Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP dają szeroki wachlarz możliwości związanych z przyszłą pracą zawodową. Studia uzupełniają wiedzę i przygotowują do pracy związanej z edukacją i promocją bezpieczeństwa na stanowiskach średniego i wyższego szczebla m.in. w:

 • strukturach administracji publicznej
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego
  i międzynarodowego
 • instytutach naukowo-badawczych, oświatowych oraz akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia magisterskie na specjalności Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHP  pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej związanej z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i BHP.

Po studiach:

 • jesteś przygotowany do pełnienia funkcji w obszarze edukacji i promocji bezpieczeństwa z zachowaniem zasad prawnych i etycznych
 • potrafisz w sposób twórczy rozwiązywać różnego rodzaju problemy związane z pracą zawodową
 • wiesz jak kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą pojedynczych jednostek jak i zespołów
 • umiesz właściwie organizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności EDUKACJA I PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA BHP

 • Podstawy projektowania ergonomicznego
 • Dydaktyka i promocja bezpieczeństwa
 • Psychologia i medycyna pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy