Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Studia 2 w 1

Studia 2 w 1

W trakcie studiów nasi studenci mają możliwość zdobycia, całkowicie bezpłatnie, dodatkowych tytułów: 

  • technik BHP,
  • technik archiwista,
  • technik rachunkowości.

 

W przeciągu trzech lat studenci mogą ukończyć uczelnię z dwoma tytułami – licencjata i technika, płacąc wyłącznie czesne w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa. Ponadto zajęcia nie kolidują ze sobą i odbywają się w tych samych budynkach, co nie stwarza problemów logistycznych.

Warto też podkreślić,  że wybór kierunku studiów wcale nie musi być zbieżny z profilem wybranym w Szkole Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa – można np. studiować Pedagogikę i równocześnie zdobyć uprawnienia technika archiwisty, co z pewnością otwiera naszym absolwentom dodatkową furtkę na rynku pracy, pozwala zdobyć wieloaspektowe doświadczenie.

Jak to zrobić? Wystarczy zapisać się do nowo powstałej Szkoły Policealnej przy Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, składając komplet dokumentów (kwestionariusz zgłoszeniowycztery fotografie, świadectwo ukończenia szkoły średniej lub odpis, opinia lekarza o braku przeciwskazań do nauki) od poniedziałku do piątku w punkcie informacyjno - rekrutacyjnym Uczelni przy ul. Orzeszkowej 1, w godzinach od 07:00 do 18:00 ( (w soboty 8:00-16:00).