Działalności Uczelni

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest świadoma zainteresowania osób niepełnosprawnych ofertą edukacyjną uczelni. Świadczy o tym chociażby obecność tych osób w murach Uczelni. Nieustannie podejmowane są działania w zakresie przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Działania te obejmują m.in.:

  • zmiany regulacjach prawnych;
  • wsparcie finansowe (pomoc materialna dla niepełnosprawnych studentów);
  • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych;
  • stwarzanie studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • likwidacja barier architektonicznych.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy