Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Bezpieczeństwo publiczne

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia II stopnia w Poznaniu na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności Bezpieczeństwo publiczne umożliwią Ci uzupełnienie kwalifikacji i zdobycie profesjonalnej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w rozwiązywaniu konfliktów oraz w nawiązaniu współpracy z negocjatorami.

Po studiach magisterskich z zakresu bezpieczeństwa publicznego możesz podjąć pracę m.in.  w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym takich jak Interpol.

PROFIL ABSOLWENTA

Dzięki studiom II stopnia na specjalności Bezpieczeństwo Publiczne zdobędziesz  profesjonalną wiedzę z zakresu:

  • zadań administracji publicznej
  • poznasz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych
  • zgłębisz zagadnienia związane z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem
  • rozwiązywania konfliktów
  • nawiązania współpracy z negocjatorami.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Ochrona infrastruktury krytycznej
  • Planowanie cywilne
  • Współczesne zagrożenia terroryzmem

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy