Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Obrona cywilna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia magisterskie w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Obrona cywilna przygotowują ekspertów odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony ludności i mienia w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Po studiach jesteś przygotowana/y do zajmowania stanowisk kierowniczych związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w:

 • strukturach obrony cywilnej
 • straży granicznej
 • Policji
 • administracji publicznej
 • spedycji i biurach podróży
 • biurach bezpieczeństwa
 • instytucjach krajowych i międzynarodowych, związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia II stopnia o specjalności Obrona cywilna kształcą specjalistów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będą w stanie zapewnić ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej czy dóbr Kultury.

Po studiach:

 • jesteś przygotowany do działań związanych z ratowaniem życia i mienia w czasie wojny i klęsk żywiołowych
 • potrafisz udzielić pomocy poszkodowanym
 • wiesz jak współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska
 • masz wiedzę na temat bezpiecznego usuwania skutków sytuacji kryzysowych.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności OBRONA CYWILNA

 • formacje obrony cywilnej
 • podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w RP
 • zadania obrony cywilnej
 • zasady przeprowadzania ewakuacji

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy