Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia sytuacji kryzysowych

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych pozwalają nabyć wiedzę psychologiczną i umiejętności potrzebne w pracy psychologa – specjalisty ds. kryzysowych. Dzięki wykładom i ćwiczeniom prowadzonym przez ekspertów w zakresie bezpieczeństwa masz możliwość poznać zasady bezpiecznego zachowania i procedury postępowania w sytuacji kryzysowej. Studia dają Ci szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w służbach mundurowych jak i placówkach edukacyjnych, gdzie zapobieganie sytuacjom kryzysowym i umiejętne ich prowadzenie jest niezwykle cenną umiejętnością.

Specjalność Psychologia sytuacji kryzysowych daje Ci możliwość podjęcia pracy w takich instytucjach jak:

 • służby mundurowe
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • instytucje opiekuńcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, internaty itp.)
 • świetlice środowiskowe i terapeutyczne, szkoły
 • kuratoria

PROFIL ABSOLWENTA

Studia na specjalności Psychologia sytuacji kryzysowych pozwalają Ci uzyskać wiedzę z zakresu psychologii i socjologii oraz praktyczne umiejętności, dzięki którym wiesz jak zapobiegać i postępować w sytuacjach kryzysowych.

Po studiach:

 • potrafisz rozpoznać sytuacje kryzysowe i minimalizować ich konsekwencje
 • jesteś przygotowana/y do kierowania i podejmowania decyzji w trudnych, ekstremalnych warunkach
 • wiesz jak wyciszać zachowania agresywne
 • znasz metody rozwiązywania konfliktów
 • wiesz jak prowadzić negocjacje
 • jesteś przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa w służbach rządowych oraz samorządowych

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności PSYCHOLOGIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH

 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
 • Psychologia interwencji kryzysowej
 • Psychologiczne modele interwencji kryzysowej
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy