Specjalność: Psychologia sądowa i penitencjarna

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Specjalność związana jest z działaniami policji, wymiarem sprawiedliwości i izolacją więzienną, kierowana jest do pracowników i osób chętnych do pracy w Służbie Więziennej oraz innych osób zawodowo związanych z kontrolą przestępczości. Uzyskaj umiejętności diagnozowania sądowego i penitencjarnego, poznaj sposoby zapobiegania zachowaniom przestępczym.

Zdobądź kwalifikacji zawodowe niezbędne do pracy:

 • w Służbie Więziennej,
 • w Policji,
 • w wymiarze sprawiedliwości,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w zespołach sądowych kuratorów zawodowych,
 • w zakładach wychowawczych, poprawczych,

Absolwent kierunku Psychologia o specjalności psychologia sądowa i  penitencjarna na studiach I stopnia ma wiedzę
i umiejętności
z zakresu diagnozowania sądowego i penitencjarnego, opiniowania sądowego sprawców przestępstw, psychologicznych metod badania sądowego czy wiktymologii. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia sądowa i penitencjarna

 • Diagnozowanie sądowe i penitencjarne
 • Opiniowane sądowe sprawców przestępstw
 • Portret psychologiczny sprawcy przestępstwa
 • Psychologiczne metody badania sądowego
 • Wiktymologia

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy