Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » Wydawnictwo » Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu funkcjonuje od początku istnienia Uczelni. Publikuje prace naukowe oraz podręczniki, skrypty i pomoce dydaktyczne autorstwa pracowników naukowych WSB w Poznaniu oraz pracowników innych wyższych Uczelni. Cyklicznie wydawane są monografie ”Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Edukacja XXI wieku”, „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem”, „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”, „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne”, "Kultura Pokoju". Wykaz wszystkich publikacji, wraz ze spisem treści, wstępem i opisem bibliograficznym można znaleźć tutaj: http://www.wsb.net.pl/uczelnia/katalog

 

Ponadto Wydawnictwo wydaje ośmiopunktowy kwartalnik „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa”. Publikujemy w nim artykuły oryginalne i przeglądowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, zarządzania, pedagogiki, psychologii oraz materiały z konferencji naukowych, a także recenzje ciekawszych publikacji naukowych, pojawiających się na rynku wydawniczym. „Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” to swoiste forum wymiany doświadczeń i poglądów w szerokim zakresie merytorycznym. Link do strony Przeglądu: http://www.przeglad.wsb.net.pl/ 


W roku 2017 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok  X Nr 2/2017 (35)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok  X Nr 1/2017 (34)
 3. „Zasada wyłączności ustawy wyrażona w art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku”, Anna KRAWCZYK-SAWICKA 

W roku 2016 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 4/2016 (33)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 3/2016 (32)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 2/2016 (31)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny Rok IX Nr 1/2016 (30)
 5. „Mity polskiego patriotyzmu w psychologii zbiorowej (Perspektywa historyczna i współczesna)”, Halina TUMOLSKA 
 6. „Na tropach bohaterów Trylogii”, Marceli KOSMAN
 7. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 3,  Teresa WĘGLARZ, Helena Marek (redakcja naukowa)
 8. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Natalia Majchrzak (redakcja naukowa)
 9. „Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI w”, t. 1, Natasza STARIK, Andrzej ZUDNIAK (redakcja naukowa)
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa”, Andrey LYMAR, Marek ILNICKI (redakcja naukowa)
 11. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Wybrane aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego”, t. 3, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 12. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Społeczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 13. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Współczesne środowisko bezpieczeństwa”, t. 1, Krzysztof ROKICIŃSKI, Stanisław MIKOŁAJCZAK, Oksana OSZOWSKA (redakcja naukowa)
 14. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Małgorzata KUĆ, Andrzej ZDUNIAK (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Racjonalność a bezpieczeństwo organizacji”, Helena MAREK, Katarzyna GÓRECKA (redakcja naukowa)
 16. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Irena BABETS, Helena MAREK (redakcja naukowa)
 17. „Studia przypadków w badaniach bezpieczeństwa”, t. 2, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 18. „Organizacje bezpieczeństwa publicznego wobec wyzwań zarządzania kryzysowego w Polsce”, t. 1, Jan ZYCH (redakcja naukowa)
 19. „Kultura Pokoju. Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”, Tadeusz IWIŃSKI, Helena MAREK, Jerzy WIATR (redakcja naukowa)
 20. „Edukacja Elit XXI wieku. Kształcenie elity społecznej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Natasza STARIK, Teresa WĘGLARZ, Magda WOJDYŁA-BEDNARCZYK (redakcja naukowa)

W roku 2015 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 1/20015 (26)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 2/20015 (27)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 3/20015 (28)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Nr 4/20015 (29)
 5. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Zbigniew Nęcki (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo zdrowotne, ujęcie interdyscyplinarne. Podmioty, środowiska i obszary wyzwań oraz zagrożeń zdrowotnych”, t. 2, Ewelina Flatow-Kaleta, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 7. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 3, Natasza Starik, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 8. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”, t. 4, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 10. „Zintegrowany system ratowniczy Rzeczypospolitej Polskiej”, Marek Tobolski
 11. „Tożsamość mieszkańców Górnego Śląska”, Aleksandra Oczkowicz
 12. „Uchodźcy – azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku”, Aleksandra Hadzińska-Wyrobek
 13. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 1, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 15. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektyw środowisk i obszarów”, t. 3, Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 2, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, jednostki, grupy i społeczeństwa”, t. 3, Marian Kopczewski, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – realizacja podstawowych celów”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 19. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia bezpieczeństwa narodowego – społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze”, t. 1, Marek Ilnicki, Jakub Kufel (redakcja naukowa)
 20. „Ochrona osobista. Podręcznik”, Marian Kryłowicz
 21. „Pozycja i znaczenie problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego w treściach programowych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”. Studium przypadku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”, Piotr Kwiatkiewicz
 22. „Handel ludźmi – metody działania sprawców”, Irena Malinowska
 23. „Schemat emocjonalny przywiązania a procesy przetwarzania emocji i symbolizacji. Jak wewnętrzne dziecko wpływa na relacje dorosłego?”, Tomasz Juńczyk
 24. „Sprawozdanie członków zespołu badawczego z działalności badawczej w ramach projektu: „Przygotowanie studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu do zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Za okres 2013-2015. Raport”, Marian Kopczewski
 25. „Sprawozdanie z projektu badawczego: „Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu”. Raport”, Magda Wojdyła-Bednarczyk
 26. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 1, Natalia Anna Fechner, Ewa Misterska (redakcja naukowa)
 27. „Typ etyki seksualnej a jakość życia małżeńskiego w okresie średniej dorosłości”, Izabela Zofia Stankowska-Mazur
 28. „Poczucie bezpieczeństwa uczniów poznańskich szkół. Raport”, Grażyna Miłkowska
 29. „Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)

 

W roku 2014 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 1/20014 (22)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 2/20014 (23)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 3/20014 (24)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VII Nr 4/20014 (25)
 5. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań”, Edukacja XXI wieku, t. 2, Natalia Dębowska, Marta Walachowska, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 6. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”,
  t. 1, Wojciech Horyń, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 7. „Zarys metodologii badań naukowych w procesie dyplomowania studentów WSB”, Józef Buczyński,
  Marian Kopczewski (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 2, Helena Marek, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Edyta Ślachcińska, Helena Marek (redakcja naukowa)
 10. „Piękne Hurysy czy soczyste owoce? Krótkie impresje o seksualności w rozwoju osobistym w menadrach kultury zachodu”, Krzysztof Kolecki
 11. „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Człowiek – społeczeństwo – państwo w sytuacjach kryzysu”, t. 3, Małgorzata Kuć, Teresa Węglarz (redakcja naukowa)
 12. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Polityka – Gospodarka – Zasoby naturalne i logistyka”, t. 1, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość. Technologia – Prawo – Ochrona Środowiska”, t. 2, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Aktywność fizyczna na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych”, Joanna Krawczyk
 15. „Powódź 2010. Ochrona przeciwpowodziowa w Polsce z perspektywy administracji publicznej”,
  Grzegorz Pietrek
 16. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 1, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 17. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 2, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 18. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych”, t. 3, Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak (redakcja naukowa)
 19. „Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej. Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70.”, Henryk Lisiak, Joanna Farysej, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 20. „Prawno-kulturowe problemy bezpieczeństwa Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 1,
  Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 21. „Nowe technologie i ochrona zdrowia – wybrane elementy bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 22. „Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa państwa i człowieka”, Wiesław Otwinowski
 23. „Przemiany tradycyjnej rodziny na Górnym Śląsku”, Aleksandra Oczkowicz
 24. „Bezpieczeństwo rurociągów ropy i gazu. Aspekty formalno-prawne”, Helena Marek
 25. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj-Szczerek
 26. „Obecná bezpečnostní rizika”, Janusz Mika
 27. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 28. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenie XXI wieku. Edukacja połowy XXI wieku”,
  t. 2, Małgorzata Suświłło, Natalia Anna Fechner (redakcja naukowa)
 29. „Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia”, Marian Kopczewski, Joanna Farysej, Sebastian Niedzwiecki (redakcja naukowa)

 

W roku 2013 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 1/2013 (18)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 2/2013 (19)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 3/2013 (20)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VI Nr 4/2013 (21)
 5. „Paradygmaty jutra. Wyzwania dla nauk społecznych wynikające z zagrożeń współczesnego świata”, t. 3, Edukacja dla bezpieczeństwa, Andrzej Piotrowski, Marek Ilnicki (redakcja naukowa)
 6. „Szkice z socjologii sportu”, Edward Hajduk, Fabian Hajduk
 7. „Zdrowie seksualne. Analiza porównawcza postaw i zachowań studentów w Polsce i we Francji”,
  Ewelina Flatow
 8. „Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w kontekście europeizacji zjawisk społecznych”, Tomasz Holecki (redakcja naukowa)
 9. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 3, Marta Walachowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 10. „Konfrontacje literackie i językowe”, Tadeusz Linkner, Ewelina Mendala-Kwoczek,
  Barbara Pestka-Grzybowska (redakcja naukowa)
 11. „Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 12. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”, wyd. 2 poprawione, Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 13. „Centra transferu technologii jako przykład wdrażania polityki innowacyjnej na uczelniach wyższych”,
  Tomasz Hoffmann
 14. „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce”, Marian Kopczewski, Iwona Grzelczak-Miłoś, Marta Walachowska (redakcja naukowa)
 15. „Polacy na Białorusi w latach 1987-2008. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym”, Stanisław Mikołajczak
 16. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Aspekty militarne i niemilitarne” Edukacja dla bezpieczeństwa,
  t. 1, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 17. „Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań” Edukacja XXI wieku, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 18. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Cyberprzestrzeń a bezpieczeństwo jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 2, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 19. „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku, Prawo i edukacja jako gwarant bezpieczeństwa jednostki” Edukacja dla bezpieczeństwa, t. 3, Mirosław Borkowski, Margot Stańczyk-Minkiewicz, Ilona Ziemkiewicz-Gawlik (redakcja naukowa)
 20. „Organizace součinnosti policie Ceské Republiky a Polské Republiky v mimořádných situacích ohrožení osob a prostředí”, J. Mika

 

W roku 2012 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 1/2012 (14)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 2/2012 (15)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 3/2012 (16)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok V Nr 4/2012 (17)
 5. „Bezpieczeństwo i ochrona lotnictwa cywilnego”, Adrian Karol Siadkowski (redakcja naukowa)
 6. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 2, Elżbieta Frołowicz,
  Natalia Majchrzak, Natasza Starik (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo. Aspekty polskie i międzynarodowe”, Henryk Lisiak (redakcja naukowa)
 8. „Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981. Zbiór studiów”,
  Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko (redakcja naukowa)
 9. „Seksualność kobiet w okresie prokreacyjnym z doświadczeniem macierzyństwa. Aspekty rozwojowe
  i edukacyjne – badania własne”, Anita Machaj
 10. „Internet jako narzędzie komunikacji globalnej”, Jakub Olchowski, Maja Mencel (redakcja naukowa)
 11. „Czy można pomagać skutecznie?”, Edward Hajduk
 12. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 1, Marek Ilnicki, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 14. „Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Edukacja XXI wieku” t. 2, Natalia Majchrzak, Natasza Starik, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 15. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Praktyczne aspekty bezpieczeństwa”, t. 2, Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 16. „Mniejszości narodowe w Wielkopolsce i ich dziedzictwo”, t. 1 Żydzi, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 17. „Web 2.0. Szanse i zagrożenia”, Joanna Farysej, Natalia Dębowska (redakcja naukowa)
 18. „Financial corrections as a control instrument of spending Union`s resources”, Tomasz Hoffmann
 19. „Polska w Unii Europejskiej w latach 2004-2009. Udział w wybranych politykach publicznych”,
  Tomasz Hoffmann
 20.  „Podstawy decydowania biznesowego i politycznego”, Iwona Korcz

 

W roku 2011 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 1/2011 (10)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 2/2011 (11)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 3/2011 (12)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok IV Nr 4/2011 (13)
 5. „Bezpieczeństwo Polska i świat. Wczoraj – dziś – jutro”, Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz (redakcja naukowa)
 6. „Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym w Polsce”, Adrian Karol Siadkowski
 7. „Aktywność seksualna kobiet w okresie prokreacyjnym. Prozdrowotne i ryzykowne zachowania seksualne kobiet”, Anita Machaj
 8. „Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podstawowe wymagania i wytyczne”, Marcin Krause
 9. „Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu”, Mirosław Borkowski
 10. „Edukacja dla bezpieczeństwa. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa”, Krzysztof Augustyniak,
  Andrzej Piotrowski (redakcja naukowa)
 11. „Zarządzanie ryzykiem. Podręcznik dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa”, Stefan Filary
 12. „Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. Edukacja XXI wieku”, t. 1, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 13. „Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii”, Piotr Kwiatkiewicz (redakcja naukowa)
 14. „Wieloaspektowe ujęcie bezpieczeństwa – Euro 2012. Stan obecny i perspektywy”, Marian Kryłowicz,
  Ryszard Tomczak, Jan Zych (redakcja naukowa)
 15. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, Edukacja XXI wieku”, t. 3, Andrzej Zduniak, Edyta Ślachcińska (redakcja naukowa)

 

W roku 2010 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 1/2010 (6)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 2/2010 (7)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 3/2010 (8)
 4. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok III Nr 4/2010 (9)
 5. „Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie”, Stefan Filary
 6. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 1, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 7. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 2, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 8. „Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego”, t. 3, Magdalena Gawrońska-Garstka, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 9. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 1, Andrzej Zduniak, Renata Reclik (redakcja naukowa)
 10. „Jakość wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku Edukacja XXI wieku”, t. 2, Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 11. „Logistyka miasta w zarysie”, Bernard Rzeczyński

 

W roku 2009 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 1/2009 (3)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 2/2009 (4)
 3. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok II Nr 3/2009 (5)
 4. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Dorota Rondalska,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 6. „Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska i Wiesław Otwinowski (redakcja naukowa)
 7. „Bezpieczeństwo Intelektualne Polaków” Edukacja dla bezpieczeństwa, Magdalena Gawrońska-Garstka (redakcja naukowa)
 8. „Bezpieczeństwo Świat – Europa – Polska. Od przeszłości ku przyszłości”, Kazimierz Dopierała,
  Zbigniew Dziemianko (redakcja naukowa)
 9. „Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej”, Adam Buczek, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Dorota Rondalska, Piotr Ziobrowski (redakcja naukowa)
 10. „Na peryferiach bezpieczeństwa energetycznego” oraz „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku”, Piotr Kwiatkiewicz
 11. „Pakt Bagdadzki a Irak: narodziny, istnienie i rozpad sojuszu wojskowego w kontekście powojennych dziejów monarchii haszymidzkiej w Iraku” Piotr Kwiatkiewicz
 12. „Studenckie prace promocyjne w naukach społecznych. Hipoteza w badaniach społecznych”, Edward Hajduk

 

 W roku 2008 ukazały się:

 1. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 1/2008 (1)
 2. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok I Nr 2/2008 (2)
 3. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 1, Przemysław Bury, Dominika Czajkowska-Ziobrowska i Andrzej Zduniaka (redakcja naukowa)
 4. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 2, Tomasz Smal,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 5. „Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia” Edukacja XXI wieku, t. 3, Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska (redakcja naukowa)

 

W roku 2007 ukazały się:

 1. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 2,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 3,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 3. „Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych” Edukacja dla bezpieczeństwa, Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)

 

W roku 2006 ukazały się:

 1. „Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej” Edukacja XXI wieku, t. 2, Andrzej Kusztelak, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
 2. „Edukacja w społeczeństwie Ryzyka. Bezpieczeństwo jako wartość” Edukacja XXI wieku, t. 1,
  Matylda Gwoździcka-Piotrowska, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)

 

W roku 2005 ukazały się:

 1.  „Edukacja dla bezpieczeństwa. Życia, Nauki, Pracy”, Andrzej Kusztelak (redakcja naukowa)

 

W roku 2004 ukazały się:

 1. „Edukacja dla bezpieczeństwa – Wybrane perspektywy”, Dariusz Kowalski, Michał Kwiatkowski,
  Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)