Partnerzy i projekty

Fundacja Aktywizacji Zawodowej FAZON

Współpraca w ramach realizowanego projektu przez Fundację pt. “KATALIZATOR Aktywności Zawodowej”.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, którzy:

 • są mieszkańcami jednego z 6 województw: Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • są osobami pozostającymi bez zatrudnienia;
 • nie są objęte takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanymi w tym samym czasie.

W ramach działań zaplanowanych w Projekcie wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają wsparcie: w postaci zaplanowania i wdrożenia indywidualnego planu działania (IPD).

Beneficjenci po opracowaniu IPD mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci:

 • bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych
 • staży zawodowych
 • wsparcia zatrudnienia i samo zatrudnienia

Wsparcie w postaci:

 • doradcy zawodowego, kreatora kariery, psychologa, prawnika, mentora i pośrednika pracy.

Projekt realizowany jest od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r.

http://fazon.pl/

Fundacja Aktywności Zawodowej (Gdańsk)

Współpraca Uczelni i Fundacji opiera się na udziale w projekcie „Inspiratorium kariery” finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, współpraca w zakresie doradztwa i pośrednictwa pracy realizowanych w innych projektach, realizacji praktyk zawodowych, realizacji  szkoleń i usług doradczych na rzecz kadry Uczelni.

 

Projekt “Inspiratorium kariery” dedykowany jest dla osób z niepełnosprawnościami, które:

 • pozostają bez zatrudnienia
 • mieszkają na terenie województwa pomorskiego
 • studiują na ostatnim roku studiów, bądź ukończyły je w ciągu ostatnich 5 lat.

Działania realizowane w ramach projektu skierowane do wymienionych beneficjentów:

 1. Przygotowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej,
 2. Spotkania indywidualne z Doradcą Zawodowym/Kreatorem kariery,
 3. Zapewnienie dostępu do kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,
 4. Zapewnienie stażu zawodowego,
 5. Wsparcie psychologiczne i prawne,
 6. Zapewnienie udziału w grupowych warsztatach z doradcą zawodowym/coachem kariery,
 7. Zapewnienie aktywnego poszukiwania pracy poprzez pośrednika pracy.

Projekt realizowany do 30 września 2023 roku.

http://www.faz.org.pl/

Fundacja Aktywizacja

Współpraca w ramach projektow aktywizujących zawodowo studentów finansowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz EFS. Przedmiotem współpracy jest objęcie specjalistycznym wsparciem studentów Wyższej Szkoły
Bezpieczeństwa, którzy spełniają niniejsze kryteria:

 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • nie pracujący
 • gotowi do podjęcia zatrudnienia
 • gotowi do odbycia stażu, praktyki, szkoleń zew. i wew.

 

Działania realizowane w ramach współpracy skierowane do wymienionych beneficjentów:

 1. bezpłatne kursy i szkolenia
 2. staże i praktyki
 3. doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne
 4. przygotowanie do zatrudnienia

Współpraca realizowana do 01 marca 2023 roku.

https://aktywizacja.org.pl/

ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy: