Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Psychologia - Psychologia służb mundurowych

Psychologia - Psychologia służb mundurowych

 

Typ studiów    Licencjackie   
      Kierunek                            Psychologia

Plany studiów:

          PoznańGdańsk

Charakterystyka:

  • Specjalność ma za zadanie wprowadzić studenta w zagadnienia psychologiczne związane z działaniem służb mundurowych. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne zastosowania psychologii w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w tym środowisku. Jest to przegląd sytuacji zawodowych psychologa współpracującego z instytucjami bezpieczeństwa i porządku publicznego, ze szczególnym naciskiem na wskazanie zastosowań psychologii w celu rozwiązywania problemów praktycznych występujących w służbach mundurowych.
  • Celem studiów jest uzyskanie podstawowych kompetencji w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia psychicznego poszkodowanych oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie wiedzy na temat psychopatologii i profilaktyki stresu z elementami konstruktywnej komunikacji i wyrażania emocji, dostarczenie wiedzy z zakresu wachlarza zachowań agresywnych i przemocowych oraz ćwiczenie umiejętności w radzeniu sobie z agresją osób poszkodowanych, dostarczenie wiedzy na temat istoty sporów i konfliktów oraz sposobów ich rozwiązywania, a przede wszystkim ćwiczenie konkretnych metod i technik takich jak: negocjacje czy mediacje.
  • Studia przeznaczone są dla studentów pracujących lub zamierzających podjąć pracę w służbach mundurowych (policja, służba więzienna, straż miejska, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby celne), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, dla służb likwidujących zagrożenia powodowane działaniami terrorystycznymi. Zdobyta wiedza pozwoli w sposób efektywny wykorzystać uprawnienia i zasoby podmiotów związanych ze sferą bezpieczeństwa do skutecznego zabezpieczenia działań pracownika służb mundurowych na miejscu zdarzenia i poza nim, a także dla wszystkich chcących doskonalić swoje umiejętności specjalistyczne, zainteresowanych pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. 

 

Wybrane przedmioty:

  • Psychologia penitencjarna i sądowa
  • Etyka zawodowa żołnierzy i funkcjonariuszy
  • Teorie i praktyka agresji
  • Wpływ społeczny w służbach mundurowych

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
         Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: