Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Służby specjalne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności ma wiedzę w zakresie metodyki działań wywiadowczych oraz umiejętności wykorzystania nowoczesnych systemów łączności. Podstawa prawa karnego i prawa wykroczeń jest istotnym trzonem wiedzy dla absolwenta. Wyróżnia się ona kompetencjami w zakresie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do działaniach służb specjalnych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Służby specjalne

  • Analiza logiczna w działaniach wywiadowczych
  • Historia służb specjalnych
  • Kryminologia z elementami kryminalistyki
  • Praca operacyjna
  • Zarządzanie ryzykiem w działaniach służb specjalnych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy