Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE, POZNAŃ
jako studia I stopnia

Specjalność: Bezpieczeństwo militarne

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia magisterskie w Poznaniu na specjalności Bezpieczeństwo militarne przygotowują profesjonalistów do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w zmieniającym się dynamicznie świecie i wymagającym nowego podejścia do bezpieczeństwa. Dzięki wielu zajęciom praktycznym prowadzonym przez ekspertów studia gwarantują słuchaczom zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych w zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i jego obywateli.

Absolwenci specjalności Bezpieczeńswo militarne są poszukiwanymi na rynku specjalistami, znajdującymi zatrudnienie m.in.. w:

 • wojsku
 • powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju
 • instytucjach realizujących zadania obronne

Ponadto absolwent może aplikować do Narodowych Sił Rezerwowych, szkół oficerskich, jak również jest odpowiednio przygotowany do szkolenia kandydatów do służb mundurowych.

PROFIL ABSOLWENTA

Studia II stopnia na specjalności Bezpieczeńswo militarne przygotowują Cię do odpowiedzialnych zadań o specyfice wojskowej takich jak dowodzenie, a także organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo – wychowawczej w zakresie bezpieczeństwa.

Po studiach:

 • znasz różnego rodzaju zagrożenia, ich psychologiczne uwarunkowania i możliwe konsekwencje
 • wiesz jak prawidłowo zarządzać działaniami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych
 • znasz międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych
 • jesteś dobrze przygotowany do podjęcia zadań zawodowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

 • Etyka zawodowa żołnierzy
 • Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Potencjał obronny RP
 • Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy