Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GLIWICE, GIŻYCKO

Specjalność: Psychologia mediów i dziennikarstwo

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności wyróżnia się wiedzą w zakresie dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego oraz prasowego. Potrafi się także wykazać umiejętnościami z zakresu redagowania i korekty tekstów oraz wysoką kultura języka polskiego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Psychologia mediów i dziennikarstwo

  • Krytyka literacka
  • Media w kulturze i edukacji
  • Prawo autorskie i prasowe
  • Warsztaty prasowe, radiowe i telewizyjne
  • Współczesny rynek medialny

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy