Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce 2012/2013

Stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce 2012/2013

Stypendium przyznano (numery albumów):

 1. 1065
 2. 1344
 3. 1546
 4. 1553
 5. 1595
 6. 1603
 7. 1607
 8. 1708
 9. 1711
 10. 1726
 11. 1742
 12. 1743
 13. 2053
 14. 2054
 15. 2355
 16. 2812
 17. 2818
 18. 2850
 19. 2853
 20. 2879
 21. 2893
 22. 3055
 23. 3398
 24. 3403
 25. 3437
 26. 3453
 27. 3738
 28. 3988
 29. 4038
 30. 4449
 31. 4469
 32. 5477
 33. 5478

 

Stypendium nie przyznano (numery albumów):

 1. 1277
 2. 1318
 3. 1333
 4. 1346
 5. 1506
 6. 2306
 7. 2418
 8. 2439
 9. 2726
 10. 3191
 11. 3294
 12. 3455
 13. 3541
 14. 3741
 15. 3776
 16. 3833
 17. 4049
 18. 4201
 19. 4216
 20. 4255
 21. 4413
 22. 4451
 23. 4707

ODBIÓR DECYZJI OSOBISTY
W DZIEKANATACH UCZELNI

Od decyzji Komisji Odwoławczej studentowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wypłata świadczeń pomocy materialnej uzależniona będzie od terminu odbioru decyzji. Wypłaty realizowane są wyłącznie w postaci przelewów dokonywanych na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe studentów, dlatego też studenci którzy nie dostarczyli zgody na przekazanie stypendium na konto bankowe proszeni są o pilne dostarczenie jej przy odbiorze decyzji