Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi (Nowość!)

Pozyskiwanie i zarządzanie projektami unijnymi (Nowość!)

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pozyskiwania środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2014 – 2020 oraz przygotowanie do samodzielnego wypełnienia wniosków aplikacyjnych zgodnie z kryteriami ich oceny.

Kurs jest w szczególności adresowany do osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, osób zamierzających pozyskiwać fundusze unijne dla przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie ma charakter indywidualny i jest dostosowane do osób biorących w nim udział. Podczas zajęć praktycznych istnieje możliwość przeanalizowania indywidualnego przykładu wniosku aplikacyjnego, którego tematyka uzależniona jest od oczekiwań osoby biorącej udział w warsztatach. Prowadzący przekaże pomoce dydaktyczne oraz zaprezentuje narzędzia niezbędne do samodzielnego przygotowania wniosku aplikacyjnego

Program szkolenia:

Charakterystyka funduszy europejskich – zagadnienia praktyczne 

 

 • Specyfika projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania sytemu zarządzania projektami unijnymi oraz wytycznymi, które ułatwią ich skuteczne pozyskanie
 • Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020
 • Charakterystyka Programów Operacyjnych w ramach nowej perspektywy budżetowej uwzględniająca specyfikę aplikacji
 • Źródła informacji o możliwych do uzyskania środkach z Unii Europejskiej
 • Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat funduszy unijnych oraz konkursów w ramach których możemy starać się o dofinansowanie projektu
 • Zasady sporządzania i kryteria oceny wniosków aplikacyjnych
 • Zapoznanie z podstawową dokumentacją projektu, oraz zasadami oceny wniosków aplikacyjnych. Praktyczne wskazówki, jak napisać prawidłowy biznes plan, jak przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia oraz skonstruować poprawną analizę finansową.

 

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztat 

 • Przygotowanie samodzielnego wniosku aplikacyjnego
 • Warsztaty „krok po kroku” obejmujące elementy wniosku aplikacyjnego m. in.  cele i wynik projektu, harmonogram realizacji, przygotowanie budżetu.
 • Ocena wniosku aplikacyjnego
 • Weryfikacja wniosku w oparciu o szczegółowe kryteria dostępne w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych

 

GDAŃSK

TERMIN SZKOLENIA: Już wkrótce kolejna edycja!

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk

POZNAŃ

TERMIN SZKOLENIA: Już wkrótce kolejna edycja!

MIEJSCE:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
ul. Strusia 12, 60-771 Poznań

CENA: 
- Studenci i Absolwenci WSB – 89 zł 
- Pracownicy WSB – 89 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 99 zł

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:biuro.karier@wsb.net.pl
Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem - w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: biuro.karier@wsb.net.pl

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 

NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”

KONTAKT: 

Tel: 61 8 510 518 wew. 46 // e-mail:  biuro.karier@wsb.net.pl
lub  58 341 98 51 wew. 14 // e-mail:  biurokarier.gdansk@wsb.net.plNaszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
 Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: