Kierunek dostępny też na wydziale: GLIWICE
oraz jako studia II stopnia w POZNANIU

Specjalność: Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą z zakresu regulacji prawnych Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej. Zna zasady ewakuacji oraz dysponuje umiejętnościami strzeleckimi. Potrafi rozpoznać zagrożenie i zainicjować działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Narodowe o specjalności bezpieczeństwo informacji- cyberterroryzm na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu audytu i kontroli systemów informatycznych, zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego, metod ataków cyberterrorystycznych, ochrony danych w systemie, podstaw prawnych bezpieczeństwa informacyjnego, polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem w systemach informacyjnych. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie organizacji i realizacji systemu bezpieczeństwa informatycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

  • Ochrona i obrona obiektów, osób i mienia
  • Regulacje prawne Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej
  • Rozpoznawanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie
  • Samoobrona garnizonów wojskowych i zakładów pracy
  • Struktura i zadania Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z POZNANIA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy