Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia wywołały zamieszanie w organizacjach na całym świecie. Nawet firmy posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie pandemiczne. Sytuacja wymusiła zmiany w zarządzaniu placówkami i ciągłe dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji. Konieczne stało się wprowadzenie nowych form funkcjonowania i organizacji. Szybko postępujące zagrożenia i zamieniająca się sytuacji powodują, że konieczne stało się doskonalenie działań w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym to specjalność wyprzedzająca oczekiwania rynku – daje pracownikom i managerom wszechstronną wiedzę, potrzebną placówkom stającym wobec wyzwań związanych z zarzadzaniem w nowej kryzysowej sytuacji. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwoli na planowanie i podejmowanie działań związanych z ciągłością działań oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi w kontekście zagrożeń pandemicznych

Wiedza zdobyta dzięki studiowaniu zagadnień związanych z zarządzaniem w zagrożeniu pandemicznym pozwoli szukać samorealizacji zawodowej:

jako doradcy lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju.

 

Duża ilość zajęć praktycznych na specjalności Zarządzanie w zagrożeniach pandemicznych i wysoko wyspecjalizowana wiedza prowadzących profesjonalnie przygotuje Cię do podjęcia pracy.

Po ukończeniu specjalności Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

  • wyróżniasz się wiedzą z zakresu zarządzania ryzykiem w pandemii
  • wiesz jak sprawnie zbierać niezbędne informacje
  • potrafisz hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje
  • wiesz jak postępować w przypadku kryzysu
  • znasz podstawy prawne zarządzania w czasie pandemii
  • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie w zagrożeniu pandemicznym

  • Bezpieczeństwo osób i procesów w pandemii
  • Zarzadzanie ryzykiem w pandemii
  • Podstawy prawne zarządzania w czasie pandemii
  • Scenariusze epidemii i pandemii

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy