Kierunek dostępny też na wydziale: GDAŃSK, GIŻYCKO, SKOCZÓW

Specjalność: Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności potrafi zarządzać praca placówki medycznej wraz z prowadzeniem dokumentacji pacjenta. Posiada podstawy autoprezentacji i budowania wizerunku organizacji, jak również charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami komunikacji interpersonalnej.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne o specjalności: Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu autoprezentacji i budowania wizerunku, elektronicznego systemu obsługi pacjenta, organizacji czasu i pracy biurowej, podstaw zarządzania i prawa pracy czy psychologii komunikacji interpersonalnej. Absolwent jest gotowy do współpracy z otoczeniem, posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugim człowiekiem.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie w instytucjach służby zdrowia

  • Elektroniczne systemy obsługi pacjenta
  • Organizacja czasu i pracy biurowej
  • Podstawy prawa pracy
  • Przywództwo i organizacja pracy zespołu
  • Transgresja i zarządzanie zmianą

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy