Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Resocjalizacja i socjoterapia

Resocjalizacja i socjoterapia

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach i Jaworznie) |
Dwa semestry | Cena: 1500zł za semestr (Jaworzno 1000zł za semestr

Zapisz się na studia podyplomowe        


CEL STUDIÓW:

Głównym celem tych studiów podyplomowych RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA  jest przekazanie szerokiej wiedzy w zakresie profilaktyki, psychopatologii, psychologii rozwojowej, metodyki pracy z grupą socjoterapeutyczną, metodyki pracy resocjalizacyjnej, a także, m.in., wykształcenie u przyszłych absolwentów umiejętności terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze resocjalizacji i socjoterapii .

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Studia podyplomowe RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA przygotowują do zajmowania się problematyką przestępczości oraz różnego rodzaju zaburzeniami emocji i zachowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dysfunkcjami rodziny. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach (a także formach pozainstytucjonalnych) pracujących z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie oraz przejawiającą zaburzenia emocji i zachowania. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: pogotowiach opiekuńczych; świetlicach socjoterapeutycznych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień; instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sprawiedliwości.

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia są przeznaczone dla:

  • nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje,
  • osób poszukujących zatrudnienia w placówkach systemu oświaty oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • innych osób, które posiadają wykształcenia psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne ale nie  dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej.

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjoterapii, pracy resocjalizacyjnej. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni metodycy, trenerzy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami przejawiającymi zaburzenia emocji i zachowania czy oznaki demoralizacji.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: