Specjalność: Negocjacje i mediacje w zarządzaniu

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu to alternatywa wobec drogi sądowej w biznesie.  Szybkie i polubowne rozwiązanie sporu między stronami na zasadzie dobrowolności, bez wygranych i przegranych. Instytucja mediatora i negocjatora w biznesie stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym. Uzyskaj wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji, komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe mediatora i negocjatora w biznesie i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • na stanowisku mediatora i negocjatora w małych, średni i dużych przedsiębiorstwach,
 • na stanowisku lidera zespołu negocjacyjnego,
 • na stanowisku konsultanta ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych,
 • na stanowisku specjalisty w dziale negocjacji handlowych,
 • konsultanta ds. rozwiązywania konfliktów pracowniczych,
 • właściciela własnej firmy świadczącej usługi negocjacyjne i mediacyjne w biznesie.

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności: Negocjacje i mediacje w zarządzaniu, na studiach I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, metod, technik i narzędzi mediacji oraz negocjacji, psychologii perswazji i wpływu społecznego, regulacji prawnych negocjacji oraz mediacji biznesowych, warsztatu pracy mediatora i negocjatora czy strategii i taktyki negocjacji i mediacji. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie zarządzania w strukturach biznesowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Negocjacje i mediacje w zarządzaniu

 • Metody, techniki i narzędzia mediacji oraz negocjacji
 • Negocjacje i mediacje: teoria i praktyka
 • Psychologia perswazji i wpływu społecznego
 • Regulacje prawne negocjacji oraz mediacji biznesowych
 • Warsztat pracy mediatora i negocjatora
 • Strategie i taktyki negocjacji i mediacji

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy