Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku, Giżycku i Jaworznie) 
Dwa semestry | Cena: 1700zł za semestr

Zapisz się na studia podyplomowe  

  

CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe Terapia zajęciowa dają specjalistyczne wykształcenie zgodne z  perspektywicznymi potrzebami rynku pracy. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w obszarze terapii zajęciowej m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, placówkach systemu opieki społecznej, placówkach oświatowych oraz instytucjach i fundacjach związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Absolwent kierunku studiów podyplomowych terapia zajęciowa uzyskuje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w zakresie terapii zajęciowej: 

  • niezbędne do podejmowania różnorodnych działań na rzecz poprawy dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego jednostek i grup, w formie bezpośredniej terapii albo w obszarze organizowania wsparcia osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie, dla poprawy ich funkcjonowania, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania niepełnosprawności i ograniczeniom w uczestniczeniu w życiu społecznym;
  • będące podstawą do poszukiwania zatrudnienia w zakresie związanym z terapią zajęciową w: warsztatach terapii zajęciowej, placówkach prowadzących terapię zajęciową w systemie opieki społecznej, opieki zdrowotnej, w oświacie, instytucjach i fundacjach związanych z rehabilitacją, instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu, osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie


SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia adresowane są przede wszystkim do osób:

  • zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z terapią zajęciową,
  • pragnących uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie terapii zajęciowej,
  • oraz wszystkich zainteresowanych problemami zachowania zdrowego trybu życia.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki, kryminologii, prawa karnego, psychologii oraz medycyny sądowej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą doświadczeni biegli sądowi, mediatorzy i specjaliści z zakresu opiniowania psychologicznego.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: