STUDIUJ ONLINE – ZOSTAŃ W DOMU

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia w szkołach zostały zawieszone.

Z wykorzystaniem platformy edukacyjnej w postaci e-learningu, która jest podstawą kształcenia zdalnego, będziesz mógł studiować nie wychodząc z domu.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania przechodzimy na kształcenie zdalne. Realizujemy zajęcia poprzez:

  • platformy e-learningowe,
  • komunikatory elektroniczne,
  • kontakt e-mailowy,
  • oraz telefoniczny pomiędzy nauczycielami a studentami.

Być może w zaistniałej sytuacji masz więcej czasu. Wykorzystaj go na 100%!

STUDIA ONLINE

https://wsb.eduportal.pl

Uzyskaj wsparcie ze strony Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa!

Masz ważne pytania, problemy, które pojawiły się w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 ? Sprawdź poniższe informacje.

Zespół pomocy kryzysowej:

dr Natalia MAJCHRZAK ([email protected])

dr Anna KURKIEWICZ ([email protected])

lic. Lidia DUVAL ([email protected])

mgr Marcin WALIGÓRSKI ([email protected])

Sprawdź możliwości wsparcia:

wsparcie finansowe dla studentów
Image module
zalicz praktyki pomagając innym

FAQ

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) Uczelnia zawiesiła bezpośrednie przyjmowanie interesantów, a wszelkie sprawy należy wnosić drogą elektroniczną. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do poszczególnych jednostek oraz osób funkcyjnych znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Decyzja o przejściu na kształcenie zdalne została podjęta w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z pozn. zm.), z którego wynika obowiązek zawieszenia kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych i w innych formach oraz możliwość prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczelnia zatem wprowadziła zdalne prowadzenie zajęć, ponieważ zależy jej na tym, aby wszyscy studenci w terminie ukończyli studia czy też zaliczyli kolejny rok studiów.

Zawieszenie zajęć i innych aktywności obowiązuje od 12 marca 2020 r. do odwołania. Jest to ściśle związane z obecną sytuacją i wprowadzeniem stanu epidemii w naszym kraju. Jednakże niezależnie od długości trwania tego stanu, Uczelnia jest gotowa na prowadzenie kształcenia zdalnego do końca bieżącego roku akademickiego tak, aby wszyscy studenci mogli w terminie ukończyć studia czy też zaliczyć kolejny rok studiów. Jednocześnie zachęcamy Państwa do sprawdzania bieżących komunikatów Rektora w tym zakresie: KLIK

W Uczelni działają wszystkie jednostki uczelniane, ale komunikacja z nimi przebiega wyłącznie w formie zdalnej, tj. głównie poprzez kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Kontakt (e-mailowy/tel. kom.) do poszczególnych jednostek oraz osób funkcyjnych znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni od daty wysłania wiadomości/próby kontaktu telefonicznego prosimy o kontakt z przewodniczącą Zespołu pomocy kryzysowej dr Natalią MAJCHRZAK  (e-mail: [email protected]; tel. kom. 882 067 771).

Student ubiegający się o przyznanie świadczenia składa wniosek zgodnie z zasadami oraz na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Kompletne wnioski o świadczenia wraz z załącznikami oraz wszelkie pytania w tym zakresie należy kierować do Pani Lidii Duval (adres e-mailowy: [email protected]; nr tel. 501 604 985).

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z 2020 r. poz. 420) elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zajęcia w Uczelni zostały zawieszone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 511 z pozn. zm.). Oznacza to prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. poprzez komunikatory elektroniczne, platformy e-learningowe oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny między nauczycielami akademickimi a studentami.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. poprzez komunikatory elektroniczne, platformy e-learningowe oraz kontakt e-mailowy i telefoniczny między nauczycielami akademickimi a studentami. Wszelkie materiały i pomoce dydaktyczne oraz informacje związane z warunkami zaliczenia poszczególnych przedmiotów otrzymają Państwo od nauczycieli akademickich.

W związku z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi interesantów, Biblioteka (a w tym Biblioteki w filiach) również funkcjonuje w trybie zdalnym. Wszelkie zapytania odnośnie zbiorów bibliotecznych i funkcjonowania Biblioteki w okresie pandemii można kierować do Pani Dyrektor Biblioteki dr Anny KURKIEWICZ na adres e-mailowy: [email protected] lub do kierowników Bibliotek w filiach. Kontakt do poszczególnych kierowników znajduje się w zakładce KONTAKT – KONTAKT Z OSOBAMI FUNKCYJNYMI.
Ponadto na stronie Uczelni w zakładce BIBLIOTEKA znajdują się informacje dotyczące zasobów elektronicznych, a w tym platformy IBUK.
Uczelnia część zasobów udostępnia także na platformie edukacyjnej – eduportal.
Na adres [email protected] lub adresy kierowników Bibliotek w filiach można zgłaszać zapotrzebowanie na kod PIN konieczny do zalogowania się na platformie.

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy