Specjalność: Coaching i przywództwo w biznesie

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Masz zdolności przywódcze? Chcesz być nowoczesnym liderem, który umie wydobyć potencjał z ludzi? Ta specjalność jest dla ciebie!

Zdobądź kompetencje coachingowe, które nazywane są kompetencjami przyszłości i zwiększaj szybkość docierania do innych, wspierania i motywowania. Dowiedz się, jak pracować z drugim człowiekiem, aby wspierać go w jego rozwoju. Na studiach zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności  w zakresu psychologii, teorii zarządzania, socjologii oraz ekonomii, metod, technik i narzędzi pracy coacha, praktyki wpływu społecznego i współczesnego przywództwa w biznesie.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe coacha i przywódcy w biznesie i otrzymaj przygotowanie do pracy:

  • w instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze jako kreator polityki wewnętrznej firmy,
  • na stanowisku kierowniczym i menadżerskim w prywatnych przedsiębiorstwach,
  • na stanowisku eksperta opracowującego strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
  • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w obszarze managementu,
  • na stanowisku trenera, szkoleniowca.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności coaching i przywództwo w biznesie na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk związanych z zagadnieniami przywództwa i liderowania, metodyki pracy coacha, motywowania w przywództwie, zarządzania zmianą. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie zarządzania w strukturach biznesowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności COACHING I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE

  • Coaching jako narzędzie pracy menedżerskiej
  • Metody, techniki i narzędzia pracy coacha
  • Motywacja i motywowanie w przywództwie
  • Ewaluacja procesu coachingu
  • Transgresja i zarządzanie zmianą

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy