Specjalność: Turystyka i rekreacja

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na kierunku Zarządzanie o specjalności turystyka i rekreacja uwzględniają potrzeby dynamicznie zmieniającej się branży turystycznej. Mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania usługami turystycznymi, zapoznanie studentów z procesem projektowania i realizacji usług turystycznych: od diagnozy i analizy zapotrzebowania rynku, potrzeb i preferencji klienta, aż po planowanie i realizację usług turystycznych. Student w ich trakcie zdobędzie umiejętności  kształtowania pozytywnych relacji z klientem, specyfiki zarządzania obiektem turystycznym i obsługi branży hotelarskiej, gastronomicznej, agroturystycznej, umiejętności organizacji imprez i przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych. Pozna zmieniające się tendencje w ruchu turystycznym, jak i obsłudze klienta.

Będzie przygotowany do pracy jako:

 • specjalista w biurze podróży
 • kierownik biura podróży
 • kierownik restauracji
 • pracownik ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego
 • kierownik różnego szczebla w hotelach
 • specjalista ds. promocji i marketingu w firmie związanej z branżą turystyczną,
 • menedżer w branży turystycznej.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności turystyka i rekreacja ma wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, zarządzania turystyką  na poziomie miasta, gminy, regionu. Jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarki turystycznej – bazie noclegowej, gastronomicznej, a także do pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, stowarzyszeniach turystycznych, firmach doradczych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TURYSTYKA I REKREACJA

 • Ekonomika rynku turystycznego
 • Organizacja i technika pracy w usługach turystycznych
 • Rynek turystyczny w Polsce i na świecie
 • Savoir vivre w usługach turystycznych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy