Specjalność: Zarządzanie produktem i marką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Wśród bogatej oferty rynkowej, marka produktu jest jednym z kluczowych zasobów, źródłem długookresowej przewagi nad konkurencją gwarantujący zysk. Marka stanowi wartość, która przekłada się na obecną i przyszłą kondycję firmy. Marka to efekt dobrego pomysłu, skuteczny branding. Zostań specjalistą w tej dziedzinie. Uzyskaj wiedzę i umiejętności w  zakresie badania rynku, budowania wizerunku produktu i marki, e-marketingu, marketingu społecznego i strategicznego oraz strategii brandingowej.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe managera w obszarze marki i produktu i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • na stanowisku Brand Managera w przedsiębiorstwie,
 • na stanowisku Assistant Brand Manager
 • na stanowisku Junior/Senior Brand Manager
 • na stanowisku Category (Brand) Manager
 • na stanowisku CMO (Chief Marketing Officer)
 • na stanowisku CEO (Chief Executive Officer)
 • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w kreowaniu marki osobistej.

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności zarządzanie produktem i marką na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu nauk o zarządzaniu, stosowania procedur i metod do kreowania wizerunku marki i budowy jej wartości, badania rynku, marketingu strategicznego i społecznego czy strategii brandingowych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, charakteryzuje się zaangażowaniem i poczuciem odpowiedzialności za wykonywaną pracę, wyraża gotowość do śledzenia nowych trendów i rozwijania własnych kompetencji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie produktem i marką

 • Budowanie wizerunku produktu i marki
 • Komunikacja wizualna
 • Marketing strategiczny
 • Strategie brandingowe
 • Psychologia stosowana reklamy

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy