Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej

Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Gdańsku, Gliwicach, Giżycku i Jaworznie) |
Dwa semestry | Cena: 1600zł za semestr

Zapisz się na studia podyplomowe        

  

CEL STUDIÓW:

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie absolwentów w  wiedzę nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.  Celem studiów jest przekazanie praktycznych umiejętności kalkulacji potrzeb, tworzenia dokumentacji aplikacyjnej oraz efektywnego zarządzania projektami w przyszłości.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Absolwent kierunku studiów podyplomowych projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z UE zdobędzie:

  • wiedzę nt. zasad i procedur pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej (z naciskiem na perspektywę 2014-2020),
  • wiedzę niezbędną do pracy nie tylko w organach administracji samorządowej, ale również w przedsiębiorstwach i instytucjach, które opierają swój rozwój na projektach, a korzystanie z funduszy europejskich jest istotnym źródłem finansowania ich inwestycji i bieżącej działalności.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne właściwej identyfikacji źródeł finansowania projektów. Zdobędą także umiejętności praktyczne w zakresie pozyskiwania tych środków - przygotowania i zarządzania projektami z różnych dziedzin (takich jak: infrastruktura, ochrona środowiska, edukacja i kultura, pomoc społeczna, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, ochrona zdrowia, turystyka, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich), a także z zakresu promocji projektu, jego ewaluacji i prawidłowego rozliczenia.


SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia skierowane są do osób pracujących lub planujących pracować w jednostkach samorządu terytorialnego, którzy z racji wykonywanych obowiązków chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i wiedzę z zakresu metodyki pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków z UE.

W toku studiów swoje kwalifikacje podniosą:

  • pracownicy administracji publicznej, którzy zawodowo zajmują się wdrażaniem funduszy UE lub zamierzają podjąć pracę w tym obszarze
  • służby mundurowe, których przedstawiciele powinni posiadać umiejętność skutecznego aplikowania o środki UE oraz weryfikacji prawidłowości w tym zakresie
  • pracownicy przedsiębiorstw oraz firm szkoleniowo-doradczych których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich
  • pracownicy organizacji pozarządowych, których celem jest pozyskiwanie środków w ramach programów i projektów UE
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką pozyskiwania środków z funduszy unijnych.


KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu przygotowywania, rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE. Wykładowcy na tym kierunku to eksperci, którzy uczestniczyli w procesie oceniania wielu projektów, a ich praktyczna wiedza w dużej mierze przełoży się na umiejętności zdobyte przez słuchaczy.

 KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: