    26 września 2013 r. weszło w życie porozumienie, zawiązane pomiędzy Uczelnią a Gminą Pilchowice, reprezentowaną przez Wójta - mgr Joannę Kołoczek-Wybierek.

   Podpisany dokument świadczy o głębokiej potrzebie zacieśniania relacji pomiędzy instytucją administracji publicznej a placówką akademicką. Strony działając wspólnie chcą dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, aby wspólnie uświadamiać w zakresie polityki bezpieczeństwa, wymieniać się doświadczeniami i wpływać na kształtowanie świadomości w myśl sztandarowych założeń obydwu Podmiotów.

   W ramach nawiązanego porozumienia Strony podjęły działania w celu realizacji wzajemnie uzgodnionego programu Akademii Bezpieczeństwa dla Gimnazjalistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tworząc tego typu Podmioty Partnerzy wyznaczyli sobie “misję” dotarcia z edukacją dla bezpieczeństwa zarówno do dzieci, jak i osób starszych, którym zagadnienia objęte ramą programów kształcenia obce nie są, ale wymagają komentarza i analizy doświadczonych specjalistów.

   Takie partnerstwo ma realne szanse przełożyć się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa Gminy Pilchowice. Wspólne sympozja, konferencje, wykłady i zjazdy to nie tylko okazja do akademicko-życiowej wymiany myśli, ale także opracowania wniosków i recept na bezpieczniejsze jutro, definicji którego nie da się zamknąć wyłącznie w murach akademickich przestrzeni.  


2 września 2013 r. zapisał się szczególnie w historii Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego tej wyjątkowej placówki została udekorowana mundurowym akcentem, w którym pierwsze skrzypce przypadły w udziale naszej Uczelni.

Od roku szkolnego 2013/2014 więcborskie zaplecze kadrowe wzmocnią przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Ich wzmożona migracja podyktowana będzie sprofilowanym programem klasy mundurowej, nad którą to Uczelnia objęła patronat naukowy.

Podpisujący porozumienie z ramienia Uczelni prorektor ds. kontaktów dr Andrzej Bolewski oraz dyrektor więcborskiej „Akademii” mgr Anna Skiba złożyli podpisy w uroczystej scenerii  i pod czujnym okiem patrona spoglądającego z płótna sztandaru. Przedstawiciele obu placówek, z optymizmem wyczekując owoców dziejącego się już scenariusza, mają nadzieję obserwować rodzące się talenty i pasje swoich wspólnych wychowanków.


Jesteśmy przekonani, że LO z Więcborka będzie solidnym Partnerem, gotowym na wyzwania i realizację programu kształcenia, bliskiego profilowi naszej Uczelni. Młodzież tej szkoły chętnie włączała się już w zajęcia organizowane przez służbę graniczną i to jej wybitne zainteresowanie prezentowaną tematyką było motorem napędowym procesu utworzenia klasy mundurowej. Jesteśmy dumni, że profil naszej Uczelni i misja, którą spełnia są tak bliskie współczesnej młodzieży. Węcborszczanie, nasze drzwi stoją przed Wami otworem!

 


 


Intensywne treningi, zapobieganie przemocy, przetrwanie w aglomeracji miejskiej, ochrona VIP, medycyna taktyczna – to zagadnienia bliskie naszemu Partnerowi, a więc pokrewne i nam jako Uczelni, której misją jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Działając wspólnie mamy nadzieję zwiększyć skuteczność naszych podopiecznych, gdyż jak zgodnie podkreślali nasi Partnerzy w trakcie spotkania: „(…) szkolenie wzorowego obrońcy, żołnierza, snajpera czy specjalisty zbliżonej profesji zaczyna się od głowy czyli psychiki, która odpowiednio ukształtowana i kierowana  musi najpierw poddać się odpowiednim testom i próbom. Dopiero w drugim etapie kształtuje się ciało, jego odporność, refleks, opanowanie, a zarazem dynamikę.”  Świadomi rozwoju obydwu płaszczyzn, mamy nadzieję dzielić się wzajemnie doświadczeniami i wspólnie kształcić ponadprzeciętnych zawodowców.

    

Szkolenia z zakresu psychologii, medycyny pola walki, ochrony osobistej – to wybrane zagadnienia, które pod czujnym okiem naszych Partnerów chcielibyśmy realizować. Ufamy, że uda nam się wspólnie spotykać się w scenerii wykładów oraz obozów sportowych, które w najbliższej przyszłości, dzięki instruktorom DEFENDU, mogą przyodziać kryptonim „obozów przetrwania”.K.S. Anakonda Poznań oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu  zapraszają na zajęcia sztuk i sportów walki tj: Brazylijskiego Jiu Jitsu , Submission Fighting, Kapap & Krav Maga. Każdy student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej otrzyma 20% zniżki na wybrany przez siebie karnet. Odwiedź nas i znajdź coś dla siebie, wszyscy studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa do 22.09.2013 r. mogą zupełnie za darmo trenować w klubie. Zajęcia ruszają na nowo otwartej sali przy ul. Jackowskiego 22 w Poznaniu. Zapraszamy.


 

24 maja 2013 r. Jego Magnificencja wraz z delegacją zawitali w pięknym gmachu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. Podpisując porozumienie z nowym Partnerem Uczelnia stała się częścią społeczności realizującej inicjatywy bliskie jej tożsamości i misji.

Szkoła z Wągrowca angażuje się w liczne projekty, ważne z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa zdrowotnego, co w kontekście uruchomienia nowego kierunku w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa, scala obu Partnerów.

Tutaj młodzież Ib LO bierze udział w projekcie „Drugie życie”- szkoleniu dotyczącym transplantacji, w ramach którego eksperci dzielą się wiedzą, a byli pacjenci uświadamiają poprzez własne doświadczenie. Funkcjonuje też koło honorowych dawców krwi pod skrzydłami dumnego ks. Marcina, które skupia już 52 osoby i regularnie oddaje „czerwony dar” miejscowemu hospicjum. Tutaj też biega się dookoła jeziora ku pokrzepieniu formy i zdrowia wychowanków.

W obrębie tej wyjątkowej szkoły od niedawna funkcjonuje klasa o profilu bezpieczeństwo publiczne, która realizuje program z zakresu spraw policyjnych, wojskowych, straży pożarnej i ratownictwa medycznego. Jego Magnificencja dostrzega potencjał tej mundurowej kadry i zobowiązał się przyjąć pierwszy rocznik absolwentów na bardzo preferencyjnych warunkach. Kontynuacja nauki na wyższej uczelni o zbliżonym profilu to czysta obopólna przyjemność i chęć rozwijania patriotycznej pasji. Młodzieży wągrowiecka – czekamy na Was! 

 


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa rozpoczęła współpracę z XIV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach. Pomiędzy uczelnią, a szkołą zostało spisane specjalne porozumienie, na mocy którego klasy mundurowe zostały objęte patronatem gwarantującym m.in. czynne uczestnictwo w życiu uczelni i jej wydziałów poprzez wykłady otwarte, seminaria i projekty. Uczelnia ponadto obejmie promocjami maturzystów szkoły, chcących studiować w WSB i umożliwi im ukończenie studiów licencjackich w 2,5 roku. Liczymy na to, że nasza współpraca będzie tak owocna jak do tej pory. 


 

       Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu to kolejna placówka oświatowa, z którą Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa rozpoczęła współpracę. Podpisane porozumienie umożliwi uczniom placówki uzyskanie statusu „wolnego słuchacza”, korzystanie z zasobów intelektualnych WSB, a także uczestnictwo we wszelkich projektach realizowanych przez uczelnię i wydziały. Najlepsi uczniowie otrzymają bonifikaty na studia, a Rada Pedagogiczna możliwość uczestniczenia w kursach na preferencyjnych warunkach. Witamy w gronie naszych Partnerów! 

 


       Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu został kolejnym partnerem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniu o współpracy uczniowie szkoły będą mogli m.in. zostać wolnymi słuchaczami w naszej Uczelni lub skorzystać z oferty Akademii Języków Obcych „Future” na preferencyjnych warunkach. Cieszymy się, że lubliniecka placówka powiększyła grono naszych Partnerów.   7 maja władze Uczelni uroczyście podpisały porozumienie z
Prezesem Zarządu Polskiego Związku Sumo – Dariuszem Rozumem. 
W trakcie rozmów z nowo zaprzyjaźnionym Partnerem na plan pierwszy wyłoniła się nasza studentkaOlimpia Robakowska,trzykrotna medalistka Mistrzostw Europy – wielki, a jakże skromny talent, który dowodzi, że można łączyć pasję z nauką i to na bardzo wysokim poziomie.

Nawiązane porozumienie o współpracy ma mobilizować Podmioty do aktywnego działania na rzecz rozwoju fizycznego i intelektualnego zawodników PZS. Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków studiowania, a także szansa na studia wg zindywidualizowanego toku zajęć, uwzględniającego sportowy kalendarz sumitów – to szansa na lepszą przyszłość dla sportowców, którzy po zakończeniu kariery, będą wykorzystywać swoje intelektualne zaplecze, potwierdzone dyplomem uczelni wyższej.     

Współczesne sumo nieco różni się od czerpanego z japońskiej cywilizacji „otyłego stereotypu”. Dzisiejsze sumo odchudziło się i otworzyło także na kobiety. Nic dziwnego, to sport, który wbrew pozorom, nie tylko wykorzystuje siłę mięśni, ale także kształtuje silny charakter i mobilizuje do bardzo szybkiego podejmowania decyzji, co w pędzie obecnej cywilizacji jest absolutnie bezcenną sztuką.  

 


 

WSB za pan brat z klasami mundurowymi

22 kwietnia 2013 r. Rektor wraz z delegacją miał przyjemność gościć w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela przy ul. Działyńskich w Poznaniu – pięknej placówce z tradycjami i głębokim potencjałem. Przyjazne rozmowy zostały sfinalizowane podpisaniem partnerskiego porozumienia. Ufamy, że zbliży nas ono do grona absolwentów, poznających jeszcze na etapie szkoły średniej misję służby mundurowej, której chcemy patronować. Partnerstwo z tak ukierunkowaną na klasy mundurowe szkołą nie tylko zapowiada się szczególnie, ale już takim jest. Znamy absolwentów z Działyńskich, bo kilkunastu z nich jest naszymi studentami. Wyróżniają ich różne pasje i charaktery, ale na pewno są to ludzie, którym szkoła średnia pomogła zbudować silne fundamenty moralne i fizyczne. Nasze partnerstwo  będzie oparte nie tylko na preferencyjnych warunkach dla absolwentów szkoły, ale również wielu inicjatywach, których wspólnym mianownikiem stanie się wykształcenie w duchu patriotyzmu i idei szeroko pojętego bezpieczeństwa, będącego podstawową potrzebą każdego z nas, począwszy od przedszkolaka, a skończywszy na człowieku w podeszłym wieku. Pod kątem seniorów chcemy nawet opracować wspólny program, przybliżający naszych podopiecznych do pracy w charakterze gerontologa, również poza granicami kraju, gdzie rośnie zapotrzebowanie na takich specjalistów.

   


Liceum Ogólnokształcące „Animator” z Gliwic jest kolejnym Partnerem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Oficjalne porozumienie o współpracy zostało podpisane 15 marca 2013 roku w Wydziale Studiów Społecznych w Gliwicach.
Zawarte porozumienie umożliwi współpracę dydaktyczno – wychowawczą, badawczo – wdrożeniową, a także szeroko rozumianą współpracę środowisk akademickich i szkolnych.  Dzięki temu możliwe będzie podnoszenie poziomu nauczania uczniów i kształcenia studentów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych. „Animatora” witamy w gronie naszych Partnerów.  Ogólnopolskie Forum Pracowników Służb Ochrony
 to obecnie największe pod względem zasobów merytorycznych i najliczniejsze pod względem użytkowników forum tematyki ochrony fizycznej w Polsce. Stało się miejscem wymiany doświadczeń, wiedzy, opinii oraz uwag. Forum pracowników ochrony skupia się głównie na wsparciu dla potencjału, jakim są pracownicy ochrony w Polsce. Życzymy naszemu Partnerowi, by z dnia na dzień liczba jego użytkowników stawała się coraz to liczniejsza, a wiedza tam zawarta zyskiwała  na jakości"

 


 

Portal internetowy - www.ochronaimprezmasowych.pl "OIM" jest to pierwszy w sieci serwis informacyjny i w zasadzie jedyne medium dedykowane osobom, zajmującym się zabezpieczaniem, obsługą i bezpieczeństwem imprez masowych. Na bieżąco informuje, co dzieje się w sektorze bezpieczeństwa publicznego i wewnętrznego stricte związanego z organizacją wielkoformatowych wydarzeń o charakterze masowym. Serwis stanowi kompleksowe centrum wiedzy teoretycznej i praktycznej, pochodzącej bezpośrednio od specjalistów branży, funkcjonariuszy służb publicznych oraz osób biorących czynny udział w zabezpieczaniu imprez masowych. Uczelnia, współpracując z portalem od 2013 roku, umożliwia wszystkim zainteresowanym publikację fachowych artykułów na łamach portalu. Dostrzegając potrzebę rozwoju tego typu wyspecjalizowanych mediów i gratulując pomysłodawcom portalu sukcesu, mierzonego sukcesywnym wzrostem jego stałych użytkowników, Uczelnia zachęca do udzielania się na forum. Spotykający się na nim użytkownicy, stanowią źródło cennych informacji, które można uzyskać z pierwszej ręki. Udzielając się tam, dzielimy się doświadczeniem, które zaowocuje w życiu zawodowym. Portal Ochrony
to obecnie jeden z czołowych Polskich serwisów branżowych dostarczający najświeższe informacje z tematyki zabezpieczeń technicznych i ochrony fizycznej z kraju i ze świata. Dzięki szerokiej ofercie serwisu w postaci bazy przetargów i firm, kalendarium wydarzeń, specjalistycznym artykułom, serwis staje się narzędziem biznesowym dla odbiorców z poziomu agencji ochrony, dystrybutorów sprzętu zabezpieczeń technicznych, branżowych korporacji, jak i dla klientów indywidualnych, poszukujących rzetelnego źródła informacji. Warto regularnie odwiedzać stronę portalu ze względu na systematycznie zamieszczane na jego stronie newsy, ukierunkowujące działania hobbystów w sferze pogłębianie wiedzy specjalistycznej. Na stronie znajdziemy, m. in., informacje o planowanych konferencjach i szkoleniach, powiązanych z tematyką bezpieczeństwa oraz wywiady z praktykami. Tym samym serwis pozwala jego pasjonatom utrzymać się na fali nowinek, również technicznych, które pomagają na bieżąco monitorować tak ekspansywnie rozwijający się świat. Z końcem lutego 2013 r. serwis dołączył do grona Partnerów Uczelni, co obliguje nas do współtworzenia fachowych treści, których autorami mogą być studenci – praktycy, jak i kadra dydaktyczna. 


Z końcem lutego 2013 r. Uczelnia podpisała porozumienie z wydawcą magazynu branżowego Safety and Security. To niewątpliwie jeden z niewielu magazynów o tak szerokiej tematyce, cieszący się niezwykłą popularnością i odzwierciedlający bieżące zagadnienia, powiązane z tematyką bezpieczeństwa fizycznego oraz zabezpieczeń technicznych. Miarą sukcesu jest niezwykle selektywnie dobrana treść, dbałość o każdy detal oraz zrozumienie potrzeb czytelnika. Magazyn Safety and Security zaskakuje innowacyjnością, dzięki czemu w dynamiczny sposób rozwija swoją działalność. Zawiązana współpraca otwiera drogę najbardziej zaangażowanym studentom i absolwentom, a także pracownikom dydaktycznym, którzy wykorzystując doświadczenie zawodowe i umiejętności nabyte w ramach kształcenia, chcieliby podzielić się fachową wiedzą na forum ekspertów. Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swoich kompetencji  zachęcamy do pobierania przewodnika po bezpieczeństwie ze strony naszych Partnerów, a mających zdolności redaktorskie praktyków zapraszamy do współtworzenia treści. Dzieląc się tutaj doświadczeniem, budujemy lepsze jutro. 


 

Branżowy Portal Internetowy OCHRONA informuje czytelników i wspomaga przedsiębiorców w zasadniczych obszarach dotyczących ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia. Na stronach, czytelnik odnajdzie wiele interesujących informacji branżowych. Portal oferuje  ponadto branżowy katalog firm, a także sklep internetowy. Branżowy Portal Internetowy OCHRONA współpracuje z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa od lutego 2013 roku. Współpraca na chwilę obecną ma charakter promocyjny, który w przyszłości będzie się rozwijał.7 marca 2013 roku  uczelnia podpisała porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku. Nowy partner uczelni ten rok szkolny zainaugurował po raz pierwszy w asyście klasy wojskowej. Wierzymy, że przyszli abiturienci zaprzyjaźnią się z nami w najbliższych latach współpracy i wkroczą w szeregi studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa  z energią i pasją.  W obecności starosty  Zbigniewa Bartosika i asyście czterech klas Zespołu Szkół Technicznych, w tym klasy mundurowej,  Rektor uścisnął dłoń dyrektora Mariusza Seńko na znak uroczyście zainicjowanej współpracy. Zespół Szkół Technicznych to wyróżniająca się placówka edukacyjna na Turkowskiej Ziemi, prężnie rozwijająca się pod kątem współpracy międzynarodowej, kariery sportowej wychowanków  i rozwoju  naukowego, który idzie w parze z najnowszymi technologiami informatycznymi. Podpisane porozumienie zobligowało Strony do promocji problematyki bezpieczeństwa człowieka, w ramach której zostaną przeprowadzone wykłady otwarte w obu placówkach, jak i szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, sfinalizowane uzyskaniem certyfikatu. Wspólnie chcemy wyposażać uczniów i studentów w dodatkowe uprawnienia, z którymi wejdą na rynek pracy bogatsi w doświadczenia i lepiej przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. 

 15 lutego uczelnia nawiązała współpracę z Ogólnopolskim Magazynem Zawodowców OCHRONIARZ – największym czasopismem security w Polsce. Jest to magazyn będący wsparciem merytorycznym zarówno dla pracowników  ochrony, funkcjonariuszy służby więziennej, policjantów, jak i polityków i samorządowców, na co dzień zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Redakcja Magazynu Ochroniarz już od 10 lat organizuje cykliczne i jedyne w Polsce specjalistyczne szkolenia spadochronowe, w ramach których można uzyskać  uprawnienia do noszenia odznaki  SKOCZEK SPADOCHRONOWY SŁUŻB OCHRONY. Szkolenia prowadzone są przez znakomicie przygotowanych instruktorów, byłych żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych, zapewniających wysoki poziom merytoryczny szkolenia i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Wszystkich studentów, którym niestraszne podniebne podboje, zachęcamy do zaprzyjaźnienia się z naszym nowym Partnerem. Warto poszerzać swoje kwalifikacje. Warto mieć pasję. Z początkiem roku 2013 Uczelnia odnowiła współpracę z Polskim Związkiem Zapaśniczym, zawartą formalnie w 2010 roku. Nowy dokument obejmuje dodatkowe punkty, dzięki którym zapaśnicy zyskują możliwość studiowania w trybie niekolidującym z karierą sportową. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż zapaśnicy przynależni do PZZ otrzymują darmowy semestr studiów  przy wpisowym równym 0 zł. Oprócz korzyści finansowych, wynikających z zawartej umowy, student reprezentujący PZZ ma możliwość skorzystania z indywidualnej oferty edukacyjnej, która będzie uwzględniała specyfikę kalendarza sportowego. Poprzez zaprojektowany pod kątem zapaśnika plan studiów, a także nowoczesne rozwiązania informatyczne, umożliwiające konsultacje z wykładowcami w nienormowanym czasie pracy, zapaśnik zyskuje elastyczny program kształcenia. Ponadto, sporządzona umowa, obejmuje także ofertę „studia 2 w 1”, pozwalającą zapaśnikom na zdobycie wykształcenia wyższego i zawodu w czasie jednych studiów (dyplom w WSB i tytuł technika w Policealnej Szkole Detektywów Pracowników Ochrony „OCHIKARA”).


 

25 styczna 2013 r. Uczelnia podpisała porozumienie ze Śląską Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Według założycieli celem organizacji jest tworzenie więzów autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego pomiędzy zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie. Ideę „służyć poprzez przyjaźń”, która stała się mottem IPA, próbuje obecnie wcielać w życie blisko 400 tys. policjantów z 60 krajów członkowskich.  Współpraca Partnerów będzie opierać się na krzewieniu idei tolerancji we wszystkich obszarach kulturowych, pogłębianiu wiedzy ogólnej z zakresu bezpiecznego stylu życia oraz budowy i rozwoju postaw obywatelskich. Istotnym zagadnieniem wspólnego projektu będzie też popularyzacja problematyki obronności Państwa oraz działania na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję, że współpraca z instytucją o tak wyraźnie ukształtowanym profilu, będzie dla nas okazją do inicjowania i przeprowadzenia zaawansowanych szkoleń z zakresu poszanowania prawa i utrzymania porządku, wychowania patriotyczno-obronnego oraz bezpieczeństwa w dobie dynamicznie rozwijającego się świata. 


 

SPECIAL OPS to unikalny na polskim rynku, profesjonalnie przygotowany magazyn zajmujący się tematyką wojskową, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętej problematyki sił specjalnych i ich działań oraz zaawansowanego technologicznie wyposażenia i uzbrojenia. SPECIAL OPS adresowany jest do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a także do ekspertów zajmujących się zawodowo problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa, osób decydujących o przetargach i zamówieniach oraz specjalistycznych ośrodków szkoleniowych. Od stycznia 2013 roku SPECIAL OPS jest oficjalnym Partnerem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Współpraca ma charakter promocyjny.


 

Od grudnia 2012 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa współpracuje z Fundacją „Promilitaria XXI”, której misją jest wspieranie procesu profesjonalizacji sił zbrojnych i innych formacji mundurowych oraz wyposażania tych służb w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie. Fundacja jest też wydawcą serwisu internetowego portal-mundurowy.pl, który przeznaczony jest głównie dla służb mundurowych i kandydatów do tej służby. Ponadto Fundacja wydaje informator „Za mundurem”, który trafia głównie do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Współpraca z Fundacją „Promilitaria XXI” ma charakter promocyjny i mamy nadzieję, że w przyszłości rozwinie się jeszcze bardziej.

Zachęcamy do odwiedzania portalu: Tutaj  

 


 

    13 grudnia 2012 roku niebanalnie zapisał się na kartach kroniki naszej Uczelni. Zyskaliśmy nowego Partnera, a tym samym wkroczyliśmy na „arenę” świata mediów.

    Podpisując porozumienie o wielopłaszczyznowej współpracy z Radiem Planeta FM, mamy nadzieję, że uda się je  przełożyć na maksymalne korzyści, płynące w kierunku naszych studentów i słuchaczy.

   Za pośrednictwem Planety chcemy przybliżać uczelniane projekty i nagłaśniać  spontaniczne akcje dobrego serca. Wierzymy, że dzięki nowym Partnerom będzie o nas głośno:-)

  

    Na partnerstwie z Radiem Planeta mogą też skorzystać nasi studenci, przed którymi pojawiła się perspektywa odbycia praktyk na antenie w ramach specjalności powiązanych z zawodem dziennikarza.  

 


  

    4 grudnia 2012 r. w wyniku rozmów z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze - płk. dr. inż. Jarosławem Siudą oraz Szefem Wydziału Operacyjnego - ppłk. mgr. inż. Bogusławem Rembiszem Strony podpisały porozumienie.

    Ramy porozumienia obejmują szerokorozumianą współpracę o charakterze edukacji proobronnej, polegającej m.in. na odbyciu części szkolenia teoretycznego w ramach kształcenia na kierunkach powiązanych z służbami mundurowymi w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Specjalnie zaprojektowany program kształcenia obejmował będzie przedmioty specjalistyczne, istotne z punktu widzenia obu Stron.  Dzięki uzyskanym zaliczeniom student otrzyma  punkty, które przełożą się na jego wyższą pozycję w „rankingu” starających się o realizacje swoich pasji w ramach czynnej służby wojskowej pełnionej  w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz służbie przygotowawczej.

  

    Nasza współpraca obejmuje też możliwość odbycia praktyk zawodowych przez naszych studentów w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym oraz podległych mu strukturach. Ponadto Strony uzgodniły, że będą uczestniczyły w organizowanych przez siebie konferencjach, projektach naukowo-badawczych i przedsięwzięciach promocyjnych. 

      26 listopada 2012 Rektor wraz z delegacją  zagościł w progach Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego w Poznaniu. Owocem wizyty okazało się podpisanie porozumienia o partnerstwie.

    Dokument, obligujący do współpracy, z tak ukierunkowaną szkołą, wyznacza nam konkretne perspektywy w ramach kształcenia. Wspólnie chcemy przygotowywać młodzież pod kątem rozwoju kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa na drogach. Dlatego będziemy organizować liczne spotkania edukacyjne jeszcze na etapie kształcenia w szkole średniej, co umożliwi potencjalnym kandydatom na naszą uczelnię podjęcie świadomej decyzji, związanej z wyborem swojej ścieżki zawodowej.

    Planujemy objąć patronatem szczególne wydarzenia sportowe organizowane w ZSG-T, udoskonalające formę fizyczną przyszłych mundurowych. Ufamy, że uda nam się też wspólnie spędzić nie jeden „obóz przetrwania”, kształtującym charakter i umiejętności naszych podopiecznych.

    Mamy też wspólne „marzenie olimpijskie”, którym mamy nadzieję pochwalić się w najbliższej przyszłości…

  


   

     26 listopada 2012 roku podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych w Śremie. 

    Szkoła, zarządzana przez znakomity zespół managerów w postaci Dyrekcji i najbliższych współpracowników, rozwija się bardzo dynamicznie, wciąż udoskonalając swoją ofertę edukacyjną,  godną  uznania.

    Nasze partnerstwo zostało precyzyjnie określone, gdyż w murach Zespołu Szkół Technicznych kształci się młodzież w klasach mundurowych, która swoją przyszłość wiąże z misją oraz zainteresowaniami, powiązanymi z wiodącym kierunkiem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

   Podczas uroczystości podpisania porozumienia, delegacja naszej uczelni z Rektorem na czele, miała przyjemność obserwować znakomitą prezentację musztry wychowanków ZST. Wszyscy byli pod wrażeniem profesjonalnego wystąpienia młodzieży, podkreślającej swoją postawą i pasją wciąż żywe zainteresowanie wartościami patriotycznymi.

    Ufamy, ze nasza współpraca rozwinie się na wielorakich płaszczyznach, umożliwiających młodzieży rozwój  pasji oraz doświadczeń jeszcze na etapie szkoły średniej, a zarazem pod czujnym patronatem wykładowców naszej uczelni.  

 


 

25 października 2012 roku podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół im. Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

Nasz Partner jest szkołą nowoczesną, wciąż doskonalącą swoją działalność na wielu płaszczyznach, a co dla nas ważne – otwartą na edukację młodzieży w charakterze sportowo-obronnym. Od kilku lat szkoła udostępnia do użytku swoim podopiecznym nowoczesne boisko sportowe oraz strzelnice: kulową i pneumatyczną. Dzięki tym standardom młodzież z Chłapowskiego zajmuje wysokie lokaty w zawodach sportowych „Srebrne Muszkiety” oraz „Sprawni jak żołnierze”.

W ramach porozumienia chcemy wspólnie pogłębiać zainteresowania i kuć nowe talenty. Kształcimy naszych studentów oraz uczniów, dbamy o rozwój kadr naukowych i dydaktycznych. Razem uczestniczymy w inicjatywach, popularyzujących problematykę bezpieczeństwa człowieka w województwie wielkopolskim oraz pogłębiamy potrzebę aktywnego rozwoju poprzez imprezy sportowe.

Wierzymy, że nasza współpraca umożliwi również szansę poszerzania horyzontów mieszkańcom gminy Czerwonak. Planujemy otwarte wykłady na terenie Bolechowa o problematyce zdrowotnej, pedagogicznej i społecznej.  
 


 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne jest oficyną publikującą książki naukowe, popularnonaukowe i poradnikowe z zakresu nauk społecznych. Zajmuje się przede wszystkim psychologią, ale posiada w swojej ofercie także książki z takich dziedzin, jak pedagogika, edukacja, socjologia, logopedia, antropologia, biznes i inne. Wydawnictwo istniejem od 1991 roku, co roku publikując około 150 nowości, wznowień i dodruków. Skupia wokół siebie grono niekwestionowanych autorytetów, naukowców i praktyków, którzy nie tylko piszą książki wydawane przez GWP, ale także inspirują do wzmożonej pracy na polu społeczno-kulturowym, czego wyrazem są liczne kampanie społeczne, warsztaty i szkolenia przeprowadzane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 


 

Już od 2010 roku, z ogromną satysfakcją, realizujemy założenia porozumienia z Policyjnym Klubem Honorowych Dawców Krwi w Gdyni. Porozumienie zobowiązuje Partnerów do aktywnej promocji organizowanych wydarzeń, takich jak zbiórka krwi czy rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Współpraca obejmuje także wzajemną promocję idei honorowego krwiodawstwa, pomocy oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, iż wspólne działania przyczynią się do wzrostu świadomości społeczeństwa na potrzeby związane z oddawaniem krwi i szpiku. Bezinteresowne działania w każdym zakresie procentują wśród innych, jak również dają poczucie ogromnej satysfakcji. Wspólnie działamy na rzecz pomocy potrzebującym!

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni.


 

             Przed samym rozpoczęciem roku akademickiego 2012 / 2013, 24 września podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu, podejmując się współpracy na rzecz aktywnej edukacji proobronnej. Wspólnie chcemy mobilizować naszych „podopiecznych” do czynnej służby wojskowej oraz kształcenia w ramach rekonwersji.

            Na mocy sporządzonego dokumentu, Partnerzy zobowiązują się wzajemnie wspierać w organizowanych przedsięwzięciach, związanych z promocją obronności poprzez współudział w konferencjach, seminariach i wykładach, „projektowanych” pod kątem bliskich obu stronom zagadnień.

            Podpisane porozumienie, przyniesie z pewnością wiele korzyści  naszym studentom, którym WSzW otwiera drzwi na okoliczność praktyk, a może i dalszej współpracy zawodowej. Ponadto nasi Partnerzy zobowiązują się do udziału w konsultacjach, związanych z nowelizacją programowych treści kształcenia, dzięki którym przygotowujemy absolwentów atrakcyjniejszych dla pracodawców, wykształconych pod kątem współczesnych zagrożeń w sytuacjach kryzysowych na szczeblu wojewódzkim.

            Drzwi naszej uczelni będą z kolei otwarte dla żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych, podległych struktur WSzW, a także ich rodzin, dla których zaproponowana oferta edukacyjna, byłaby atrakcyjna.

            Ufamy, że współpraca rozkwitnie na wielu płaszczyznach. Nasza kadra będzie wymieniać się doświadczeniami, uczestniczyć we wspólnych projektach naukowo-badawczych i kształcić nowe pokolenia pod kątem bezpieczeństwa, realizując misję tak bliską obu Podmiotom.  


 

        9 sierpnia 2012 roku Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podpisała porozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, na mocy którego strony zobowiązały się do współpracy naukowo-kulturalnej.

          Jego główne założenia to wzajemna korelacja  w zakresie badań naukowych i organizacji konferencji naukowych oraz seminariów, obejmujących tematyką zagadnienia bliskie obu Partnerom. Wspólnie chcemy też dyskutować na temat programów kształcenia, dzielić się doświadczeniem w procesie zarządzania dydaktyką. Pod kątem doskonalenia zawodowego pracowników, m.in., wymieniamy się publikacjami naukowymi.  

              Mając na uwadze dobro naszych studentów, podejmujemy działania wspierające ich mobilność w ramach programów krajowych i zagranicznych. Licząc zarazem, że okres studiów to również zabawa i rekreacja, planujemy wspólne wydarzenia, zbliżające studentów do świata kultury, i sztuki. Ufamy, że niejednokrotnie spotkamy się na wystawie, gościnnym wykładzie czy spływie kajakowym. A nawiązane przyjaźnie, pozwolą nam się szybciej zintegrować w nowych grupach dziekańskich, utworzonych w ramach kształcenia II stopnia na WSB.

             PWSZ to Uczelnia, wpisująca się w tradycje edukacyjne Sulechowa, sięgające XVIII wieku a zarazem bardzo nowoczesna. Program kształcenia, który realizuje, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i unijnym wymogom,  dostosowanym do współczesnych wymogów rynku pracy, przygotowuje absolwentów atrakcyjnych dla nowoczesnych pracodawców.

Cieszymy się, że razem z Wami budujemy solidne kadry dla wymagającego rynku.  


 

          Wraz ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2012/2013 podpisaliśmy porozumienie z Biurem Ochrony SEZAM – firmą budującą swoją historię już od 1989 roku, która jako pierwsza w regionie posiadała umundurowane i uzbrojone w broń palną załogi interwencyjne.

          Dziś SEZAM zapewnia swoim klientom poczucie bezpieczeństwa życia oraz mienia. Pod kątem różnorodnego zapotrzebowania firma oferuje pełen wachlarz usług ochronnych, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz usług technicznych. Zajmuje się więc zarówno ochroną  personalną, jak i monitoringiem obiektów, konwojowaniem, jak i organizacją szkoleń, powiązanych tematyką z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa.

     W ramach popisanej współpracy z uczelnią Biuro Ochrony Sezam umożliwia naszym studentom odbycie praktyk w poznańskiej siedzibie firmy oraz, częściowo, w placówkach zamiejscowych, mieszczących się Ostrowie Wlkp., Wrześni i Wągrowcu.

          Współpracując z firmą takiego profilu, mamy satysfakcjonujące poczucie obopólnych korzyści. Biuro Ochrony SEZAM przyjmuje na praktyki nieprzypadkowych studentów kierunków i specjalności, powiązanych z profilem firmy ochroniarskiej, orientujących się w teorii i przepisach, związanych z działalnością branży. Nasi studenci wracają bogatsi o doświadczenia i cenne przeżycia, których nie sposób ufundować w statycznym pomieszczeniu sali wykładowej.

 


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w sierpniu 2012 roku podpisała porozumienie z Europejskim Instytutem Bezpieczeństwa - podmiotem naukowo-analitycznym  oraz szkoleniowym, zajmującym się zagadnieniami szeroko pojętego  bezpieczeństwa.

Instytut skupia podmioty i specjalistów związanych  zawodowo z takimi dziedzinami jak: bezpieczeństwo globalne, międzynarodowe, regionalne, narodowe, militarne, publiczne i wiele innych. Europejski Instytut Bezpieczeństwa prowadzi i publikuje wyniki badań, analizy, raporty, felietony, siatki bezpieczeństwa, siatki zagrożeń,  statystyki i inne wartościowe dokumenty dotyczące zagadnień szeroko  pojętego bezpieczeństwa. W zakresie wiedzy i doświadczenia swoich ekspertów Instytut poleca  specjalistyczne szkolenia. Organizuje, współorganizuje oraz wspiera różnorakie przedsięwzięcia naukowe, specjalistyczne konferencje, sympozja i seminaria. Swoje analizy, raporty, statystyki i inne materiały przekazują Instytutowi  do opracowań m.in. Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Biuro Ochrony Rządu. Instytut jest otwarty na współpracę z wszelkimi podmiotami i osobami związanymi z bezpieczeństwem. Szczególnie zaprasza studentów i  wykładowców do publikowania swoich prac.

Zapraszamy na strony Internetowe EIB: www oraz na facebook

 


  

Dbając o jakość kształcenia naszych studentów podpisaliśmy kolejną umowę partnerską na dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa. Uczelnia rozpoczęła współpracę z „Przeglądem Obrony Cywilnej”. Magazyn istnieje od 50 lat i jest najstarszym w Polsce pismem poświęconym ochronie ludności, ratownictwu i zarządzaniu kryzysowym. Miesięcznik udziela konkretnych rad starostom, urzędom marszałkowskim i prezydentom miast dotyczącym tego, jak mają przygotować podległe im służby do walki z powodziami, pożarami, wyciekami groźnych substancji chemicznych i zagrożeniem terrorystycznym.

Najświeższe wydanie „Przeglądu Obrony Cywilnej” znaleźć można w Bibliotekach WSB – w Poznaniu, Gdańsku i Gliwicach. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej naszego nowego Partnera: http://www.magazyn-poc.pl/
 

 


 


Na zakończenie roku szkolnego Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu przystąpił do uroczystego podpisania dokumentu, dotyczącego współpracy z naszą Uczelnią. Porozumienie ma zaowocować podniesieniem poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, rozwojem kadr naukowych i dydaktycznych, a nade wszystko popularyzacją problematyki bezpieczeństwa człowieka

W ramach podpisanej współpracy chcielibyśmy razem uczestniczyć w konferencjach i sesjach naukowych. Z przyjemnością będziemy też gościć uczniów ZSM na otwartych wykładach akademickich. Mamy nadzieję, że realizacja wspólnych inicjatyw przyczyni się do zadowolenia naszych podopiecznych, wymieniających się doświadczeniami i realizujących wspólne przedsięwzięcia. 

Zespół Szkół Mechanicznych w Poznaniu to nowoczesna szkoła, realizująca unijne projekty, ochoczo włączająca się w działania charytatywne, biorąca udział tegorocznym mitingu klas mundurowych „Sprawni jak żołnierze”, organizowanym w Bolechowie k. Poznania. Ufamy, że znajdziemy wspólny język ze szkołą o profilu podobnym do Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.    

 W dniu 30 marca 2012 r. zawarta została Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku. Na podstawie niniejszej umowy strony postanowiły podjąć współpracę wychowawczą, dydaktyczną, badawczo – wdrożeniową, a także szeroko rozumianą współpracę środowisk akademickich i szkolnych.

Zamiarem stron jest podnoszenie poziomu kształcenia studentów oraz uczniów, a także rozwój kadr naukowych i dydaktycznych oraz wymiana inicjatyw i idei służących rozwojowi środowiska akademickiego oraz szkolnego, a szczególnie popularyzacja i promocja problematyki bezpieczeństwa człowieka w Malborku, Gdańsku i Poznaniu.  W ramach niniejszej Umowy Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa umożliwi pracownikom i uczniom ZSZP nr 4 w Malborku uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych, otwartych wykładach i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez Uczelnię. Umożliwione zostanie także podejmowanie studiów wyższych oraz studiów podyplomowych i kursów, udostępni zbiory biblioteczne.

Strony postanowiły także podjąć działania zmierzające do powstania wspólnych  inicjatyw wydawniczych, imprez studenckich i młodzieżowych, wspierania naukowego i kulturalnego ruchu studenckiego i uczniowskiego, budowania pozycji malborskich, gdańskich i poznańskich środowisk dydaktycznych w zjednoczonej Europie.

Podczas  podpisywania Umowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku reprezentował Pan Dyrektor mgr Antoni ZAWADZIŃSKI, natomiast z ramienia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Umowę podpisał Pan Rektor dr Andrzej ZDUNIAK.    

 


 


Wspólnie z Poznańskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji czuwajmy nad bezpieczeństwem Maratonu. 

Na okoliczność październikowego 13 Maratonu im. Macieja Frankiewicza nasza Uczelnia podpisała porozumienie z POSiR-em. Jego głównym celem jest oddelegowanie naszych studentów, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników oraz widzów Maratonu.

Uczestniczenie w tym projekcie pozwoli studentom Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa częściowo odbyć praktyki. Liczba godzin spędzonych przy organizacji Maratonu zostanie przepisana do dzienniczka praktyk i zaliczona na wniosek złożony do Dziekana Wydziału Studiów Społecznych (szczegółowe informacje dot. organizacji praktyk można uzyskać pod nr tel. 61 8 650 221 wew. 22, lub za pośrednictwem e-maila kierując pytania na adres: praktyki.wss.poz@wsb.net.pl).

Do udziału w tym wydarzeniu zapaszmy studentów, którzy odbędą kurs dla pracowników ochrony imprez masowych. Uzyskane po kursie zaświadczenie jest bezterminowe, co umożliwi Wam, drodzy studenci, zdobycie pracy na okoliczność podobnych wydarzeń. 
 Nawiązane porozumienie z firmą ScooL umożliwia naszym studentom odbycie praktyk w charakterze ochrony imprez masowych. W najbliższej przyszłości skupiamy się na ochronie „Stref Kibica”, w czasie Euro 2012.

Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony, co pozwoli nam współpracować z firmą ScooL, również w innych przedsięwzięciach, związanych z ochroną osób i mienia.

Bazując na dużym doświadczeniu i wysokiej skuteczności wykwalifikowanej kadry, zapewniamy naszym studentom opiekę i praktykę godną polecenia. 
  


 

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z początkiem 2012 roku podpisała porozumienie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu. Ta wielopłaszczyznowa współpraca opiera się m.in. na  wspólnym pozyskiwaniu najbardziej wartościowych kandydatów – ochotników do służby przygotowawczej, a w przyszłości – żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, jak również zachęcaniu do podnoszenia kwalifikacji na studiach o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa.

Nasza współpraca daje możliwości pogodzenia służby z edukacją, między innymi poprzez udzielenie zgody dziekana na IOS (Indywidualną Organizację Studiów), umożliwiającą studentowi uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczeniach w dogodnych terminach, nie kolidujących z służbą.

Porozumienie nie opiera się wyłącznie na dydaktyce. Wspólnie uczestniczymy w różnego typu imprezach lokalnych, społecznych, promujących tematykę bezpieczeństwa w otaczającej nas rzeczywistości.
  


  

    10 kwietnia 2012 r. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa podpisała porozumienie o współpracy z 4 Drużyną Starszoharcerską w Zakrzewie.

       Chcemy działać razem - realizując misję, którą jest wspieranie młodego człowieka we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru oraz propagowanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa człowieka.

       4 Drużyna Starszoharcerska „WYKRZYKNIK" w Zakrzewie, należy pod Hufiec Złotów, Chorągiew Wielkopolska. Do działań statutowych została powołana 22 lutego 2012 rozkazem Komendantki Hufca dh. hm. Marii Rumińskiej. Pomimo krótkiego stażu zespół aktywnie realizuje cele długoterminowe, wynikające ze statutu, a zamiarem docelowym jest rozszerzenie zasięgu działania na cały kraj.  Z dotychczasowych działań promujących Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa harcerze reprezentowali Uczelnię podczas Zlotu Drużyn Starszoharcerskich z Hufca Złotów w Pogdajach, na Powiatowym Dniu Dziecka Rodzinnych Domów Dziecka z Powiatu Złotowskiego oraz  w grach, biegach i zabawach, organizowanych przez drużynę w Zakrzewie.

Aktualnie zespół liczy około 20 osób, a jej skład systematycznie powiększa się.  Z ramienia drużyny organizację reprezentuje Druh Szymon Skowroński, który jest jednocześnie studentem II roku na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności  detektywistyka i wywiad gospodarczy.