Działalność Uczelni

Działalności Uczelni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa nieustannie podejmuje działania w zakresie przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyrównanie ich szans w procesie kształcenia. Świadczy o tym chociażby obecność osób niepełnosprawnych w murach Uczelni. Działania Uczelni obejmują m.in.:

  •  zmiany w regulacjach prawnych, poprzez uaktualnienie, bądź opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie dostępności Uczelni dla szerszej grupy osób z niepełnosprawnością;
  • zmiany organizacyjne na Uczelni mające na celu wzmocnienia Biura ds. osób niepełnosprawnych, Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,  tak aby cieszyło się większym autorytetem;
  • pomoc Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów osób niepełnosprawnych;
  • wsparcie finansowe (stypendium dla osób niepełnosprawnych);
  • stwarzanie studentom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
  • likwidacja barier architektonicznych;
  • organizację konferencji, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów o tematyce poruszającej problemy i sprawy osób niepełnosprawnych.
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy